CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM078404
Első szerző:Barizsné Hadházi Edit (közgazdász)
Cím:A társadalmi felelősségvállalás szemléletének megjelenése gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók körében / E. Barizsné Hadházi, M. Ujhelyi, Zs. Kiss
Dátum:2018
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:A vállalatok működésének legfontosabb célja a fogyasztók igényeinek kielégítése, s ennek segítségével a profitszerzés. Napjainkban azonban egyre inkább előtérbe kerül, hogy e két célkitűzésen túl a szervezeteknek a társadalmi felelősségvállalás terén is van tennivalójuk. Ezzel kapcsolatban merülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon ezt a típusú elköteleződést és attitűdöt szükséges-e tanítani a gazdasági képzésben részt vevő hallgatóknak (s egyáltalán lehet-e), illetve hogy ettől függetlenül is: milyen mértékben jellemző rájuk ez a fajta tudatosság. Tanulmányunkban gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatókat kérdeztünk meg kettős céllal: egyrészt, hogy szerintük a vállalat célkitűzéseiben mennyire fontos a társadalmi felelősségvállalás, másrészt pedig, hogy szerintük mennyire kell ennek a szemléletmódnak az oktatásban megjelennie.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 3 : 4 (2018), p. 1-10. -
További szerzők:Ujhelyi Mária (1959-) (közgazdász) Kiss Zsuzsanna (1982-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM078378
Első szerző:Barizsné Hadházi Edit (közgazdász)
Cím:Egyetemi hallgatók Dark Triad személyiségvonásai és etikai attitűdje közötti lehetséges kapcsolatok vizsgálata / E. Barizsné Hadházi, M. Ujhelyi
Dátum:2018
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Írásunkban a Dark Triad (Sötét Hármas) személyiségvonások és az etikai attitűdök lehetséges kapcsolatát vizsgáltuk egyetemi hallgatók körében. Mindkét témakör elemzése az érdeklődés központjába került az elmúlt évtizedekben. A kutatók az etikai attitűdök és magatartás hátterében számos tényező hatását vizsgálják. Többek között a személyiség is egy lehetséges befolyásoló tényező. A Dark Triad személyiség a társadalmilag nem kívánatos nárcizmus, machiavellizmus és pszichopátia együttes erős jelenlétét jelenti. Az ilyen embereket az önimádat, agresszivitás, bűntudat, vagy lelkiismeret hiánya jellemzi, így feltételezésünk szerint kevésbé rendelkeznek etikus attitűdökkel. Kutatásunkban ezt az összefüggést vizsgáltuk a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar zömében első éves hallgatói körében végzett kérdőíves felméréssel. A válaszadók kitöltötték a Sötét Hármas mérésére kidolgozott validált "Dirty Dozen" kérdőívet, valamint a Lozier kutatásaiból adaptált kérdőívet, amelyben iskolai szituációkról kellett a válaszadóknak nyilatkozni azok etikus, vagy nem etikus voltáról, illetve az etikátlanság mértékéről. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy van-e szignifikáns kapcsolat a Sötét Hármas jellemzők erőssége és a szituációk etikai szempontból történő megítélése között. Megvizsgáltuk a férfiak és nők, illetve a két kar hallgatói közötti különbségeket is.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 3 : 3 (2018), p. 57-67. -
További szerzők:Ujhelyi Mária (1959-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM097007
Első szerző:Kun András István (közgazdász)
Cím:Szervezeti kultúra és tanulmányi teljesítmény a műszaki menedzser hallgatók körében / Kun András István, Ujhelyi Mária
Dátum:2016
ISSN:2498-700X
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 1 : 1 (2016), p. 1-11. -
További szerzők:Ujhelyi Mária (1959-) (közgazdász)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM097009
Első szerző:Ujhelyi Mária (közgazdász)
Cím:Szervezeti kultúra vizsgálata OCAI modellel a debreceni egyetem műszaki menedzser hallgatói körében / Ujhelyi Mária, Kun András István
Dátum:2016
ISSN:2498-700X
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 1 : 1 (2016), p. 1-8. -
További szerzők:Kun András István (1978-) (közgazdász)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM079577
Első szerző:Ujhelyi Mária (közgazdász)
Cím:A sötét hármas megjelenése egyetemi hallgatók körében / Ujhelyi Mária
Dátum:2017
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Absztrakt. Az elmúlt évtizedek személyiség kutatásában előkelő helyet foglal el az úgynevezett "Sötét Hármas" - nárcizmus machiavellizmus, és pszichopátia - vizsgálata. E társadalmilag nemkívánatos, de mindenkiben bizonyos mértékig meglévő jellemvonásoknak a munka világában is jelentős szerepe van. Dark Triad tagnak tekinti a szakirodalom azokat, akik mindhárom jellemzőben erősek. Tanulmányomban a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatói körében, e "Sötét Hármas" (Dark Triad) mérésére kidolgozott, validált Dirty Dozen kérdőív felhasználásával végzett vizsgálat eredményeit mutatom be. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy milyen mértékben jelennek meg ilyen személyiségvonások az általam vizsgált sokaságban. Kimutathatók-e különbségek a háttér változóktól (kor, nem, szak?) függően? Az eredmények összhangban állnak-e a nemzetközi kutatásokban leírtakkal?
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International journal of engineering and management sciences. - 2 : 4 (2017), p. 579-588. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM078379
Első szerző:Ujhelyi Mária (közgazdász)
Cím:Külföldi hallgatók által alkalmazott benyomáskeltési stratégiák / Ujhelyi Mária, Barizsné Hadházi Edit
Dátum:2018
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Ebben az írásunkban egy általános emberi magatartást, a benyomáskeltést vizsgáltuk egyetemi hallgatók körében. Az embereket érdekli, hogy mások hogyan vélekednek róluk. Szervezeti szinten is előnyük származhat abból, ha mások pozitívan ítélik meg őket. E pozitív kép kialakítására tett erőfeszítés a benyomás menedzselés (Impression Menedzsment), melynek számos mérési lehetőségét kidolgozták már. Ebben a tanulmányban a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Bachelor in Business Administration and Management szak első éves külföldi hallgatói körében végeztünk kutatást az általuk alkalmazott benyomáskeltési stratégiákról. Elemzésünkben a Bolino és Turnley által kifejlesztett 22 kérdésből álló kérdőívet használtuk. Elemeztük, hogy mely stratégiák jellemzőek a vizsgált hallgatói csoportra és milyen mértékben? Vannak-e különbségek a férfiak és nők által alkalmazott stratégiákban, valamint a kulturális háttérből adódóan. In this paper, we examined a general human behaviour, the impression management among university students. People are interested in how others think about them. At the organizational level, they can also benefit from being positively judged by others. Effort to create this positive image is Impression Management, which has several measurement options. In this paper, we conducted research on the impressions strategies used by first year international students of University of Debrecen, Faculty of Economics and Business Administration, Bachelor in Business Administration and Management programme. In our analysis we used the questionnaire consisting of 22 questions developed by Bolino and Turnley. We analysed what strategies are typical for the examined student group and to what extent? Are there differences in the strategies employed by men and women and depending on their cultural background.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 3 : 1 (2018), p. 127-132. -
További szerzők:Barizsné Hadházi Edit (1976-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1