CCL

Összesen 122 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM001732
Első szerző:Antal Zsuzsa (agrármérnök, természetvédelmi mérnök)
Cím:Előkészítő vizsgálatok védett gyepterületek produkciójának modellezéséhez / Antal Zs., Huzsvai L.
Dátum:2007
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 26 (2007), p. 64-70. -
További szerzők:Huzsvai László (1961-) (talajerőgazdálkodási szakmérnök, agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM071879
Első szerző:Bakó Károly István (agrármérnök)
Cím:Kukorica levélterületének modellezése számítógépes szimulációval / Bakó Károly István, Huzsvai László
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Cikkünkben egy PHP alapú, a kukorica levélterület-indexének számítására alkalmas modellt mutatunk be. A modell a keléstől a 75%-osnő virágzásig kalkulálja a LAI értékét. A számítás alapját a napi átlaghőmérsékleti értékek képzik. A modell alkalmazhatóságát három év hő -mér sékleti adatsorával és a mért LAI értékekkel teszteltük, mely adatok a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Látóképi KísérletiTelepén létesített meteorológiai állomás által mért értékekből származtak 1994-től 1996-ig. A modell futtatása során megfigyeltük, hogy ahőmérséklet eltérő mértékben befolyásolja a levelek fejlődésének intenzitását.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
levélterület-index
kukorica
hőmérséklet
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 55 (2014), p. 5-8. -
További szerzők:Huzsvai László (1961-) (talajerőgazdálkodási szakmérnök, agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM037533
Első szerző:Bakó Károly István (agrármérnök)
Cím:ZigBee technológia alkalmazása a precíziós mezőgazdaságban / Bakó Károly István
Dátum:2012
Megjegyzések:A ZigBee technológia a precíziós mezőgazdaság által támasztottkö vetelményeket igyekszik maradéktalanul kielégíteni, mert pontos ésrend szeres adatgyűjtést tesz lehetővé. Egy modul költsége igen kedvező a mostani helyzetben is, így a meghibásodott eszközöket könynyengyorsan lehet cserélni. A moduláris felépítésnek köszönhetőena rendszer könnyen tovább fejleszthető. Egy új egység beléptetése ahá lózatba nagyon gyorsan elvégezhető különösebb fennakadásnélkül.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Zigbee
precíziós mezőgazdaság
vezeték nélküli hálózatok
regionális tapasztalatok
Hajdú- Bihar megye
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 47 (2012), p. 15-17. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM056909
Első szerző:Balla Zoltán (agrármérnök)
Cím:Az Európai Unió célkitűzései a biomassza hasznosítás és felhasználás területén / Balla Zoltán
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 55 (2014), p. 9-12. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM056910
Első szerző:Balla Zoltán (agrármérnök)
Cím:Lehetőség és kötelezettség a megújuló energiaforrások használata / Balla Zoltán
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 55 (2014), p. 13-17. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM046974
Első szerző:Balla Zoltán (agrármérnök)
Cím:A biomassza alapú etanol előállítás fejlesztésének lehetőségei, a keményítő és cellulóz alapú bioetanol gyártás vonatkozásában / Balla Zoltán
Dátum:2013
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:A növényi biomassza nagy mennyiségben rendelkezésre álló nyersanyag, melyet a biotechnológia is hasznosíthat a jövőben. Napjainkban lignocellulózokat feldolgozó és erjeszthető cukrokká bontó technológia még kutatási fázisban van. A biomassza egyik lehetséges felhasználási területe, a folyékony üzemanyag, mint például etanol előállítás. Munkámban a keményítő alapú (első generációs) és cellulóz alapú (második generációs) bioetanol gyártást hasonlítottam össze, az irodalomban fellelhető életciklus elemzések alapján, melyek különböző környezeti tényezők (például területhasználat, nyersanyagtermesztés és energiamérleg) figyelembevételével készültek. A vizsgálatokat követően elmondható, hogy mindkét technológiával előállított etanol használata környezeti szempontból előnyös, de a cellulózból gyártott etanol alkalmazása nagyobb mértékű környezeti előnyöket eredményez.The biomass is such a row material that is available in large quantities and it can be utilizied by the biotechnology in the future. Nowadays the technology which can process ligno cellulose and break down into fermentable sugars is being researched. One possible field of use of biomass is the liquid fuel production such as ethanol production. Based on the literary life cycle analysis, I compared the starch-based (first generation) to cellulose-based (second generation) bioethanol production in my study considering into account various environmental factors (land use, raw material production, energy balance). After my examination I came to the conclusion that the use of bioethanol, independent of its production technology, is favorable from environmental point of view but the application of second generation bioethanol has greater environmentally benefits.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 51 (2013), p. 71-75. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM098030
Első szerző:Bánszki Lívia (agrármérnök)
