CCL

Összesen 96 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM046995
Első szerző:Bakó Károly István (agrármérnök)
Cím:Evaluation of land use impacts on soil acidification in a long-term field experiment / Károly Bakó, Attila Megyes
Dátum:2013
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:Over the last few decades, the rate of soil acidification has been increased by intensive land use in most agricultural production systems. The objective of this study was to identify in which extent the acidification of a calcareous chernozem soil could be affected by fertilisation, irrigation, and tillage. This study was conducted in 2007 at the Látókép Experiment Site of the Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences, Debrecen University located in the north-eastern part of the Great Hungarian Plain. The examinations were carried out under irrigated and non-irrigated conditions, in the 0, 120 and 240 kg N ha-1 plots, respectively. The investigated tillage treatments were winter ploughing (WP) to a depth of 27 cm, spring ploughing (SP) to a depth of 22 cm and disk tillage (DT) to a depth of 12 cm. Soil pH measurements were made using portable Sentron Argus pH Meter equipped with Sentron Hot-line LanceFET probe to a depth of 0-10 cm. Soil acidification was significantly affected by all investigated factors. Typically low soil pH was measured in the DT treatment with 240 kg N ha-1 under irrigated conditions. Based on the results of this study, the applied high dose of nitrogenous fertiliser with inappropriate tillage practice could accelerate the acidification of soils to a great extent under irrigated conditions. Land users have to support the regeneration of soil conditions by regularly applying lime to counter the acidification processes.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Növénytermelés. - 62 : Suppl. (2013), p. 211-224. -
További szerzők:Megyes Attila (1972-) (agrármérnök)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM104932
Első szerző:Bakos Zsuzsanna
Cím:Különböző csemegekukorica (Zea mays L. convar Saccharata Koern) genotípusok molekuláris biológiai markereinek értékelése / Bakos Zsuzsanna, Micsinai Adrienn, Parádi István, Nagy János
Dátum:2022
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:Vizsgálataink során célunk a lutein bioszintézis molekuláris biológiai markereinek nyomon követése célzott génexpressziós vizsgálatokkal három csemegekukorica hibriden: Dessert R78, Messenger és Honey a növények generatív fázisában. Megállapítottuk, hogy a kvantitatív valós idejű PCR (qPCR) hatékony eszköz a génexpressziós szintek mérésére és a pontos, reprodukálható eredmények az adatok normalizálásához használt referenciagének helyes megválasztásától függenek. A vizsgálatainkhoz szükséges levél- és termésminták begyűjtése a Debreceni Egyetem Böszörmény úti Campusának a Bemutató kertjéből történt 2021 július elejétől július végéig, öt időpontban. A mintavétel során a replikátumokat összegyűjtöttük és az RNS megőrzése érdekében helyszíni fagyasztást végeztünk folyékony nitrogénben, majd az elemzésig -80 ?C-on voltak tárolva. A minták homogenizásása és az RNS izolálás folyékony nitrogén alatt történt, ezt követően az RNS minőségét elektroforézis után 1%-os agaróz gélen történő megjelenítéssel majd spektrofotometriával az A260/A280 és A260/A230 arányokat használva értékeltük. Előzetes tanulmányok alapján négy referenciagént választottunk ki vizsgálatainkhoz, amelyek tubulint (TUB), ubiquitint (UBI), aktint (ACT) és egy tioredoxin-szerű gént (TLG) kódolnak. Ebből a négy jelölt referenciagénből három (TUB, UBI és ACT) kielégítő eredményt adott, és kiválasztottuk további, downstream vizsgálatokhoz. A PCR-termékeket szekvenálás és a megfelelő génekhez történő szekvencia-illesztés is megerősítette. Második lépésben ellenőriztük és validáltuk az ismert molekuláris biológiai lutein bioszintézis markereket. A lutein bioszintézis génexpressziójához hét célgént és nyolc pár primert választottunk ki az vizsgálatokhoz (PSY, HYD, CYP97C, PDS, ZDS, LCYB, LCYE). Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a csemegekukorica hibridek kiválasztásában a valós idejű PCR reakciók hatékonyak és alkalmasak a minták tömeges vizsgálatára.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
csemegekukorica
karotinoidok
lutein
génexpresszió
háztartási gén
Megjelenés:Növénytermelés. - 71 : 2 (2022), p. 5-20. -
További szerzők:Micsinai Adrienn (1972-) (biológus, mikrobiológus) Parádi István Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
TKP2021-NKTA-32
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM097265
Első szerző:Bakos Zsuzsanna
Cím:Nutritional values and yield parameters of a sweet maize variety (Zea mays L. convar. saccharata Koern) / Bakos Zsuzsanna, Bojtor Csaba, Illés Árpád, Demeter Cintia, Zelenák Annabella
Dátum:2021
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 70 : 3 (2021), p. 109-111. -
