CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM119662
Első szerző:Bajnai Péter (közgazdász)
Cím:A kereskedelmi vállalkozások controlling területének digitalizációs sajátosságai / Bajnai Péter
Dátum:2023
ISSN:1585-6216 2560-2322
Megjegyzések:Digitalization characteristics of the controlling area of commercial enterprises
Napjaink egyik legfontosabb társadalmi és gazdasági jelensége a negyedik ipari forradalom, melynek hatásaként a digitalizáció jelentősen átalakíthatja az üzleti folyamatokat. A transzformációt nem kerülheti el a vállalati controlling terület sem, módszerei és eszközei szükségszerűen megváltoznak. Ahogy maga a controlling, úgy annak változása is eltérő lehet a szektorok között, különösen a rendkívül diverz szolgáltató szektorban. A kutatás célja, hogy hazai mintán megvizsgálja, jelennek-e meg különbségek ilyen tekintetben a kereskedelmi főtevékenységű cégek és a szolgáltató szektor többi része között. A 46 controllerrel és vezetővel végzett kérdőíves kutatás adatai kereszttáblák, átlagok és statisztikai próbák által kerültek értékelésre. A controlleri munkavégzés alapjául szolgáló kulcs teljesítmény indikátorok digitális fejlődése vonatkozásában, az ERP rendszerek, az automatizációs megoldások és a nyelvi algoritmusok használata tekintetében nem mutatkoznak különbségek. A minta kereskedelmi csoportjában szignifikánsan gyakoribb az fejlett tervező és elemző lehetőségeket nyújtó üzleti intelligencia eszközök használata. A controlling terület digitalizációját ösztönző tényezők esetében nem tér el a minta két csoportja, a folyamatot hátráltató tényezők fontossága vonatkozásában azonban a kereskedelmi főtevékenységű vállalkozások különböznek: jobban idegenkednek az új technológiáktól, jobban féltik a megszokott munkarendjüket, de kevésbé érzékelik fontosnak a fejlesztés pénzügyi vonatkozásait.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
kiskereskedelem
nagykereskedelem
digitalizáció
controlling
automatizáció
kulcs teljesítmény indikátor
Megjelenés:Economica. - 14 : 1-2 (2023), p. 49-59. -
Pályázati támogatás:ÚNKP-22-3
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM119661
Első szerző:Bajnai Péter (közgazdász)
Cím:A controllerek szervezeti szerepének változása - a hazai helyzetkép egy kérdőíves kutatás alapján / Bajnai Péter
Dátum:2021
ISSN:1585-6216 2560-2322
Megjegyzések:A change in the organizational role of controllers - the hungarian situation based on a questionnaire survey
A szerző a szakirodalom alapján bemutatja a vállalati controlling funkció kialakulását, alapvető feladatait, majd a controlleri szerep fejlődését. A szakirodalom eredményei alapján kérdőíves kutatás került elvégzésre a magyarországi controllerek és vállalati vezetők körében. A kitöltők válaszai alapján a szerző képet ad a controlleri munka helyzetéről. A leíró jellegű, nem reprezentatív, iránymutató kutatás eredményei szerint a válaszadók a szakirodalomban leírtakhoz hasonlóan vélekednek a controlling ideális szerepéről, amitől azonban a munkavégzésük során tapasztaltak eltérnek. A kitöltők szervezeteinél a controllerek főként jelentő szerepben vannak jelen, a döntéstámogató navigátori és a fejlett business partneri szerep ritkábban jelenik meg. A válaszadók inkább egyetértenek azzal, hogy a jövő változásokat hozhat a controlleri feladatokban, szerepük erősödni fog.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
controlling
döntéstámogatás
digitalizáció
szervezeti szerep
business partner
Megjelenés:Economica. - 12 : 3-4 (2021), p. 37-47. -
Pályázati támogatás:EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM099633
Első szerző:Gergely Andrea (közgazdász)
Cím:Analysis and comparison of the asset situtation of the Hungarian poultry and pork sector between 2005 and 2015 / Gergely Andrea, Harangi-Rákos Mónika, Fenyves Veronika
Dátum:2019
ISSN:1585-6216 2560-2322
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Economica. - 10 : 2 (2019), p. 67-75. -
További szerzők:Harangi-Rákos Mónika (1985-) (gazdasági agrármérnök) Fenyves Veronika (1978-) (gazdasági agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM109849
Első szerző:Kerezsi Dóra (közgazdász)
Cím:Elősegíti-e a kiegészítő melléklet a döntéshozatalt? / Kerezsi Dóra
Dátum:2020
ISSN:1585-6216 2560-2322
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Economica. - 11 : 3-4 (2020), p. 17-25. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM101174
Első szerző:Sütő Dávid (közgazdász)
Cím:Üzleti eredményt befolyásoló tényezők elemzése magyarországi élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásoknál / Sütő Dávid
Dátum:2021
ISSN:1585-6216 2560-2322
Megjegyzések:A cikk célja, hogy a vizsgálatba vont magyarországi élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások esetén a vállalati vezetők/tulajdonosok által kitöltött kérdőívek alapján, kvalitatív adatokra támaszkodva az üzleti eredményre hatást gyakorló tényezőket mutasson be.Függvénykapcsolatot definiáljon a vizsgált változók között, ezáltal alapot teremtsen további kvantitatív kutatáshoz.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Economica. - 12 : 3-4 (2021), p. 20-28. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM112186
Első szerző:Varga Alexandra Ildikó (PhD hallgató)
Cím:Gazdaságpolitikai döntések és az infláció hatása a munkaerőpiac - különös tekintettel a közigazgatás - helyzetére / Varga Alexandra Ildikó
Dátum:2022
ISSN:1585-6216 2560-2322
Megjegyzések:Napjainkban hazánkat aktív monetáris és fiskális politikai döntések jellemzik, azonban a koronavírus, valamint az orosz-ukrán háború okozta válság és annak inflációs következményei ellentétes irányba terelnék a gazdaságpolitikai döntéseket, ami hosszútávon fenntarthatatlan. Tanulmányomban a fiskális és a monetáris politika közötti kapcsolatot, valamint a gazdasági válsághelyzet munkaügyi hatását vizsgáltam a makrogazdasági adatok, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Európai Uniós előrejelzések alapján. A gazdaságpolitikában 2010 után jelentős előrelépés történt, aminek köszönhetően fiskális egyensúly volt és a monetáris politika biztosította az árstabilitást, a munkaerőpiaci helyzet az elmúlt években fokozatosan javuló tendenciát mutatott. A két gazdaságpolitikai részterület között 2013 után megvalósult független, de konstruktív összhang hazánk makrogazdasági folyamatainak tartós javulását eredményezte. A kialakult válsághelyzet azonban gyors reakciót igényelt, amely alapjaiban változtatta meg a rövidtávú gazdaságpolitikai célokat. A magyar gazdaság a monetáris és fiskális politika összhangjának köszönhetően a pandémiás időszakban is jól teljesített az Európai Uniós átlaghoz mérten. A koronavírus és a háború okozta veszélyhelyzetben a gazdaságpolitika nehéz helyzetbe került, a válságból való kilábalás gazdaságélénkítést indokol, míg az inflációs nehézségek megfékezésére monetáris szigorításra van szükség.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
gazdaságpolitika
válságmenedzsment
Infláció
munkaerőpiac
Közigazgatás
Megjelenés:Economica. - 13 : 3-4 (2022), p. 47-56. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1