Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM054795
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Kulturális örökség és virtuális valóság : az ókori Alexandriai Könyvtár / Boda István, Tóth Erzsébet, Bényei Miklós, Csont István
Dátum:2014
Megjegyzések:Az előadásunkban egy három dimenziós virtuális könyvtári modellt mutatunk be, amely a VirCA rendszer lehetőségein alapul. Az ókori Alexandriai Könyvtár Kallimakhosz-féle hierarchikus osztályozási rendszerét alapul véve az i.e. 3. század görög költészetének és drámairodalmának néhány jeles és ismert alkotóját, valamint egyes műveiket (ill. ezek meghatározott részleteit) választottuk ki a virtuális könyvtárban hozzáférhetővé tett tartalom számára. Annak érdekében, hogy a megjelenített tartalom a három dimenziós virtuális térben kereshető, ill. megtalálható legyen a felhasználók számára, meghatározott metaadatokat kapcsoltunk a kiválasztott ókori görög szövegek angol fordításaihoz. Mindezekkel egy jól kereshető és rendkívül látványos térbeli (spatial) hipertext rendszert alakítottunk ki. Ahogy korábban már említettük, az általunk kifejlesztett három dimenziós virtuális könyvtári modell a VirCA rendszer prezentációs és navigációs lehetőségein alapul. A rendszer alapvető egységének, a virtuális szobának az előterében meghatározott számú fülkét, "kabinetet" alakítottunk ki, és ezekben helyeztük el az általunk kiválasztott és a virtuális környezetben megjelenített könyvtári tartalmakat. Az általunk kiválasztott jeles görög alkotók és műveik Kallimakhosz hierarchikus osztályozási rendszerében a "költők" kategória minden alcsoportját lefedik - ennek megfelelően jelenítettük meg az alkotók műveit (ill. ezek meghatározott részleteit) tartalmazó fülkék felett a megfelelő alcsoportok megnevezését mint alapvető, a könyvtári tartalmak keresését és megtalálását lehetővé tevő metaadatokat. Követve Kallimakhosz katalógusának szerzőközpontú osztályozási sémáját, a három dimenziós virtuális könyvtári környezetben nemcsak költői, ill. drámai műveket tettünk hozzáférhetővé, hanem az egyes szerzők rövid életrajzát is, kiegészítve a szerzők képével, és/vagy mellszobrával. Mindezzel azt a tartalomközpontú elrendezést - és ennek jellegzetes hangulatát - próbáltuk minél jobban visszaadni, amit Kallimakhosz korabeli katalógusa és az ennek megfelelő ókori könyvtári rendszer képviselt. A három dimenziós virtuális könyvtári modell mellett elkészítettük a rendszer ma már "hagyományosnak" tekinthető, hipertext alapú (kétdimenziós) reprezentációját is, amely véleményünk szerint még jobban kiemeli a három dimenziós könyvtári modell által nyújtott új lehetőségeket. A hipertext reprezentáció elkészítésekor megkíséreltük a lehető legjobban megközelíteni azt a környezetet, amit a három dimenziós tér nyújt. Ehhez ugyanazokat a tartalmakat ábrázoltuk, lényegében ugyanabban az elrendezésben, mint a virtuális könyvtári modellben. Amellett, hogy így többé-kevésbé hasonló atmoszférát kapunk, reményeink szerint a hipertext reprezentáció potenciálisan lehetővé teszi azt is, hogy a két megjelenítési formát összehasonlítsuk, és ennek az eredményeit felhasználjuk a rendszer továbbfejlesztése - és a megfelelő elméleti következtetések levonása - során.
ISBN:978 963 473 712 4
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Informatikai tudományok tanulmány, értekezés
virtuális könyvtári modell
térbeli hipertext
VirCA
Alexandriai Könyvtár
Megjelenés:Informatika a felsőoktatásban 2014 konferencia [elektronikus dokumentum] / szerk. Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné. - p. 384-390. -
További szerzők:Tóth Erzsébet (1972-) (informatikus könyvtáros) Bényei Miklós (1943-2023) (könyvtáros, történész) Csont István (1987-) (könyvtáros, informatikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1