Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM104318
Első szerző:Gulyás Andrea
Cím:Genetikai stabilitás és génexpressziós vizsgálatok alma hajtástenyészetekben / Gulyás Andrea, Dobránszki Judit, Kiss Erzsébet, Hidvégi Norbert
Dátum:2019
ISSN:1419-2713
Megjegyzések:Az epigenetika a gén expressziójában vagy a sejtek fenotípusában bekövetkező változás, amely a mitózis vagy meiózis során következhet be és nem okoz DNS-szekvencia változást. Kémiai csoportok kapcsolódhatnak a DNS-hez, aminek következtében módosulhat a gén aktivitása. Az eukarióták egyedfejlődését kísérő ilyen ?genetika fölötti" ún. epigenetikai változások az in vitro növényi tenyészetekben is történnek. Epigenetikai módosulások szabályozzák a szomatikus embriogenezist, az organogenezist a regenerációs folyamatok során. Felléphetnek azonban mikroszaporítás céljából létrehozott in vitro hajtástenyészetekben is a táptalaj-komponensek, a fenntartási körülmények hatására. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy több évtizedes in vitro hajtástenyészetek mikroszatellit (SSR) és transzkriptom profil mintázata azonos vagy eltérő-e a kiinduló (anya) növényekhez képest, illetve az esetleges változások visszaalakulnak-e az akklimatizáció során. A kutatásaink alapanyagául ♭McIntosh' és ♭Húsvéti rozmaring' almafajtákat használtunk. Az anyanövények és a több mint 20 éve hajtástenyészeteben fenntartott in vitro növények genetikai azonosságát mikroszatellit markerekkel, a gének expressziós mintázatát RT-qPCR (reverz transzkripciós kvantitatív polimeráz láncreakció) segítségével határoztuk meg 65 kiválasztott gén esetében, melyek az előzetes vizsgálataink alapján szignifikánsan eltérő DNS metilációs szinteket mutattak. DNS-szekvencia-változást nem tapasztaltunk, ugyanakkor a vizsgált gének esetében génexpressziós különbségeket mutattunk ki, amelyek negatív korrelációban állnak az adott DNS-szakasz metilációs szintjével.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
alma
epigenetika
génexpresszió
mikroszatellit marker
RT-qPCR
Megjelenés:Kertgazdaság. - 2019 : 4 (2019), p. 17-29. -
További szerzők:Dobránszki Judit (1967-) (biológus) Kiss Erzsébet Hidvégi Norbert (1986-)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1