Cím:Evalution of energy for bioethanol production / Bánszki Lívia, Rátonyi Tamás, Harsányi Endre
Dátum:2013
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 51 (2013), p. 77-80. -
További szerzők:Rátonyi Tamás (1967-) (agrármérnök) Harsányi Endre (1976-) (agrármérnök)
Pályázati támogatás:OM-00210/2008
Egyéb
TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM046975
Első szerző:Bánszki Lívia (agrármérnök)
Cím:Bioetanol előállítás energetikai értékelése / Bánszki Lívia, Rátonyi Tamás, Harsányi Endre
Dátum:2013
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Jelen tanulmány tárgyát az elsőgenerációs agroüzemanyagok közé sorolható etanol képezi. A kutatásunk célja bioetanol előállítás hatékonyságának kiszámítása és erre a célra termesztett kukorica hibridek hozamának értékelése. A kukoricatermesztés hektáronkénti energiaigényétvizsgáltuk két évjáratban (2009-2010). A hangsúlyt a kísérletben szereplő három eltérő műtrágyadózisra helyeztük. Az eredmények azt mutatják, hogy a kontroll parcellában használtuk a legkevesebb nem megújuló energiát. A keményítőhozam javítása magasabb műtrágya dózissal az input energiát is növeli. Az így befektetett energia nagyban befolyásolja a hatékonyságot.The objective of this study was the ethanol which classified as agro fuels. The aim of our research was the calculation of efficiency of bioethanol production, and evaluates the yield of maize hybrids grown for this purpose. We examined the energy demand of corn production per hectare in two vintages of 2009 and 2010. The focus of the experiment was placed in three different doze of fertilizer. Results show that the control corn plot used the least amount of non-renewable energy. Improving starch yield by adding fertilizer required additional nonrenewable energy inputs. So then the invested energy has a great impact on the efficiency.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 51 (2013), p. 77-80. -
További szerzők:Rátonyi Tamás (1967-) (agrármérnök) Harsányi Endre (1976-) (agrármérnök)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM037493
Első szerző:Bánszki Lívia (agrármérnök)
Cím:Bioetanol előállítás céljából termesztett kukorica hibridek összehasonlító értékelése / Bánszki Lívia
Dátum:2012
Megjegyzések:A kutatásunk célja bioetanol előállítás céljára termesztett kukorica hibridek hozamának értékelése. A kukorica hibridek termését, akeményítő tartalmát és a hektáronkénti keményítőhozamát vizsgáltuk egy száraz (2007) és két optimális időjárási körülményekkel rendelkező kedvező évjáratban (2008, 2009). A rendkívül aszályos 2007-esév ben a hibridek keményítőtartalma (73,0%) meghaladta ugyan ajó val kedvezőbb csapadékellátottságú 2008-as évjáratban mért átlagos értéket (72,4%), azonban a vízstressz hatására igen alacsony átlagos keményítőhozamot mértünk (1,5 t/ha). Ezzel szemben 2008-ban - igen kedvező időjárási feltételek mellett - jóval nagyobb átlagoshek táronkénti keményítőhozamot kaptunk (7,7 t/ha). 2009-es évben az előző két évet felülmúlta a keményítőtartalom (74,5%), de a hozam (4,9 t/ha) az előző két éve eredményei közé esik.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
bioetanol
kukorica hibrid
keményítőtartalom
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 46 (2012), p. 11-14. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM052247
Első szerző:Baranyi Béla (gazdaság- és társadalom)
Cím:A Tisza-tér értelmezésének dilemmái regionális dimenziókban / Baranyi Béla, Sinóros-Szabó Botond
Dátum:2013
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Tisza folyó
térszerkezet
vízgyűjtő terület
regionális fejlesztés
életminőség- és biztonság
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 52 (2013), p. 169-171. -
További szerzők:Sinóros-Szabó Botond (1948-) (mezőgazdasági gépészmérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM094812
Első szerző:Bodnár Karina Bianka
Cím:Evaluation of dry matter accumulation of maize (Zea mays L.) hybrids / Karina Bianka Bodnár, Seyed Mohammad Nasir Mousavi, János Nagy
Dátum:2018
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 74 (2018), p. 35-41. -
További szerzők:Mousavi, Seyed Mohammad Nasir (1988-) (agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM046924
Első szerző:Bói Lóránd (Ph.D hallgató)
Cím:Regionalitás Magyarország közlekedésszervezésében / Bói Lóránd
Dátum:2012
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Az Európai Unió tagországaiban, különösen Németországban és Ausztriában a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások megszervezésében egyre jelentősebb szerepet kap a regionalitás. A közösségi közlekedés, mint közszolgáltatás esetén ez elsősorban a helyi, elővárosi és regionális közösségi közlekedési szolgáltatások megszervezésére hivatott közlekedési szövetségeken keresztül valósul meg. A '90-es évek óta eltelt időszakban Magyarországon a közösségi közlekedés regionális szintű szervezésére kevés jó példa mutatható be. A tanulmány az ehhez vezető okokkal foglalkozik, és számba veszi azt, hogy hol tart ma a helyi és regionális érdekek érvényesítése a közlekedésszervezésben ma Magyarországon.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Doktori iskola
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 46 (2012), p. 15-19. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Utolsó