Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM100189
Első szerző:Kelentey Barna (fogszakorvos)
Cím:Avar kori harcos koponyájának vizsgálata, különös tekintettel a fogazatra / Kelentey Barna, Dani János, Hága Tamara Katalin, Major István, Lisztes Szabó Zsuzsa, Marcsik Antónia, Angyal János
Dátum:2021
Megjegyzések:Bevezetés: A fogorvosi módszerek, köztük a képalkotó eljárások, hatékonyan hozzájárulhatnak az emberi maradványok és csontvázak vizsgálatához. Az adott régészeti kor embereinek táplálkozására és életkörülményeire vonatkozóan értékes adatokat nyerhetünk a fogak felszínén felhalmozódó mineralizált fogkőmaradványok vizsgálatából. Célkitűzés: A debreceni Déri Múzeum birtokában lévő avar kori harcos régészeti koponya szkeletális és dentális maradványainak vizsgálata Anyag és módszer: Az avar kori régészeti lelet csont-és fogképletein anatómiai és fogorvosi vizsgálatokat végeztünk, majd CBCT felvételeket készítettünk. Csontmintákból radiokarbon (C14) vizsgálatot végeztünk, a fogkő elemzése polarizációs mikroszkóppal történt. Eredmények: Az avar harcos koponyájának jobb oldali os parietaléjában - feltehetően harci sérülésből származó - gyógyulást mutató csontelváltozást találtunk. A fogazat és a fogágy képletei jó állapotban voltak, kivéve az 15, 16 fogakat, ahol zománc, fognyaki és kezdődő fogágy léziót is találtunk. A fogak nyaki részein, a teljes fogívre kiterjedően, jelentős sub-és supragingivalis fogkő felhalmozódás volt. Az eltávolított fogkődarabok mikroszkópos mintáiban keményítőszemcséket, degradált keményítőt, és fitolit szemcséket sikerült kimutatni. Radiokarbon vizsgálatok és a régészeti leletek tipológiája alapján a halálozási és temetési időpont Kr. u. 600-645 között lehetett. Az anatómiai és CBCT vizsgálati eredményekből az egyén korára, nemére vonatkozóan nyertünk adatokat. Következtetések: A fogorvosi és dento-maxillo-faciális radiológiai technika lehetőségeinek felhasználása segíti a régészeti maradványok és csontvázak eredményesebb vizsgálatát és az adott korra vonatkozó életkörülmények jobb megértését.
ISBN:978-963-490-381-9
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXI. Debreceni Fogászati Napok / kiad. a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar. - p. 24. -
További szerzők:Dani János Hága Tamara Katalin Major István (1985-) (környezetkutató) Lisztes-Szabó Zsuzsa (1976-) (biológus) Marcsik Antónia Angyal János (1962-) (fogszakorvos)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1