CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM097424
Első szerző:Bérces Sándor (biológia tanár)
Cím:A magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum) állományfelmérése (2001-2019) / Bérces Sándor, Bíró Sándor, Novák Adrián, Halász Antal, Dudás György, Pifkó Dániel
Dátum:2020
ISSN:1219-9672 2064-4507
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Kitaibelia. - 25 : 1 (2020), p. 9-18. -
További szerzők:Bíró Sándor Novák Adrián Halász Antal Dudás György Pifkó Dániel
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM071483
Első szerző:Kiss Réka (biológus, ökológus)
Cím:A talaj-magbank szerepe a magyarországi növényközösségek dinamikájában és helyreállításában = The role of soil seed bank in restoration and dynamics of Hungarian plant communities / Kiss Réka
Dátum:2016
ISSN:1219-9672 2064-4507
Megjegyzések:A magbank hozzájárul a növényfajok populációinak és közösségeinek fenntartásához, az élőhelyek helyreállításához, vizsgálata rávilágít a területek előtörténetére, tájhasználati múltjára, a biotikus és abiotikus tényezők változására, valamint a terület aktuális degradáltságának mértékére. Magyarországon számos vizsgálat kapcsolódik a magbankokhoz, viszont az utóbbi időben nem született a magyarországi magbank-kutatások eredményeit összegző, átfogó cikk. Célom tehát az volt, hogy összegezzem a magyarországi magbank-kutatás eddigi eredményeit valamint rávilágítsak a téma hiányosságaira és a további kutatási lehetőségekre. Az áttekintést 49 publikáció alapján végeztem el; a legrégebbi adat 1922-ből származik, míg a legfrissebb 2015-ből. Az életképesség megállapítására alkalmazott vizsgálati módszerek közül leginkább az üvegházi és laboratóriumi csíráztatást érdemes kiemelni. A legkorábbi mezőgazdasági területek gyommagbankját vizsgáló kutatások jelentősen nagyobb magbank-sűrűséget állapítottak meg, mint a későbbiekben kutatott természetközeli gyepek teljes magbank-sűrűsége. A vizsgálatok erdőkben találták a legkisebb sűrűségű magbankot. A mezőgazdasági művelésnek vagy emberi zavarásnak kitett területeken nagyobb volt a magbank-sűrűség, mint a mezőgazdaságban nem használt területeken. A magbank legnagyobb része a felső talajrétegben helyezkedett el. A vizsgálatok során általában alacsony hasonlóságot állapítottak meg a magbank és vegetáció összetétele között, ez alapján a magbanknak elenyésző szerepe van az élőhely-restaurációban. Magbank-típus adatot nem ismerünk a magyar flóra fajainak háromnegyedénél, pedig ennek ismerete elengedhetetlen a közösségek és fajok védelme, az inváziós és adventív fajok elleni megfelelő védelem kidolgozása érdekében.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
élőhely-rekonstrukció
magbank-típus
magkészlet
magsűrűség
talaj magbank
Megjelenés:Kitaibelia. - 21 : 1 (2016), p. 116-135. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM088269
Első szerző:Lukács Balázs András (ökológus)
Cím:Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről / Lukács Balázs András, Gulyás Gergely, Horváth Dénes, Hődör István, Schmotzer András, Sramkó Gábor, Takács Attila, Molnár Attila
Dátum:2017
ISSN:1219-9672 2064-4507
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Kitaibelia. - 22 : 2 (2017), p. 317-357. -
További szerzők:Gulyás Gergely Horváth Dénes Hődör István Schmotzer András Sramkó Gábor (1981-) (biológus) Takács Attila (1989-) (biológus, botanikus) Molnár Attila (1964-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM070360
Első szerző:Misik Tamás (biológus, ökológus)
