Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM078390
Első szerző:Csatáriné Dogi Ilona (gazdasági agrármérnök)
Cím:Az etnocentrikus érzelmek dimenziói Magyarországon / Csatáriné Dogi Ilona
Dátum:2018
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Az etnocentrizmus fogalmával az 1900-as évek elején találkozhatunk először a szakirodalomban. Azóta számos nemzetközi és hazai kutatás irányult a definiálására, valamint a hazai és külföldi termékek megítélésében betöltött szerepének vizsgálatára. Hiszen a vásárlói döntést nemcsak a különböző marketing hatások (termék, ár, elosztás, promóció) befolyásolják, hanem a vevő kulturális, társadalmi, személyes és pszichológiai jellemzői is. Így az etnocentrizmus ? mint szocio-pszichológiai fogalom ? vizsgálata egyre nagyobb jelentőséggel bír a marketingkutatás területén. Jelen tanulmány középpontjában az etnocentrikus érzelmek dimenzióinak feltárása áll. Célom, hogy alátámasszam azt a feltételezést, miszerint ezek a dimenziók jelentős mértékben befolyásolják a fogyasztói társadalom gondolkodását. Primer kutatásom eredményeként az említett dimenziókat mutatom be, valamint fogyasztói szegmenseket határolok el. Kutatásom alapján megállapítható, hogy az etnocentrikus érzelmek (mint például a patriotizmus, a nemzeti felsőbbrendűség, a nemzettudat, a nemzeti megkülönböztetés) a fogyasztói gondolkodás meghatározó tényezői és bizonyítják azt a tényt, hogy az etnocentrikus érzelmek tudatosítása a hazai termékek védelmére irányuló marketingstratégiák alapja lehet. The concept ot ethnocentrism appeared first in the literature in the early 1900s. Since then, several international and national studies have focused on defining this concept and have aimed at the investigation of its role in terms of national and international product opinion. The consumer's decision is influenced not only by the different marketing effects (product, price, place, promotion), but also by the cultural, social, personal and psychological characteristics of the costumers. The examination of ethnocentrism ? as a socio-psychological concept ? is increasingly important in marketing research. This paper focuses on exploring the dimensions of ethnocentric emotions. My aim is to support the assumption that these dimensions have a significant influence on the thinking of the consumer society. As a result of my primary research, I introduce these dimensions and terminate consumer segments. Based on my research it can be stated that the ethnocentric emotions (such as patriotism, national superiority, national consciousness, national discrimination) are determinants of consumer thinking and demonstrate the fact that awareness of ethnocentric emotions can be the basis for marketing strategies to protect national products.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 3 : 3 (2018), p. 136-147. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1