Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM056171
Első szerző:Pierog Anita (gazdasági agrármérnök)
Cím:Civil szervezetek "gazdasági érintettségének" vizsgálata / Pierog Anita
Dátum:2013
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:A szakirodalomban található fogalmi meghatározások és a saját definícióm szerint a civil szervezetek olyan struktúrák, melyek alapvető céljaikat szervezeti jellemzőiket, működési elvüket tekintve sajátos irányítási, szervezési vezetési feladatokat jelentenek. A tanulmányban a civil szervezetek "gazdasági érintettségére" vonatkozó kutatásom jelenlegi állását ismertetem. A gazdasági érintettséget az alapján vizsgálom, hogy a civil szervezetek és a társadalom tagjai között milyen mértékű gazdasági kapcsolat mutatható ki. A civil szervezetek gazdasági érintettségét három kategóriába soroltam: aktív, passzív, nem hat a társadalom tagjainak életére. A kutatásom módszere kérdőíves adat felvételezés, melyet reprezentatív mintán mérek fel. A mintavétel alapját a megyei Törvényszék honlapja jelentette. A "gazdasági érintettség"-re vonatokozó kutatásomat egy Hajdú-Bihar megyei településen végzem. A kutatási eredményeimet 2010-2011-ben begyűjtött adatok feldolgozása alapján dolgoztam ki. Ezek az adatok lehetővé tették, hogy a civil szervezetek gazdasági aktivitására vonatkozóan megállapításokat tegyek. A megyei szervezetek bevételének nagyságára valamint bevételek típusairavonatkozóan vannak eredményeim. Ezek alapján megállapítottam, hogy mindkét évben a szervezetek valamivel több, mint kétharmada (66,7%) rendelkezett 1000 ezer forintnál kevesebb éves bevétellel, valamint a két szervezeti típus (egyesület, alapítvány) bevételeinek nagysága között nincs szignifikáns különbség. A bevételek típusait tekintve kimutattam, hogy a leginkább jellemző a tagdíjból származó bevétel, valamint a pályázati források. Szervezeti típusonként nézve megállapítottam, hogy az egyesületek esetében a tagdíj, míg az alapítványok esetében az SZJA 1%-os felajánlás a legjellemzőbb, de mindkét típusnál fontosak a pályázati lehetőségek.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
civil szervezetek
Hajdú-Bihar megye
módszertan
"gazdasági érintettség"
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 52 (2013), p. 139-145. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1