Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM086994
Első szerző:Reszegi Katalin (nyelvész)
Cím:A tulajdonnevek pszicho- és neurolingvisztikája : Vizsgálati szempontok és modellek a tulajdonnevek feldolgozásáról / Reszegi Katalin
Dátum:2014
ISSN:0139-2190 2064-7484
Megjegyzések:Tanulmányomban a tulajdonnevek mentális vonatkozásaira: tárolására, feldolgozására, előhívására irányuló pszicholingvisztikai és neurolingvisztikai vizsgálatok eredményeit tekintem át. Tulajdonnévvel igen sokféle entitástípus egyedeit megjelölhetjük; e típusok jó része univerzális, noha vannak bizonyos kulturális különbségek (vö. J. SOLTÉSZ 1979: 44, 105-108). Az említett tudományterületeken, a pszicholingvisztikai és a neurolingvisztikai, neuropszichológiai vizsgálatokban azonban egyértelműen a személynevek kapnak kitüntetett figyelmet, míg a helynevek és más névfajták mentális, idegrendszeri jellemzőiről lényegesen kevesebb ismeretünk van. Általános vélekedés, hogy a tulajdonnevek feldolgozása több nehézséget mutat, mint a közneveké, illetve hogy az életkor előrehaladtával ez a nehézség fokozottan jelentkezik. A tulajdonnevek speciális identifikáló funkciójával és szemantikai jellemzőivel összefüggésben többen azt is feltételezik, hogy a két szócsoport feldolgozása nem azonos módon történik. Írásomban ezekre a vélekedésekre is reflektálva a) az egynyelvűek kapcsán feltárt szelektív anómiás esetek (szótalálási zavarok), b) lokalizációs vizsgálatok, c) reakcióidőméréses kísérletek és d) a tulajdonneveket érintő megakadásjelenségek (különös tekintettel a "nyelvem hegyén van jelenség"-re) tanulságait foglalom össze és értelmezem. Majd röviden bemutatom a tulajdonnevek feldolgozására kidolgozott modelleket arra is kitérve, hogy e modellek mennyiben egyeztethetők össze a tulajdonnevek elsajátítására vonatkozó ismereteinkkel. Végül a kétnyelvűek tulajdonnév-reprezentációjához és feldolgozásához kapcsolódó lényegesen kisebb számú kísérleti eredményt és a lehetséges magyarázatokat tekintem át.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Névtani Értesítő. - 36 (2014), p. 133-147. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1