Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM037526
Első szerző:Kissné Nagy Csilla (vidékfejlesztési agrármérnök)
Cím:A kis- és középvállalkozások helyzete az Észak-alföldi régióban / Nagy Csilla
Dátum:2012
Megjegyzések:A Magyarországon működő vállalkozások túlnyomó része a kisésközepes méretűek közé tartozik, azaz létszámuk nem éri el a 250 főt.A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Észak- alföldi régióban mű -kö dő kis- és középvállalkozásokat. Rövid áttekintést ad a régió álta -lá nos jellemzőiről, a kis- és középvállalkozások helyzetéről, jelen -tőségéről 2009-es adatok alapján és tisztázza az ezzel kapcsolatos fogalmakat. Az adatokból kitűnik, hogy a régióra leginkább jellemzőgaz dálkodási forma a társas vállalkozások többsége, ezek közül is aKor látolt Felelősségű Társaság (Kft.) a legnépszerűbb szervezeti ke -ret. Megállapítható, hogy a mikro- és egyéni vállalkozók száma szin -tén jelentős ebben a térségben. Kiderül az is, hogy a kisvállalkozásokdön tő többsége kereskedelemben tevékenykedik, míg a középvállal -ko zások inkább az iparban (feldolgozóipar). A vizsgálat folyta tá sa -ként vizsgálandó még a beruházások nagysága, a külföldi tőke be -áram lása, a foglalkoztatottak aránya és a támogatási lehetőségekbefolyásoló hatása.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
kis- és középvállalkozások
Észak-alföldi régió
lokációs hányados
tájkép védelmi övezet
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 47 (2012), p. 69-72. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1