CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM069018
Első szerző:Ambrus Árpád
Cím:Az élelmiszerek növényvédőszer-maradék tartalma ellenőrzésének elvi alapjai és gyakorlati megvalósítása = Principles and practices of control of pesticide residues in food / Ambrus Árpád, Farkas Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna, Kötelesné Suszter Gabriella
Dátum:2014
ISSN:0422-9576
Megjegyzések:A közlemény összefoglalja a növényvédőszer-maradék eloszlásával kapcsolatos ismereteketaz egyedi terményekben illetve a szabványokban rögzített mintavételieljárással vett összetett mintákban. Az elemzéshez rendelkezésre álló több mint19000 egyedi terményben, 144 üzemi kezelést követő mintában, 1900 növényvédőszer növény kombinációban végzett szerkísérletekből származó egyedi mintákban,valamint a kísérleti területekről vett >1200 duplikált mintapárban mért szermaradékértékeket nagyszámú számítógépes modellkísérlettel kiegészítve 19 termékcsoportrameghatároztuk a mintavétel tipikus hibáját. A potenciálisan több termőterületrőlszármazó árúk ellenőrzésénél a tipikus mintavételi bizonytalanságnál 1.4 szer magasabbértékkel célszerű számolni.A forgalmazás előtti termék-megfelelőség ellenőrzésénél a mérési eredmény értékelésekormintavétel és a laboratóriumi mérés reprodukálhatóságát magában foglalókombinált bizonytalanságot kell figyelembe venni.A növényi termények növényvédőszer-maradék tartalmának forgalmazás előttiellenőrzésénél javasoljuk az engedélyezett növényvédőszer-maradék határértéknélalacsonyabb cselekvési színt megállapítását. Gyakorlati példákkal illusztráljuk aszámítását megkönnyítő Excel makró alkalmazását és a kapott eredményeket.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
növényvédőszer-maradék
mintavétel
eloszlás
Megjelenés:Élelmiszervizsgálati Közlemények 60 : 2 (2014), p. 114-142. -
További szerzők:Farkas Zsuzsa Horváth Zsuzsanna Kötelesné Suszter Gabriella (1976-) (műszeres analitikus szakvegyész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM069020
035-os BibID:(Scopus)85025073899
Első szerző:Ambrus Árpád
Cím:Az analitikai standard oldatok pontossága és a névleges koncentrációjuk bizonytalansága = Accuracy of analytical standard solutions and the uncertainty in their nominal concentrations / Ambrus Árpád, Kamirán Áron Hamow, Kötelesné Suszter Gabriella, Németh Anikó, Solymosné Majzik Etelka
Dátum:2017
ISSN:0422-9576
Megjegyzések:Az analitikai standard oldatok pontossága a növényvédőszer-maradék, de minden máskémiai szennyező mérési eredményét a vizsgálat utolsó lépésében döntően befolyásolja,és a minta komponenseinek meghatározása során a névlegestől eltérő aktuáliskoncentráció tekintetében folyamatosan szisztematikus hibát eredményez. A legtöbb,eredményeiért felelősséget érző laboratórium ezért különös figyelmet fordít a standardoldatok elkészítésére és tárolására, illetve az oldószer esetleges elpárolgásából adódóveszteség pótlására a standard oldatokat tároló eszközök tömegének használatutáni és használat előtti mérése alapján. Tapasztalataink szerint azonban a gyakorlatimunkában a szükségesnél sokkal kisebb figyelmet fordítanak az egyes hatóanyagokesetleges bomlásának ellenőrzésére, illetve nem a megfelelő statisztikai módszert alkalmazzákaz ellenőrzési eredmények értékelésére. Cikkünkben bemutatjuk két "jóanalitikai gyakorlatot" alkalmazó laboratórium standard készítési módszereit, elemezzükaz egyes lépések bizonytalanságát és javaslatot teszünk a legpontosabb standardoldatok elkészítési módjára.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
sztenderd
minőségbiztosítás
peszticid