További szerzők:Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Demeter Cintia (1992-) (agrármérnök, növénytermesztő) Zelenák Annabella (1995-) (mezőgazdasági mérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
TKP2020-IKA-04
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM053435
Első szerző:Balla Zoltán (agrármérnök)
Cím:The potential utilisation of a "bio-fertiliser" - produced as a by-product in a biogas plant / Zoltán Balla, Nándor Csatári, Zoltán Hagymássy, András Vántus, Károly Kith
Dátum:2014
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Agrárműszaki tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
biogas
bio-fertiliser
micro-organisms
non-calcerous humous sand
corn
calcerous meadow soil
Megjelenés:Növénytermelés 63 : Suppl. (2014), p. 87-90. -
További szerzők:Csatári Nándor (1986-) (vidékfejlesztési agrármérnök) Hagymássy Zoltán (1958-) (gépészmérnök) Vántus András (1957-) (agrármérnök, mérnöktanár) Kith Károly (1986-) (környezetkutató, ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM092662
Első szerző:Bojté Csilla (molekuláris biológia, sejtbiológia, biokémia)
Cím:Búza (Triticum aestivum L.) vetőmagok minősítése MALDI-TOF MS módszerrel / Bojté Csilla, Helenkár András, Tatárváriné Nagy Nikoletta Edit, Tóth Brigitta, Hajósné Novák Márta, Micsinai Adrienn, Parádi István, Szemán-Nagy Gábor, Tálas László, Bojtor Csaba, Nagy János
Dátum:2021
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 70 : 1 (2021), p. 45-57. -
További szerzők:Helenkár András Nagy Nikoletta Edit (1984-) (okleveles agrármérnök) Tóth Brigitta (1984-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Hajósné Novák Márta Micsinai Adrienn (1972-) (biológus, mikrobiológus) Parádi István Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus) Tálas László 1988-) (mikrobiológia) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TKP2020-IKA-04
FIKP
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM104232
Első szerző:Bojtor Csaba (okleveles növényorvos)
Cím:Nitrogéntrágyázás hatása eltérő kukorica hibridek szárazanyag-beépülésére és mikroelem-felvételére / Bojtor Csaba, Illés Árpád, Nagy János, Marton L. Csaba
Dátum:2020
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:A modern mezőgazdasági gyakorlatban az éghajlatunk szélsőségesebbé válásával egyre nagyobb hangsúlyt kap a precíziós mezőgazdaság, azon belül pedig a precíziós tápanyag-utánpótlás. A kiegyensúlyozott növénytáplálás elengedhetetlen a terméshozamok fenntartható módon történő növeléséhez, amely során az optimális makroelem-utánpótlás mellett fontos elkerülni a növényben esetlegesen fellépő mikroelem-hiányokat is. A kutatásunk célkitűzése a nitrogéntrágyázás szárazanyag-beépülést és növényi mikroelem-felvételt befolyásoló hatásának értékelése volt két eltérő genotípusú és érésidejű kukorica (Zea mays L. H1: FAO 420, H2: FAO 490) hibrid összehasonlításával. A vizsgálat során meghatároztuk a hibridek ténylegesen felvett mikroelem-tartalmát, valamint a nitrogéntrágyázás hatását a termés mennyiségére. Az eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a 120 kg/ha nitrogéndózis statisztikailag igazolhatóan pozitív hatással van a kukorica szárazanyag-beépülésére, valamint az egyes növényi részek fajlagos mikroelem-tartalmára. A növény fejlődése során a fajlagos mikroelem-koncentrációk mellett a növényekben a növekvő szárazanyag-mennyiség szignifikánsan növelte a mért, tényleges mikroelem-tartalmat. Ezen felül megállapítottuk, hogy a 120 kg/ha dózisú nitrogén-ellátottság a hibridek átlagában 78,5%-kal, 3,965 t/ha értékkel szignifikánsan növelte a termés mennyiségét a kontroll értékekhez képest. Nyolcleveles fejlettségben a nitrogéntrágyázás a kontrollhoz képest a levelekben szignifikánsan, 91,1 mg/kgmal magasabb fajlagos vastartalmat, ellenben a növények szárában 25,3 mg/kg-mal ala- csonyabb fajlagos cinktartalmat eredményezett, mely tendencia a fiziológiai érettségben is megfigyelhető volt. A kutatás eredményei alapján igazoltuk, hogy a nitrogén ? mint legnagyobb mennyiségben kijuttatott tápelem ? alkalmazása mellett megfelelő figyelmet kell fordítani a növények mikroelem-ellátottsági szintjére, ugyanis a megnövelt nitrogéntrágyázás több esetben is csökkent mikroelem-felvételt eredményezett. A hibridek közötti különbségek hozzájárulhatnak az optimális, termőhely-specifikus hibridválasztáshoz, és az ahhoz illesztett okszerű, precíziós tápanyag-utánpótlás gyakorlatának továbbfejlesztéséhez.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
mikroelem-felvétel
nitrogén
precíziós tápanyag-utánpótlás
szárazanyag akkumuláció
Megjelenés:Növénytermelés. - 69 : 3 (2020), p. 5-26. -
További szerzők:Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Marton L. Csaba (1954-) (agrármérnök, egyetemi tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
NKFIH-1150-6/2019 s
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM081071
Első szerző:Bojtor Csaba (okleveles növényorvos)
