Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM075107
Első szerző:Schranz Edit (szociológus)
Cím:Bourdieu tőkeelmélete és a bolognai folyamat / Schranz Edit
Dátum:2015
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:Milyen mértékben befolyásolja a társadalmi mobilitás az életesélyeket s hogyan jelenik megmindez az oktatás szűrőjén keresztül? Vajon a bolognai folyamat felsőoktatásban megjelenőmobilizáló hatása valóban nyitott lehetőségeket kínál az európai ? és ezen belül kifejezetten amagyar ? tanulni vágyó fiatal generációknak, vagy az eredetileg kitűzött célok áldozatul estek aszigorú gazdasági tényezőknek? Érvényesül-e az oktatás társadalmi mobilitást generáló ? felfelélépés lehetőségét feltáró ? hatása? Az alap- és mesterképzés közötti lépcső az elvártak szerintvégez ?minőségi szűrést" ? mint ahogy azt az európai Felsőoktatási Térség megálmodóieredendően vélték ? vagy valójában nem, vagy nem csupán minőségi, mint inkább ?gazdasági"szűrésnek lehetünk tanúi, a diákok, pontosabban családjaik anyagi lehetőségeinek függvényében?Vajon milyen további kérdéseket vet fel mindez az egyenlő esélyek tekintetében? S mi azösszefüggés a társadalmi mobilitás kérdésköre és a diákok egyetemi tanulmányai alatti külföldimobilitási esélyei között? Ezen kérdések sorát ennek a dolgozatnak a keretei között nincs módunkrészletesen kifejteni. A kérdések teljes terjedelmű válaszai, reményeink szerint későbbi,saját kutatáson alapuló, nagyobb munkánkban lesz egész. Ebben a dolgozatban arra vállalkozunk,hogy megmutassuk a társadalmi mobilitással kapcsolatos vizsgálatokhoz vezető elméletiutat, különös tekintettel a Bourdieu-féle tőkeelméletekből levezetett, az oktatási esélyekkelkapcsolatos összefüggésekre, fókuszban tartva a magyarországi oktatási esélyegyenlőségi kérdéseket.Úgy véljük ugyanis, hogy a több mint tíz évvel ezelőtt Európában és csaknem tíz éveMagyarországon is bevezetett, a felsőoktatás struktúráját megváltoztató bolognai folyamat,amely a célja szerint a munkaerő-piachoz jobban igazodó képzési rendszerrel segíti a fiatal diplomásokbeilleszkedését, azt a feladatát egyelőre nem képes a kitűzött vállalások szerint teljesíteni,hogy válaszként az oktatási expanzióra, valóban szélesre tárja a kapukat a különböző társadalmirétegekből származó diákok előtt. Megnyitva ezzel a lehetőséget a felfelé mobilitástársadalmi jelentőségű lépése és az egyenlőtlenség csökkentése előtt. E dolgozatban igyekszünkmegmutatni, hogyan világítanak rá ma is Bourdieu társadalmi egyenlőtlenséget reprodukálóoktatási elméletei az edukáció szűrő, szelektáló jellegére, mit jelent ma mindennek a társadalmistruktúrára gyakorolt hatása.Bourdieu tőkeelmélete és a bolognai folyamatSCHRANZ EDITdoktoranduszDebreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola,Szociológia és Társadalompolitika Doktori ProgramMETSZETEKVol. 4 (2015) No. 1ISSN 2063-6415DOI 10.18392/metsz/2015/1/10
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
tőkeelmélet
Bourdieu, bolognai folyamat
társadalmi bizalom
Megjelenés:Metszetek. - 4 : 1 (2015), p. 105-117. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1