kalibráció
vizelet glifozát tartalma
Megjelenés:Élelmiszervizsgálati Közlemények. - 63 : 1 (2017), p. 1398-1421. -
További szerzők:Kamirán Áron Hamow Kötelesné Suszter Gabriella (1976-) (műszeres analitikus szakvegyész) Németh Anikó Solymosné Majzik Etelka
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM069019
Első szerző:Szigeti Tamás János
Cím:A glifozát maradékainak jelenléte környezetünkben, és analitikai meghatározásának lehetőségei = The presence of glyphosate residues in our environment and possibilities for their analytical determination / Szigeti Tamás János, Suszter Gabriella, László József
Dátum:2014
ISSN:0422-9576
Megjegyzések:és nagy előnyöket ígérő gyomirtó szerrel, a glifozáttal, vajon ki gondolta volna, hogyközel 40 év múltán a molekuláris biológiai nagyipar olyan növényeket fog előállítani,amelyek az addigra elavulni látszó hatóanyag diadalútját fogják beláthatatlan időremeghosszabbítani?A glifozát ? N-(foszfonometil)-glicint ?, mint leendő herbicid hatóanyagot 1971-ben azamerikai Monsanto cég szabadalmaztatta. A belőle előállított készítmény a "Roundup"fantázianevet kapta. A szer a növények levelébe szívódva blokkolja az 5-enolpiruvátsikiminsav-3-foszfát szintáz enzim (EPSPS) működését, így megakadályozza azaromás gyűrűt tartalmazó aminosavak (fenilalanin, tirozin, triptofán) szintézisét. Így apermet felszívódását követő, néhány napon belül a növény elpusztul. A glifozát házikertekben is alkalmazható az agresszíven tért hódító tarackbúza ellen, azonban - sajáttapasztalatunk szerint - kissé túladagolva, a szer totális gyomirtóként tönkreteheti akert kultúrnövényeit is.Az 1980-as évek végén új fejezet kezdődött a molekuláris biológiai kutatásokeredményeinek agrotechnikai vonatkozású alkalmazásában. Megjelentek az elsőszabadföldön termesztett genetikailag módosított növények. Közöttük az egyik, talánlegnagyobb jelentőségű "termék" a glifozáttal szemben ellenálló növény, a RoundupReady Soybean (RR szója) volt. Az RR szója szabadalmának tulajdonosa szintén aMonsanto.A glifozát felhasználásának növekvő üteme, és az a tény, hogy egy európai felméréssorán 182 ember vizeletében 44% gyakorisággal sikerült a hatóanyag jelenlétét kimutatni,arra ösztönzött bennünket, hogy a WESSLING Hungary Kft. laboratóriumaibanmódszert állítsunk be a glifozát maradékainak kimutatására növényi és állati eredetűélelmiszerekből, mezőgazdasági terményekből. A mérésekhez LC-MS-MS technikátalkalmaztunk electrospray ionforrással és negatív ionizációval. A vegyület azonosításátaz LC-MS-MS rendszerben a 168-63, 168-79 és 168-150 átmenetek figyelésévelvégeztük. Kidolgozott módszerünket almából és tehéntejből készült mintakivonatokelemzésével validáltuk. Ezen túlmenően a laboratóriumba érkező egyéb mátrixokelemzésénél kapott analitikai teljesítményjellemzők felhasználásával folyamatosvalidálást ("on-going" validation) is végeztünk. Kidolgozott módszerünkkel 10 és100 ?g/kg szinten R=79,4%-os átlagos visszanyerést és RSD=12,6%-os relatívszórás-adatot értünk el. Így módszerünk ismételhetőségét, valamint torzítatlanságátmegfelelőnek ítéltük.Bízunk benne, hogy e herbicid-molekula maradékainak laboratóriumi vizsgálatávalhozzájárulhatunk hazánk élelmiszer- és környezetbiztonságának javításához
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
növényvédelem
glifozát
herbicid
Roundup
vizelet glifozát tartalma
Megjelenés:Élelmiszervizsgálati Közlemények 60 : 3 (2014), p. 234-255. -
További szerzők:Kötelesné Suszter Gabriella (1976-) (műszeres analitikus szakvegyész) László József
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1