Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM021502
Első szerző:Dobi Edit (nyelvész)
Cím:A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban : terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában / Dobi Edit
Dátum:2011
Megjegyzések:Ennek a tanulmánynak szándékoltan kettős célja van: - Az egyik az, hogy segítsen képet alkotni a magyar nyelvű szövegtani szak-irodalom változatos szemléletéről, terminológiájáról, az előforduló fogalomértelmezési nehézségekről. Cikknyi terjedelemben sajnos nemigen van arra lehetőség, hogy részletekbe menően értékeljük az egyes fogalmi rendszereket, így a legdominánsabb irányzatok mentén tekintjük át a terminológiai kérdéseket arra törekedve, hogy érzékelhetővé váljon az egyes fogalmak használatának ideológiai háttere is. - A másik cél - az előbbivel szoros összefüggésben - az, hogy Petőfi S. János iskolateremtő és önálló irányzatot megalapozó tudományos munkája iránti tiszteletünknek adjunk hangot, bemutatva az általa meghatározott diszciplináris keret fogalmi apparátusát.
ISBN:978-963-318-114-0
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok könyvfejezet
Nyelvtechnológia és bioetika
Megjelenés:A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés / szerk. Dobi Edit. - p. 11-36. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
Az ember-gép kommunikáció multimodális adatbázisai: adatok és interpretáció
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1