Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM080210
Első szerző:Posta Anna (bölcsész-tanár)
Cím:Leonhardus Mokoschinus Historiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum című művének paratextusai / Posta Anna
Dátum:2015
Megjegyzések:A reformáció neolatin költészetének legnépszerűbb műfajcsoportja a Poetica Evangelica volt, amelynek jegyében alkotó költők a 'sapiens et eloquens pietas' kettős alkotói elv szerint munkálkodtak, így az antik-reneszánsz retorikai, poétikai elvek alkalmazása és a biblikus paradigma, a Biblia és Isten szaván nyugvó kegyesség kinyilatkoztatása közötti egyensúlyozás a szinkretizmus különféle változatait hozta létre. Maga a kifejezés Andreas Spethe, német neolatin költőtől származik, aki a Poetica Evangelica elméleti kérdéseivel is foglalkozott. A német protestáns neolatin humanista költészet e kedvenc gyakorlatának Magyarországon, a felvidéki és erdélyi protestáns humanista körökben is akadt néhány követője: Georgius Purkircher, Christianus Schesaeus, Casparus Piltzius, Georgius Ostermaier, Georg Henisch és Leonhardus Mokoschinus. A Poetica Evangelica irányzatában keletkezett 1599-ben Wittenbergben Leonhardus Mokoschinus Historiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum? című alkotása is, amely az ószövetségi könyvek hexameteres, latin nyelvű átirata. Ehhez a munkához többek között a hazai felvidéki protestáns humanista kör legkiválóbbjai írnak üdvözlőverseket: Martinus Mokoschinus, Lednensky Miklós (Illésházi István titkára), Johannes Bocatius, Georgius Mokoschinus, Stanislaus Mokoschinus, Szocsovinus Sándor, Malus Pál, Eszterházi Tamás, Brestorosky Szaniszló. Aegidius Hunnius és Severinus Schultetus előszóval látják el Mokoschinus alkotását, a szerző pedig művét Illésházi István, trencséni és liptói főispánnak ajánlotta. A latin nyelvű praelimináriák jelentésképzésének itt - Mokoschinus alkotása kapcsán - megkezdett részletes filológiai és tartalmi vizsgálatával többek között arra a kérdésre keresem a választ, hogy miképpen magyarázható a jelenség, miszerint a 16-17. század fordulóján - a reformáció koncepcionális keretei közé ágyazva - ilyen jelentős mennyiségű latin nyelvű irodalmi alkotás születik? A késő humanista neolatin költészet e reflektált mechanizmusának miértje a művekhez írott ajánlásokban, kísérőszövegekben tetten érhető, ennek szemléltetésére vállalkozom jelen tanulmányban, miközben azt is bemutatom, hogy a Mokoschinus-mű paratextusai miképpen töltenek be reprezentáló, kontextualizáló szerepet a hazai és német protestáns kulturális nyilvánosság számára.
ISBN:978-615-5250-11-8
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Irodalom- és kultúratudományok előadáskivonat
könyvrészlet
neolatin költészet
Leonhardus Mokoschinus
paratextus
parafrázis
Megjelenés:Tavaszi Szél = Spring Wind / szerk. Keresztes Gábor. - 2. köt., p. 101-115. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1