Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM071903
Első szerző:Balajthy Ágnes (irodalomtörténész, kritikus)
Cím:"Egy próféta sem kedves az ő hazájában" : A bibliai allúziók szerepe Térey János Jeremiás avagy az Isten hidege című drámájában / Balajthy Ágnes
Dátum:2012
Megjegyzések:Térey János szépírói munkásságát már a kezdetektől fogva meghatározza a Bibliával, s a keresztyén, azaz főként protestáns szöveghagyománnyal folytatott dialógus. Dolgozatomban Jeremiás avagy az Isten hidege című drámáját vizsgálom, melynek egyik legfontosabb tétje abban rejlik, hogy milyen összefüggésrendszert képes létrehozni a Debrecenként szerveződő tér és a főszereplő - Nagy Jeremiás országgyűlési képviselő - figurájára ráíródó ószövetségi pretextus között. Térey műve ugyanis többek között a "debreceniségként" megnevezhető identitáskonstrukció ellentmondásosságával vet számot, minduntalan reflektálva arra, hogy a Debrecen-mítosz szerves részét képezi a kálvinista tradíciókra való hivatkozás. Így lehetséges, hogy a próféta-funkció újraértelmezése a darabban nem a romantika irodalmából ismerős mintázatokat követve történik, a képviselő megnyilatkozásai sokkal inkább a Jeremiás könyvét korabeli viszonyaikra applikáló tizenhetedik századi debreceni prédikátorok attitűdjét idézik fel. A főhős önértését egyúttal olyan újszövetségi szöveghelyek emlékezete is alakítja, mint a Térey-lírában gyakran tematizált tékozló fiú példázata. A Szentírásból és a református kegyességi irodalomból származó toposzok folyamatos használata nem csupán Jeremiás, de a többi szereplő megszólalásait is jellemzi: a dráma tulajdonképpen azt a konfliktust viszi színre, mely a "bibliás hit" mint egyfajta korán elsajátított, reflexszerűen használt nyelvjáték és a személyiség mélyrétegeit átható, átformáló erő között létesül.
ISBN:978-963-284-292-9
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Irodalom- és kultúratudományok könyvfejezet
Térey János
kortárs magyar dráma
Biblia
Megjelenés:Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében / szerk. Pálfi-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly. - p. 171-176. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1