Cím:A síkfőkúti cseres-tölgyes erdő cserjeszintjének fiziognómiai struktúra viszonyai 2002-ben = The physiognomical structure of shrub layer in the Síkfőkút oak-forest in 2002 : In: Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia (Gödöllő, 2008. február 29.-március 2.) előadásainak összefoglalói / Misik Tamás, Jósvai Péter, Varga Katalin, Kárász Imre
Dátum:2008
ISSN:2064-4507
Megjegyzések:A Síkfőkút Project hosszú távú bioszféra kutatási programot 1972-ben alapították. A kutatás kezdetben azIBP és a MAB nemzetközi programokhoz kapcsolódva egy hazai klímazonális cseres-tölgyes erdőökoszisztéma struktúrájának, produkciójának és működésének vizsgálatára koncentrált. A globális környezeti tényezők megváltozása következtében 1979-től kezdődően az erdőben - hasonlóan az ország más cserestölgyes állományaihoz - jelentős mértékű fapusztulás indult meg. A kocsánytalan tölgy erőteljes pusztulása nyomán az erdő kinyílt, ennek következtében elsősorban a mezo- és thermofil cserjék tudtak megerősödni.Az erdő cserjeszintjének legfontosabb struktúra paramétereit az "A" négyzetben (48x48m) mértük meg. A negyedhektáros ?A? négyzetet zsinórozással 144 db 4x4 m-es kisnégyzetre osztottuk a felmérés megkönnyítése és a hatékonyabb adatfeldolgozás miatt. A legpontosabb eredmények elérése érdekében a cserjeszintet két alszintre, alacsony- és magas cserjeszintre bontva vizsgáltuk. Az alacsony cserjeszintbe az 1m-nél alacsonyabb, 1,2 cm-es törzsátmérőt és 0,5 m2-es lombvetületet meg nem haladó méretű egyedeket(talaj feletti hajtásokat) soroltuk, bármely paraméter esetén nagyobb méretekkel rendelkezőket pedig a magas cserjeszintbe. A magas cserjék magasságát 3 m-es farúd segítségével mértük, míg a törzsátmérőt tolómérővel a talaj szintje felett 5 cm-el. Az ?A? negyedhektárban a fajösszetételt, az egyedszámot, a borítási viszonyokat, a denzitást és a diverzitási értékeket vizsgáltuk. A legfontosabb eredmények a következők voltak: A mintaterületen 16 faj előfordulását regisztráltuk összesen 5502 hajtással. Mindegyik cserjefaj előfordult a magas cserjeszintben, de a Tilia cordata és a Rhamnus catharticus hiányzott az alacsony cserjeszintből. Az alacsony cserjeszintben az Euonymus verrucosus dominált 57,7%-al. A magas cserjeszint 50,6%-át az Acercampestre és az Euonymus verrucosus tette ki. Egy hektárra számítva 23874 cserje egyed volt a területen, ennek 83,5%-át az alacsony cserjék között találtuk és 16,5%-uk élt a magas cserjeszintben. A cserjeszint sűrűségének vizsgálatánál az évente erősen ingadozó tölgymagoncok számát nem vettük figyelembe. Egyetlenegy 4x4 m-es négyzetben nem fejlődött alacsony cserje. Olyan kisnégyzetet pedig egyáltalán nem találtunk, ahol nem nőtt magas cserje. A magas cserjék közül a legnagyobb átlagmagasságot az Acercampestre (5,88 m) egyedei érték el. A legnagyobb átlagos törzsátmérőt ugyancsak az Acer campestre (8,61cm) egyedeinél regisztráltuk. A tényleges borítás 67,5%-os volt, míg a szimplifikált borítás 106,5%-nak adódott. A magas cserjékről lombvetületi kartogramot készítettünk. Faj-talaj feletti hajtásszám, illetve fajborítás diverzitást számoltunk és megadtuk az ekvitabilitást is mind a faj-talaj feletti hajtásszám, mind a fajborítás esetében.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idézhető absztrakt
magas cserjék
átlagmagasság
Acer campestre
lombborítás
Megjelenés:Kitaibelia. - 13 : 1 (2008), p. 118. -
További szerzők:Jósvai Péter (1975-) (környezetkutató) Varga Katalin Kárász Imre (1949-) (biológia-kémia szakos tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM088268
Első szerző:Molnár Attila (biológus)
Cím:A Rochel-törpezanót (Chamaecytisus rochelii) két új előfordulása az Alföldön / Molnár Attila, Széll László, Demeter László
Dátum:2019
