Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM106728
Első szerző:Rácz Anita (nyelvész)
Cím:Noms de commune se référant a des peuples de langue romane dans la Hongrie médiévale / Rácz Anita
Dátum:2022
ISSN:0755-7752 2647-8463
Megjegyzések:A magyarországi latin nyelvű írásbeliség a Magyar Királyság Kárpát-medencében való létrejöttével - amelyet 1000-től, I. István megkoronázásától számítunk ? és a kereszténység felvételével alakult ki. Az ez időben született korai latin (ritkábban görög) nyelvű írott források (oklevelek, krónikák stb.) csak elszórtan tartalmaznak magyar szavakat, kifejezéseket, amelyek főképpen helyeket megnevező tulajdonnevek. Ezek azonban korai megjelenésük, vala-mint csekély számuk miatt igen értékesek a nyelvtörténeti kutatások számára. A belőlük levonható tanulságokra a magyarság korai történetének feltárásakor a történettudomány is nagyban támaszkodik: a nevek szemantikai és etimológiai tulajdonságaira, a néveredetre vonatkozó nyelvtörténeti vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve igyekeznek a korabeli Kárpát-medence etnikai és népesség-történeti kérdéseire választ találni. E kérdések tisztázásában fontos szerepük van az etnonimára visszavezethető településneveknek, amelyek egyúttal a ma-gyarok más népekkel való kapcsolataira is rávilágítanak. E tanulmányban azo-kat a településneveket vizsgálom meg, amelyek újlatin nyelvű (francia és itáliai, vagyis olasz) betelepülő népességre utalnak.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:La Nouvelle Revue d'Onomastique. - 64 (2022), p. 185-203. -
Pályázati támogatás:MTA-DE
MTA
Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1