Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM045845
Első szerző:Kovách Imre (szociológus)
Cím:A vidék az ezredfordulón / Kovách Imre
Dátum:2012
Megjelenés:Budapest : Argumentum : MTA TTK Szociológiai Int, 2012
Terjedelem:244 p.
Megjegyzések:Közel harminc éve folytatok kutatásokat kisebb-nagyobb megszakításokkal a vidéki társadalmijelenségekről. Ez a kötet a rurális szerkezeti és hatalmi változásokról szóló kutatásaim és elem-zéseim összefoglalása. Akadémiai doktori értekezésem szövegét alakítottam át a doktori eljárásbírálatainak és kollegáim kritikai megjegyzéseinek hatására. Az alcím minden szavának különjelentősége van. A "jelenkori"-val azt hangsúlyozom, hogy jelentősebb szemléletváltás szüksé-ges a vidékkutatásokban az éppen lezáruló, folytatódó vagy kezdődő történések megértéséhez.A vidékkel foglalkozó tudományok hosszabb ideig a politikai rendszerváltást követő mezőgaz-dasági és egyéb szerkezetváltás eseményeit és következményeit regisztrálták. A kutatások éspublikációk jelentős része máig strukturális közelítésű abban az értelemben, hogy a vidékkelkapcsolatos gazdasági, regionális és térhasználati, önkormányzati, oktatási szerkezetek elemzé-sére irányulnak, a szociális problémák strukturális okait elemzik. A megközelítés jogosultságanem kétséges a vizsgált struktúrák konok deformáltsága és a hazai társadalomtudományok jelen-tős részének erős strukturalista/stratifi kációs hagyományai miatt. Az utóbbi néhány évben azon-ban téma- és szemléletváltás jelei mutatkoznak. A makroszerkezeti változások hagyományosleírása és elemzése mellett a vidéki valóság más elemeinek (a vidék reprezentációja, hatalmikérdések, hálózatelemzés) kutatása kezdődött. Az címben szereplő ?jelenkori" arra utal, hogy azúj törekvések eredményeit is felhasználtam, és a magam eszközeivel járulok hozzá a vidékku-tatás ?kulturális fordulatához". A ?magyar" jelző szerepeltetésével hangsúlyozom a nemzetköziösszehasonlítás szükségességét, amelyet következetesen alkalmaztam. Munkám nem klasszikusértelemben vett összehasonlító elemzés. Az európai (és kisebb mértékben az amerikai) vidék-szociológia útkeresésének, koncepcióinak, példáinak használata a hazai folyamatok alaposabbmegismerését segíti. A "vidék" értelmezésével egy külön fejezet foglalkozik. A vidék-defi ní-ciókra vonatkozó nemzetközi és hazai irodalom összefoglalásának célja nem kizárólag a fogalom-magyarázat. A fogalmi viták tartalmazzák a vidékről való konkrét tudásunk jelentékeny részét is.
ISBN:9789634466796
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok monográfia
vidéksszociológia
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1