ISSN:1219-9672 2064-4507
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Kitaibelia. - 24 : 1 (2019), p. 108-108. -
További szerzők:Széll László Demeter László
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM065352
Első szerző:Sonkoly Judit (biológus)
Cím:A növényi magtömeg-variabilitás ökológiai háttere és jelentősége / Sonkoly Judit, Molnár V. Attila, Török Péter
Dátum:2014
ISSN:1219-9672 2064-4507
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Kitaibelia. - 19 : 2 (2014), p. 295-330. -
További szerzők:Molnár V. Attila (1969-) (biológus, botanikus) Török Péter (1979-) (biológus-ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM065071
Első szerző:Takács Attila (biológus, botanikus)
Cím:A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II. : a "Siroki Zoltán Herbárium" / Takács Attila, Süveges Kristóf, Ljubka Tibor, Löki Viktor, Lisztes-Szabó Zsuzsa, Molnár V. Attila
Dátum:2015
ISSN:1219-9672 2064-4507
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Kitaibelia. - 20 : 1 (2015), p. 15-22. -
További szerzők:Süveges Kristóf (1994-) Ljubka Tibor Löki Viktor (1989-) (biológus) Lisztes-Szabó Zsuzsa (1976-) (biológus) Molnár V. Attila (1969-) (biológus, botanikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM064219
Első szerző:Takács Attila (biológus, botanikus)
Cím:A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) I. : a "Soó Rezső Herbárium" / Takács Attila, Nagy Timea, Fekete Réka, Lovas-Kiss Ádám, Ljubka Tibor, Löki Viktor, Lisztes-Szabó Zsuzsa, Molnár V. Attila
Dátum:2014
ISSN:1219-9672 2064-4507
Megjegyzések:A dolgozat bemutatja a Debreceni Egyetem herbáriumát. A herbáriumi példányok fotózását követően a cédulákról leolvasható adatokat adatbázisban rögzítettük. Az adatbázis 2013-as állapota alapján bemutatjuk a DE herbáriumának legnagyobb részgyűjteményét, a ?Soó Rezső Herbáriumot" (röviden: SRH). Az SRH Európa szinte minden országából, de főként Magyarországról és a környező országok területéről őriz mintegy 38 ezer példányt. Soó Rezső és tanítványai, valamint Polgár Sándor a legproduktívabb gyűjtők. Legnagyobb számban Hajdú-Bihar, Pest, Győr-MosonSopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területéről származnak a példányok, amelyek java részét a múlt század első felében (1930?1950) szedték. A gyűjtemény 1955?2000 között nem bővült, de az ezredfordulót követően új lendületet vett a gyűjtési aktivitás. Az SRHban számos, magyar szerző által leírt taxon originális példánya megtalálható. Az adatbázis attribútumtáblájának jelentős részét (a Magyarország mai területén gyűjtött, nem kultivált növények példányainak fő adataival) az 1. Elektronikus mellékletben szabad felhasználásra közreadjuk. Igény szerint a szerzők részletesebb adatokat is közölnek.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Kitaibelia. - 19 : 1 (2014), p. 142-155. -
További szerzők:Nagy Timea Fekete Réka (1993-) (biológus) Lovas-Kiss Ádám (1991-) (biológus, botanikus) Ljubka Tibor Löki Viktor (1989-) (biológus) Lisztes-Szabó Zsuzsa (1976-) (biológus) Molnár V. Attila (1969-) (biológus, botanikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM065070
Első szerző:Vojtkó Anna, E. (biológus)
Cím:Herbarium database of the vascular collection of Eszterházy Károly College (EGR) / E. Vojtkó Anna, Takács Attila, Molnár V. Attila, Vojtkó András
Dátum:2014
ISSN:1219-9672 2064-4507
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Kitaibelia. - 19 : 2 (2014), p. 339-348. -
További szerzők:Takács Attila (1989-) (biológus, botanikus) Molnár V. Attila (1969-) (biológus, botanikus) Vojtkó András
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1