CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM105757
Első szerző:Kerezsi Dóra (közgazdász)
Cím:A kiegészítő melléklettel kapcsolatos vállalati elvárások / Kerezsi Dóra, Tarnóczi Tibor, Fenyves Veronika
Dátum:2019
ISSN:2063-644X
Megjegyzések:A számviteli beszámoló részeként közzétett mérleg és eredménykimutatás adatainak elemzéséhez, feldolgozásához elengedhetetlen az információkat és magyarázatokat tartalmazó kiegészítő melléklet, melynek legfőbb célja a vállalkozás általános, tájékoztató jellegű adatainak a bemutatása, illetve a mérleg és az eredmény-kimutatás tételeinek kiegészítése és szöveges magyarázata, amelyekkel együtt a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a külső érintettek számára is egyértelműen megítélhetővé válik. Ezen túl a kiegészítő mellékletnek segítenie kell a megbízható és valós összkép jobb bemutatását. A kiegészítő mellékletben a közlendő információk mélysége, részletezettsége nincs konkrétan megfogalmazva, ezért ezek szakmai mérlegelése az adott vállalkozásra van bízva. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a gazdasági szakemberek, vezetők milyen véleménnyel vannak a vállalkozásuk érintettjeinek kiegészítő mellékleteiről, melyekkel a döntéshozatal során találkoznak. A vizsgálathoz kérdőíves felmérést készítettünk, melynek célcsoportja különböző nagyságú árbevétellel rendelkező vállalkozások voltak.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
tájékoztatás
információ
számviteli beszámoló
kiegészítő melléklet
Megjelenés:E-conom. - 8 : 1 (2019), p. 38-49. -
További szerzők:Tarnóczi Tibor (1952-) (közgazdász) Fenyves Veronika (1978-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:ÚNKP-18-3
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM058349
Első szerző:Máté Domicián (közgazdász, informatika tanár)
Cím:A termelékenységben bekövetkezett változások technológia-intenzív ágazati megközelítésben [elektronikus dokumentum] / Máté Domicián
Dátum:2015
ISSN:2063-644X
Megjegyzések:Leírás nyitóképernyőről: 2015.04.22.
A tanulmányban elsősorban a munkatermelékenységben bekövetkezett szektorális változásokra koncentráltunk.A kutatásaink során egyrészt arra a kérdésre kerestük a választ, hogy ezek a változások mely ágazatokban eredményeztek ún. baumoli értelemben használt strukturális nyereségeket és veszteségeket. Másrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy az általunk vizsgált 1970 és 2007 közötti időszakban az egy munkavállalóra jutó kibocsátás növekedési üteméhez a teljes tényező-termelékenység (TFP) és a fizikai tőkeállomány változása milyen mértékben járultak hozzá. A vizsgálatainkat az ún. hatás-arány (shift-share) analízis és a növekedésszámviteli (growth accounting) módszertana segítségével az OECD mintegy tíz tagországára vonatkozóan végeztük el egy technológia-intenzív ágazati megközelítésben.
Hozzáférés: World Wide Web
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
termelékenység változásai
hatás-arány elemzés
growth accounting
Megjelenés:E-conom [elektronikus dokumentum]. - 2014 : 2 (2015), p. 54-66. -
Pályázati támogatás:TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM069524
Első szerző:Sápiné Duduk Ildikó (közgazdász)
Cím:Vállalati versenyképességi tényezők az üzleti tevékenységben / Sápiné Duduk Ildikó
Dátum:2016
Megjegyzések:A tanulmány a vállalati versenyképesség elméleti összefoglalását teszi meg hazai és a nemzetközi szakirodalom segítségével, melynek során azonosításra és bemutatásra kerülnek a legfontosabb versenyképességi tényezők, amelyek jellemzik a vállalatok üzleti tevékenységét. Ezeknek a versenyképességi tényezőknek gazdasági és kompetitív csoportosítását követően a vállalatok érintettjei által, egy kérdőíves felmérés keretében rangsorolásra kerülnek a versenyképességi tényezők szerepe és a jelentőssége a vállalati versenyképességben. A megkérdezettek a profittermelő-képességet, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodást, a pénzügyi stabilitást és fizetőképességet, a vállalatvezetés hatékonyságát és a tartós működő- és növekedési képességet tartják legfontosabbnak. A kutatás eredményeként összefoglalásra kerül, hogy a vállalatok versenyképességét tartós gazdasági és kompetitív jellemzők kombinációja határozza meg, melyben az erőforrásokkal való hatékonyság teremti meg a vállalati versenyképesség alapján. A gazdasági tényezők pénzügyi mutatószámokkal mérhetőek, a kompetitív jellemzők vállalati képességek, melyek megjelennek az üzleti teljesítményekben és a versenytársakkal való összehasonlításban jellemzik a vállalatok versenyképességét.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
vállalati gazdálkodás
üzleti teljesítmény
versenyképesség
globalizáció
Megjelenés:Econom Online Tudományos Folyóirat 5 : 2 (2016), p. 77-93. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1