Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM120590
Első szerző:Kiss Emőke (geográfus)
Cím:A klímaaggodalmak és környezetbarát viselkedés kapcsolatának és jellemzőinek feltárása Debrecenben / Kiss Emőke, Mester Tamás, Balla Dániel
Dátum:2024
ISSN:0018-7828 2064-8251
Megjegyzések:Exploring the relationship and characteristics of climate concerns and proenvironmental behaviours in Debrecen
A klímaváltozás kihívásainak és alkalmazkodási lehetőségeinek elemzésekor a klímaaggodalmak és a környezetbarát viselkedés kapcsolatának kérdésköre is gyakran felvetődik. A 2020-ban kitört COVID-19 világjárvány elterelte az emberek figyelmét a klímaváltozásról, így a lakosság klímaaggodalmainak feltárása nagyon fontossá vált ebben az időszakban. Kutatásunkban mintaterületként egy kelet-közép-európai várost, Magyarország második legnépesebb települését, Debrecent, Hajdú-Bihar vármegyeszékhelyét választottuk. Munkánk során kérdőíves felmérést végeztünk 2020-ban a lakosok körében (N=200). Tanulmányunk fő célja a klímaaggodalmak és a környezetbarát viselkedés kapcsolatának vizsgálata és feltárása volt. A klímaaggodalom, a környezetbarát viselkedés és a kiválasztott prediktorok közötti kapcsolat szorosságát, erősségét és intenzitását korrelációelemzéssel vizsgáltuk, a regresszióelemzés a kiválasztott változók hatását és kapcsolatát vizsgálta. Kimutattuk, hogy a lakosok Klímaaggodalom Indexe (KAI) és Környezetbarát Viselkedés Indexe (KVI) magas. Kutatásunkban a korrelációelemzés egyik legfontosabb eredménye, hogy a KAI és KVI között egyáltalán nem találtunk szignifikáns kapcsolatot, tehát a kettő nem függött össze mintánkban. Másik fontos eredményük, hogy a KVI és a Kockázatérzékelés Indexek (KI) között sem mutatható ki szignifikáns kapcsolat, ugyanakkor a KAI és a KI között szignifikánsan pozitív irányú, közepes erősségű kapcsolatot fedeztünk fel. A többváltozós lineáris regresszióelemzésekben a demográfiai faktorok csak enyhén mérsékelték a változók hatását a KAI-ra és KVI-re. Eredményeink alátámasztják azokat a tanulmányokat, amelyek szerint az egyének klímaaggodalma nem vezet következetesen környezetbarát magatartáshoz.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
klímaváltozás
klímaaggodalom
környezetbarát viselkedés
kérdőíves felmérés
Debrecen
Megjelenés:Területi Statisztika. - közlésre elfogadva : - (2024), p.1-23. -
További szerzők:Mester Tamás (1991-) (geográfus) Balla Dániel Zoltán (1988-) (geográfus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-23-4-II
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1