Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM074244
Első szerző:Kristóf Andrea (földrajz-környezettan tanár)
Cím:A miskolci szuburbia átalakulása, új fejlődési sajátosságai / Kristóf Andrea
Dátum:2018
ISSN:2063-4315
Megjegyzések:Az 1990-es évek elejétől a magyarországi nagyvárosi térségek mindegyikében megfigyelhető volt a lakóhelyi szuburbanizáció folyamata, melynek hatására bekövetkező változások (pl. a központi városok népességszámának csökkenése, a szuburbán öv népességszámának emelkedése, ingatlanpiaci robbanás, lakóparkok megjelenése stb.), a korábbi agglomerálódási jellegzetességektől alapvetően különböztek (pl. Barta Gy. - Beluszky P. 1999, Dövényi Z. - Kovács Z. 1999, Tímár J. - Váradi M. 2000 stb.). A hazai nagyvárosi térségek közül a miskolci agglomerációban lezajlott szuburbanizációs folyamatokat és ezek következményeit, illetve a folyamatot meghatározó speciális okokat korábbi tanulmányaimban részletesen megvizsgáltam és feltártam ( Kristóf A. 2013, 2014, 2015). Az empirikus kutatások és a statisztikai adatok eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a miskolci szuburbia kialakulása és fejlődése, a hazai nagyvárosokra jellemző általános szuburbán folyamatoktól is eltért. Megállapítható, hogy a miskolci szuburbán övezet túllépett a hivatalosan lehatárolt, de 2014-ig ?szűkre szabott" miskolci agglomeráción (1. térkép). A szuburbán települések Miskolctól való erőteljesebb hierarchikus függése miatt, a lakóhelyi szuburbanizációnál látványosabb következményekkel járt az ipari-szolgáltatási tevékenységek szuburbanizációja. A miskolci szuburbia társadalmi-gazdasági értelemben egyre fragmentáltabbá és polarizáltabbá vált. A magas és alacsony státusú szuburbán települések elkülönülő térszerveződései az egyre erőteljesebb várostérségi szegregációt bizonyítják (Kristóf A. 2016). A térbeni-társadalmi egyenlőtlenségek mellett a városkörnyéki életfeltételek negatívumai (pl. közlekedési-elérhetőségi problémák, a városkörnyéki települések infrastrukturális hiányosságai, a munkalehetőségek szűkössége, a városkörnyéki települések lakosai és az újonnan betelepedettek közötti helyi érdekkonfliktusok stb.) is sajátosan jelentkeztek, amelyek napjainkig késleltetik - a várostérség sajátos társadalmi és gazdasági helyzete miatt - a városközpont reurbanizációs folyamatainak kibontakozását is.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Településföldrajzi Tanulmányok. - 7 : 1 (2018), p. 108-129. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1