Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM074710
Első szerző:Kovács Éva Katalin
Cím:Az akg intézkedések évtizedes tapasztalatai kun földön / Kovács Éva Katalin
Dátum:2016
Megjegyzések:Magyarország legfontosabb természeti erőforrása a termőföld, mellyel a mezőgazdasági termőterület (60%) arányának utóbbi időben történt csökkenésének ellenére is igen gazdagon van ellátva. Ezt az értéket egyedül Dánia közelíti meg az európai országok közül. A nemzetgazdaság és a vidéken élők számára is előnyt jelentenek a mezőgazdasági termelés alapvető forrásai, azaz a munkaerő; az eszköz és a föld. Ezen adottságok kihasználása az európai uniós csatlakozást követően méginkább fontossá vált (Kapronczai [2003]). Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) alapján, Magyarország területén a biodiverzitás az intenzív növénytermesztési területeket tekintetében szegény, másrészről viszont a természetes élőhelyek szempontjából igen gazdag. Jelentős kiterjedésű természeti értékek (gazdag vadállomány, ritka mezőgazdasági növényfajok, őshonos állatfajták) jellemzik, ebből kifolyólag számos védett vagy fokozottan védett területet találhatunk az országban. Fodor [2010] azt vizsgálta, hogy a regionális fejlesztés hogyan hat a környezetre, mely alapján egy modellt állított fel a környezet minőségének változásáról 1945 és 2000 között Magyarországon. A kutatásai során a legszennyezőbb ágazatoknak a nehézipar, a vegyipar, a mezőgazdaság, valamint a közlekedés és infrastruktúra bizonyult. A 80'as -90'es éveket követően Magyarország közepesen szennyezet országnak minősült, ez a helyzet pedig azóta is fokozatosan romlik. Ebből kifolyólag a természetvédelemnek együtt kellene működnie az agráriummal. Ez azonban csak akkor érhető el, ha a gazdálkodók érdekében áll a szabályrendszer betartása. Ehhez olyan gazdasági szabályozó, ösztönző kifizetési rendszert kell létrehozni, amely a környezet- és természetvédelmi szempontok gazdálkodási érvényesítéséből származó jövedelemcsökkenést kompenzálja a gazdálkodók számára. Ezen követelmény tökéletes megtestesítője az agrár-környezetgazdálkodási támogatás. Ezért találtam fontosnak kifejezetten ezt a jogcímet a témaválasztásom során. Az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás legfőbb célja a vidéki területek fenntartható fejlődése, a vidéki környezet állapotának megőrzése és javítása, amelyhez elengedhetetlen a környezettudatos gazdálkodás. Ahhoz, hogy ez érvényesülni tudjon, fontos a gazdálkodók véleményét is figyelembe venni, hiszen a gyakorlatban a segítségük nélkül kivitelezhetetlen lenne a ?környezetbarát" gazdálkodási mód megvalósítása. Véleményem szerint fontos a gazdák együttműködése a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot megteremtésében, ezért nélkülözhetetlennek találtam a gazdálkodói elégedettséget és a pályázat hatékonyságát vizsgálni.
ISBN:978-615-5586-09-5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
akg
ÚMVP 2007-2013
fenntartható vidékfejlesztés
Karcag
Megjelenés:Tavaszi szél 2016 = Spring wind 2016 : Tanulmánykötet / szerk. Keresztes Gábor. - 1. köt., p. 76-85. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1