Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM046965
Első szerző:Nagy Sándor
Cím:A földkéreg vízbázisaira gyakorolt antropogén hatások globális, regionális és helyi tényezőinek összefüggései / Nagy Sándor, Verdó György
Dátum:2012
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:A Föld ivóvízkészleteinek csökkenése, minőségének romlása mára létfontosságú problémává vált. Bolygónk teljes vízkészletét 2 milliárd km3-re becsülik, mely saját tömegének csupán 1%-a. Ennek a globális értelemben vett paránynak mindössze 3%-át teszik ki édesvizek, amelyek 79%-a gleccserek formájában, 1%-a felszíni vizekként van jelen. A talajban tárolt vizek aránya pusztán 20%-ra tehető. Ez a teljes vízkészlet igen csekély, 0,2%-a. Tanulmányunk célja, hogy összefoglalja a felszín alatti rétegzett vízadó rendszerekben antropogén hatások eredményeképpen bekövetkezett változásokat mind globális, mind magyarországi tekintetben, továbbá Debrecen régió vonatkozásában. Különös tekintettel a sok esetben geológiailag és öko lógiai szinten végbemenő irreverzíbilis folyamatokra. Mindezt ok-okozati összefüggésben tárgyaljuk. Rámutatunk a túlzott rétegvíz kitermelés veszélyeire, továbbá modern életünk mellékterméke képpen talajba juttatott toxikus anyagok vízbázisainkra gyakorolt kontaminációjára. Ezen kívül kitérünk az Európai Unió által meg fogalmazott Víz Keretirányelvre, amely a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteit határozza meg azzal a céllal, hogy vizeink 2015. évre a "jó állapotú" besorolást kaphassanak.The decrease in Earth's drinking water resources and the degradation of its quality has become a critical problem. Our planet's total water supply is estimated to be around 2 billion km3s. This is only 1% of Earth's own weight. Of this small amount only a tiny 3% is fresh water, of which 79% is forzen in glaciers and 1% is present as surface waters.The ratio of water stored in soil is around 20%. This is 0.2% of the total water supply. Our study aims to summarize the layered groundwater aquifer systems and its changes which are the results of anthropogenic effects in both global and hungarian respects and also for the region of Debrecen.In particularwith regard to the geological and ecological level where irreversible processes take place. All this is discussed in the context of cause and effect. Pointing out the dangers of excessive deep groundwater extraction and the contamination caused by toxic substances that are the byproducts of modern life. In addition we discuss the Water Directive of the European Union which gives a policy for community action concerning the goal to achive the status of "in good condition" for our waters till 2015.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 47 (2012), p. 85-92. -
További szerzők:Verdó György (1969-)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1