Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM069584
Első szerző:Berei Emese Beáta (tanár, szociális szakértő)
Cím:Hallgatói színfoltok és elköteleződések - vallásos hallgatók iránti kortárskapcsolati attitűdök a Kárpát-medencében / Berei Emese Beáta
Dátum:2017
Megjegyzések:A közép- és felsőfokú oktatás utóbbi évtizedekben végbement expanziója nyomán a neveléstudományi kutatásokban egyre inkább előtérbe került a méltányosság fogalma köré szerveződő diskurzus, amely a speciális tanulók/nem hagyományos hallgatók oktatási befogadására, esélyegyenlőségére, tanulmányi előrehaladására fókuszál. Napjainkban mindinkább körvonalazódik, hogy az objektív feltételek mellett fontos megismerni és alakítani az oktatási befogadás szubjektív feltételeit, ezen belül a tanulói és hallgatói kortárskapcsolatokat is (Meijer 2003, Dupcsik 2012, Pusztai 2011, Pusztai ? Szabó 2014). Kutatásunk során összehasonlító perspektívában vizsgáltuk Kárpát-medence felsőoktatási hallgatóinak vallásos hallgatótársaik iránti attitűdjeit, arra törekedve, hogy szélesebb nemzetközi összefüggésrendszerbe helyezzük a felsőoktatási tömegesedés és a kortárskapcsolati befogadás viszonyának kérdését. A térség sajátosságait is figyelembe véve, kutatásunk fő kérdése, hogy hallgatói szemmel nézve milyen nem hagyományos hallgatói attitűd-csoportok határolhatók körül. Továbbá azt is megvizsgáltuk, hogy milyenek a hallgatók kortárskapcsolati attitűdjei a vallásos közösségekhez tartozó kortársaikkal kapcsolatosan. A kutatás alapjául szolgáló kvantitatív jellegű felmérést a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja végezte 2014-ben, Magyarország, Románia, Ukrajna, Szerbia és Szlovákia felsőoktatási intézményeiben (N=2017). Eredményeink azt mutatják, hogy a hallgatói attitűdök tükrében jól körülhatárolható módon körvonalazódnak a marginális hátterű, az etnikailag sokszínű és a vallásos közösséghez tartozó hallgatók iránti attitűd-mintázatok. Az is bebizonyosodott, hogy a vallásos hallgatók iránti viszonyulás nem tekinthető ország függőnek a kutatott térségben. A hallgatóknak több mint a fele egyaránt nyitott a csoporttársi, a lakótársi, valamint a házastársi kapcsolat létesítésére vallásos kortársaikkal. Adataink szerint a vallásos hallgatók iránti attitűdöket nem elsősorban a felsőoktatási jellemzők befolyásolják szignifikánsan, hanem a hallgató neme, szubjektív anyagi helyzete valamint a különböző, oktatáson kívüli csoportok, szervezetek mellett való elköteleződés, amely hozzájárul a polarizáló vagy méltányos, elfogadó szemlélet kialakulásához a hallgatókban, attól függően, hogy mennyire van jelen a rivalizálás, a versengés az adott csoportban.
ISBN:978 963 318 644 2
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok könyvfejezet
felsőoktatási tömegesedés
vallásos hallgatók
oktatási méltányosság
elfogadó/elutasító kortársattitűdök
Kárpát-medence
Megjelenés:A felekezeti oktatás új negyedszázada / szerk. Bacskai Katinka. - p. 246-266. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1