Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM060555
Első szerző:Máté Domicián (közgazdász, informatika tanár)
Cím:A pénzügyi szektorok termelékenységét befolyásoló tényezők vizsgálata különös tekintettel a szellemi tulajdonjogok hatásaira / Máté Domicián
Dátum:2015
ISSN:1588-6883
Megjegyzések:A tanulmány hozzájárul a szellemi tulajdonjogok (IPR) szerepével kapcsolatos elméleti, empirikus és gaz-daságpolitika viták további finomításához, egy olyan tudás-intenzív szolgáltatási szektor empirikus vizsgá-latán keresztül, amely korábban kevesebb figyelmet kapott a témában. A pénzügyi szektorok teljesítmé-nyét elsősorban a munkatermelékenység (az egy munkavállalóra jutó kibocsátás), illetve a szellemi tulaj-donjogok szemszögében vizsgáltam meg az 1990 és 2010 közötti időszakban. A vizsgálatok során először arra a kutatási kérdésre kerestem a választ, hogy az egy munkavállalóra jutó kibocsátás növekedési üte-méhez ágazati szinten hogyan és milyen mértékben járultak hozzá a fizikai és az emberi tőkében, illetve az ún. teljes tényező-termelékenységben (TFP) bekövetkezett változások. A számításokat mintegy tizennégy OECD tagországra vonatkozóan egy növekedés számviteli (growth accounting) megközelítés segítségével végeztem el. Az eredmények egyrészt azt mutatják, hogy a pénzügyi szektorok aggregált teljesítményében a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó ágazatok egyre nagyobb szerepet töltenek be. A módszer-tant alkalmazva továbbá kiderült, hogy a tágan értelmezett technológiai haladás (azaz a TFP) járult hozzá a legjelentősebben a munkatermelékenység változásaihoz a pénzügyi szektorokban. A termelékenységet befolyásoló tényezőket azonban érdemes az intézményi közgazdaságtan szemszögéből szintén megvizs-gálni. A tanulmányban másodsorban azt teszteltem egy dinamikus panel regressziós modellel, hogy a szellemi tulajdonjogok (pl. a védjegyek, szabadalmak) hosszabb távon milyen kapcsolatban állnak a terme-lékenység változásaival. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a védjegyek hosszabb távon negatívan befolyásolták a pénzügyi szektorok termelékenységét a vizsgált modell-specifikációkban. Mindez előrevetíti a jelenlegi szellemi tulajdonjogi rendszerek reformjának szükségességét a pénzügyi szektorokra vonatkozóan.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
termelékenység
pénzügyi szektorok
szellemi tulajdonjogok
Megjelenés:Hitelintézeti szemle. - 14 : 3 (2015), p. 88-105. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1