Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM075116
Első szerző:Schranz Edit (szociológus)
Cím:Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben Személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban / Schranz Edit
Dátum:2014
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:Mi a bizonyítéka annak, hogy a szegénység, mint a társadalmi differenciálódáskövetkezményeként megjelenő folyamat, mikroszinten a családon belüli egyenlőtlenségjelenségeként, a nemek közötti, nő - férfi relációban is kimutatható? Hogyan jelennekmeg az említett egyenlőtlenségek a jelenkori női szegénységi léthez kapcsolódóan a2000-es évek Magyarországán és hogyan élik meg a szegénységüket maguk azérintettek, a mélyszegénységben élő nők? Milyen viszonyrendszerek, eseményekmentén válik egyértelművé, hogy a nők családon belüli szerepeinek változatlansága, aférfiakéhoz képest egyenlőtlen helyzetének mozdulatlansága, a legalsóbb társadalmirétegek esetében erősen rögzült, amely helyzetet a szegénység jelentősen stabilizál? Azemlített kérdések a szegénységkutatás témakörének olyan részterületét érintik,amelynek vizsgálatára eddig viszonylag kevés kutatás vállalkozott ? legalábbis azösszegyűjthető szakirodalom tanúsága szerint, de amelynek elemzése elengedhetetlenahhoz, hogy megértsük, a kurrens női szegénységhez kötődő nemi jellegzetességeketés az ezen a területen jelentkező egyenlőtlenségeket. Czibere Ibolya kutatásával nemkevesebbre vállalkozott, minthogy megtalálja és kifejtse, elemezze azokat az okokat,amelyek a mélyszegénységben élő nők esetében egyértelművé teszik: a férfiak és nőkcsaládon belül sem egyformán élik meg a szegény létüket, a nők több szempontbólszegényebbnek tekintik magukat a férfiaknál.1 Szemben a szegénységkutatásbanáltalánosan elfogadott nézettel, amely szerint bizonyos szegénységi szinten a családminden tagja egyformán szegény,2 a nyolcvankilenc mélyszegénységben élő nővelkészített interjú megrázó bizonyosság a szegény családok sajátos világáról, a nők napiküzdelmeiről. Vágyaik tolmácsolásából kitűnik zárt világuk perspektívátlansága.
Nők mélyszegénységben / Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2012. -
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok recenzió, könyvismertetés
nők
mélyszegénység
család
Megjelenés:Metszetek. - 2 (2014), p. 247-257. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1