Cím:A babrozsda (Uromyces appendiculatus) fertőzés hatása a bab klorofilltartalmára, a fotoszintézis fényszakaszának hatékonyságára, a szuperoxid-dizmutáz aktivitására és a lipidperoxidáció mértékére / Bojtor Csaba, Radócz László, Tóth Brigitta
Dátum:2019
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 68 : 3 (2019), p. 29-50. -
További szerzők:Radócz László (1965-) (növényvédő agrármérnök) Tóth Brigitta (1984-) (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Pályázati támogatás:ÚNKP-17-2
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM065828
Első szerző:Csatári Nándor (vidékfejlesztési agrármérnök)
Cím:Renewable energy application and energy efficient solutions in dairy farming / Nándor Csatári
Dátum:2016
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:The recent measures in the European Union promote the usage of renewable energies and enhancing the energy efficiency. These measures also effect agriculture, on the one hand by using biofuels mixed into fuel for internal combustion engines in farm machinery. Besides biofuels, farms have opportunities using renewable energy by biomass combustion (straw, corn stalk, wood etc.), biogas (wide range of main and side products of crop production, manure), solar energy (heat or electricity) etc. Among animal farming sectors, dairy farming is the most energy intensive, and uses the widest variety of energy forms; it is often mentioned as the "heavy industry" of animal farming. In this sector the energy demand is continuously high in electricity (e.g. forage grinders, mixers, milking system, coolers, air ventilation systems, built-in manure handling technology) in heating (milking house, hot water, office building etc.) and fuel.In this research, 15 dairy farms were interviewed in Hajdú-Bihar County. The questioned farms cover more than a 33% of the dairy cow population in Hajdú-Bihar County. The survey questions focused on the details of the (existing or planned) renewable energy application, energy saving or heat recycling solutions and energy consumption. The results show, 53% of farms used at least one renewable energy, and 80% of farms used minimum one kind of energy saving or energy recycling technology.
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Agrárműszaki tudományok konferenciacikk
renewable
energy
infrastructure
dairy
Megjelenés:Növénytermelés 65 : Suppl. (2016), p. 95-98. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM062021
Első szerző:Csatári Nándor (vidékfejlesztési agrármérnök)
Cím:Experiences of plant farm managers regarding climate change in Hajdú-Bihar County / Csatári Nándor, Hagymássy Zoltán, Vántus András
Dátum:2015
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Agrárműszaki tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
climate change
Megjelenés:Növénytermelés. - 64 : Suppl. 2 (2015), p. 25-32. -
További szerzők:Hagymássy Zoltán (1958-) (gépészmérnök) Vántus András (1957-) (agrármérnök, mérnöktanár)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM062001
Első szerző:Csatári Nándor (vidékfejlesztési agrármérnök)
Cím:Interaction of animal breeding and crop prodiction via biogas / Nándor Csatári, Károly Kith, András Vántus
Dátum:2015
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Műszaki tudományok Agrárműszaki tudományok konferenciacikk
Biogas
Megjelenés:Növénytermelés 64 : Suppl. (2015), p. 151-154. -
További szerzők:Kith Károly (1986-) (környezetkutató, ökológus) Vántus András (1957-) (agrármérnök, mérnöktanár)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM095361
Első szerző:Demeter Cintia (agrármérnök, növénytermesztő)
Cím:Normálédes és szuperédes csemegekukorica (Zea mays L. convar. sacharata Koern) hibridek beltartalmi értékeinek összehasonlító elemzése / Demeter Cintia, Széles Adrienn, Illés Árpád, Bojtor Csaba, Szabó Atala, Bakos Zsuzsanna, Zelenák Annabella, Nagy János
Dátum:2021
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 70 : 2 (2021), p. 5-20. -
További szerzők:Széles Adrienn (1980-) (okleveles agrármérnök) Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Szabó Atala (1995-) (növénytermesztő mérnök) Bakos Zsuzsanna (1982-) Zelenák Annabella (1995-) (mezőgazdasági mérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TKP2020-IKA-04
Egyéb
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM089874
Első szerző:Demeter Cintia (agrármérnök, növénytermesztő)
Cím:Eltérő genotípusú csemegekukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern.) hibridek fenometriai és terméselem vizsgálatainak eredményei / Demeter Cintia, Széles Adrienn, Illés Árpád, Bojtor Csaba, Nagy János
Dátum:2020
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 69 : 4 (2020), p. 26-36. -
További szerzők:Széles Adrienn (1980-) (okleveles agrármérnök) Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:Egyéb
FIKP
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
ÚNKP-20-3
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 3 4 5 6 7 8