Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM037529
Első szerző:Németh Szabolcs (Ph.D hallgató)
Cím:A társadalmi és gazdasági szerepvállalás megjelenése az egyetemi stratégiaalkotásban / Németh Szabolcs
Dátum:2012
Megjegyzések:Az egyetemi, valamint a kari, intézeti és tanszéki stratégiai tervekés a vezetői intuíciók vizsgálata mindenképpen meghatározó azegye temek ?harmadik küldetésével" kapcsolatos kutatások esetében.A régióban vállalt társadalmi-gazdasági szerepvállalás elengedhe -tet len kelléke a turbulensen változó környezet ismerete (veszélyek ?le hetőségek) és az egyetemi keretek között elérhető kompetenciák fel -tér képezése (erősségek ? gyengeségek), valamint a külső- és belsőkör nyezet közti kapcsolatok felismerése. Fontos vizsgálati tényezőaz egyetemi egységek stratégiai irányának meghatározása, egyrésztirány dimenzióban (proaktív ? adaptív), másrészt szereplő dimenzi ó -ban (top-down ? bottom-up) vizsgálva. A kutatás fő célja megismernia Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrumánakintézeti, ill. tanszéki formális és informális stratégiai elképzeléseit,valamint megvizsgálni, hogy ezen elképzelések mennyire vannakkap csolatban az egyetem regionális innovációs rendszerben betöltöttszerepvállalásával.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
innováció
regionális innovációs rendszer
felsőoktatás
stratégia
menedzsment
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 47 (2012), p. 93-96. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1