Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM037023
Első szerző:Soltész Pál (belgyógyász, kardiológus)
Cím:Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angilógiai vizsgálata és gondozási folyamata : az Auguszta Vascularis Program első eredményei / Soltész Pál, Laczik Renáta, Veres Katalin, Kerekes György, Szomják Edit, Magyar Tünde, Fekete István, Molnár Sándor, Fekete Klára, Oláh László, Csiba László
Dátum:2012
Megjegyzések:Az "Auguszta Vascularis Program" néven a DEOECNeurológiai Klinika és a III.sz. Belgyógyászati KlinikaAngiológiai Részlegének összefogásával kialakításrakerült egy olyan közös vizsgálati és gondozási program,melynek keretében összetett vizsgálati rendszerbenkomplex módon vizsgáljuk az atherotrombosiscerebrovascularis és perifériás ér manifesztációját.A részletes belgyógyászati és neurológiai vizsgálatokmellett részletes rizikóstratifikáció, a carotisokultrahang vizsgálata, echocardiographia, boka/karindex, EKG kapuzott carotis-femoralis pulzushullámterjedési sebesség és augmentációs index mérések ismegtörténnek. A vizsgálatba 300 beteg érkezett,átlagéletkoruk 55,1 év, nemek szerinti megoszlásuk173 ffi/127 nő. Közös terápiás stratégia kialakításamellett vizsgáltuk az artériás stiffness paraméterekegyes mérési eljárásainak klinikai értékét is.Összefüggést kerestünk a boka/kar index értéke és azatherosclerotikus folyamat kiterjedtsége, illetve a kórospulzushullám terjedési sebesség és az egyéb vaszkuláristényezők között. Vizsgáltuk még az atherosclerosis egyesszervi manifesztációinak együttes előfordulásigyakoriságát és súlyosságát, és az egyes csoportokbanmért boka/kar index értékeket összevetettük az artériásstiffness paraméterekkel.Az elvégzett vizsgálatok eredményei alátámasztjáka perifériás érbetegek és a cerebrovaszkuláris betegekközös, komplex gondozásának fontosságát, tekintettelarra, hogy a cerebrovaszkuláris betegek közel felénéligazolódott, korábban nem ismert perifériás érbetegség.A kardiovaszkuláris rizikóstratifikációban bevezetésrekerülő új érfalmerevség mutatók közül, a carotis-femoralis pulzushullám terjedési sebesség adatokelemzésével megállapítható, hogy a kóros értékekelsősorban a perifériás érbetegség jelenlétévelmutattak összefüggést, korlátozott értékűnekbizonyultak generalizált atherosclerosisban, azonbanaz atherothrombozis egyes klinikai megnyilvánulásaivalnem lehetett szoros kapcsolatba hozni.A boka/kar index értékéből további, az atherosclerosiskiterjedtségére utaló következtetés nem vonható le.A pulzushullám terjedési sebesség emelkedettnekbizonyult magas kardiovaszkuláris rizikójú állapotokban,mint a hypertonia, diabetes mellitus és aperifériás érbetegség. A pulzushullám terjedésisebesség összefüggést mutat a boka/kar index-el,azonban az atherosclerosis koraibb stádiumában válikkórjelzővé.Complex angiological examination and care ofperipheral atherosclerotic and stroke patientsFirst results of the Augusta Vascular TrialThe Neurological Clinic and AngiologicalDepartment of the 3rd Internal Medicine Clinic ofDEOEC formed a common examination and careprogram named the Augusta Vascular Trial, whichin a complex way examines the manifestations ofcerebral and peripheral atherothromboticdiseases. In these cases, detailed internal medicaland neurological examinations and riskstratification, carotid artery US, echocardiography,ankle/brachial index, ECG-gated carotid-femoralpulse wave velocity and augmentational indexmeasurements were performed. 300 patients wereexamined (173 men and 127 women) whose meanage was 55.1 years. A common treatment strategywas formed and the clinical value of the arterialstiffness parameters and other measuringmethods were evaluated. Correlations wereinvestigated between the ankle/brachial indexvalue and the magnitude of the atheroscleroticprocess and the altered pulse wave velocity andother pathologic vascular factors. Atherosclerosisof different organs and their coincidence andseverity were examined. In different groups theankle/brachial index values were compared to thearterial stiffness parameters.The results of the examinations support theimportance of a common and complex care ofperipheral and cerebrovascular atheroscleroticdisease patients, considering that in half of thecerebrovascular patients, peripheral vasculardisease could be proven. Vascular stiffnessparameters have been recently introduced intocardiovascular risk stratification: analysing thecarotid-femoral pulse wave, it can be determinedthat pathologic values refer to peripheral vasculardisease, but in generalized atherosclerosis thereis a smaller correlation, and these values couldnot be found in certain atherothromboticprocesses. From the ankle/brachial index valuesfurther conclusions regarding the extent ofatherosclerosis cannot be drawn. Pulse wavevelocity proved higher in the presence of highcardiovascular risk factors, such as hypertension,diabetes mellitus and peripheral vasculardiseases. Pulse wave velocity correlates to theankle/brachial index and, in the early stages ofatherosclerosis, this is a very important sign of thedisease.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
arterial stiffness
pulse wave velocity
augmentation index
ankle/brachial index
peripheral artery disease
Megjelenés:Érbetegségek. - 19 : 2 (2012), p. 31-38. -
További szerzők:Laczik Renáta (1982-) (orvos) Veres Katalin (1971-) (orvos) Kerekes György (1973-) (belgyógyász, kardiológus, angiológus) Szomják Edit (1961-) (belgyógyász) Magyar Mária Tünde (1970-) (neurológus) Fekete István (1951-) (neurológus, pszichiáter) Molnár Sándor (1973-) (neurológus) Fekete Klára (1978-) (neurológus) Oláh László (1967-) (neurológus) Csiba László (1952-) (neurológus, pszichiáter)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1