CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM074467
Első szerző:Fónai Mihály (szociológus)
Cím:Local Actors And Environmental Policy / Mihály Fónai, Ferenc Pénzes
Dátum:2018
Megjegyzések:Fónai Mihály-Pénzes Ferenc: Helyi aktorok és a környezetpolitikaJelen tanulmány a helyi önkormányzatok lehetőségeit vizsgálja a helyi környezetpolitikában. A több kutatási módszert is alkalmazó kutatás fókusza az önkormányzati, helyi politika, annak működése és az arra ható aktorok vizsgálata. A tanulmány 516 önkormányzat által megválaszolt on-line kérdőív eredményeinek egy részét elemzi. A kutatók hipotézisei részben az átalakult közigazgatás "helyi állam" modelljére vonatkoztak, feltételezve az állami hatás erősödését. A tanulmány más hipotézisei magára a helyi döntési mechanizmusra vonatkoztak, annak jellemző vonásait ragadták meg. A ?helyi állam" modell erősödése miatt a kutatás eredményei alapján a helyi környezetpolitikában csökkent a potenciális aktorok szerepe. A helyi környezetpolitika fő alakítói a helyi önkormányzatok, amíg a lakosság, a civil szervezetek és a média hatása sokkal kisebb. Maguk az önkormányzatok ezt az "ideális" kontra "tényleges" helyi döntési mechanizmus ellentmondásában érzékelik és értelmezik.Mihály Fónai ---- Ferenc Pénzes: Local Actors and Environment PolicyThe essay examines the possibilities of the local governments in local environmental policy. The focus of the multi-method research is the examination of local governmental politics, its operation and the actors influencing it. This essay analyzes a part of the results of an on-line questionnaire responded to by 516 local governments. The researchers' hypothesis partly refer to the transformed 'local state' model of public administration, assuming the strengthening of the state's effect. The other hypothesis of the paper referred to the local decision making mechanisms and their characteristic features.Due to the strengthening of the 'local state' model, the results of the research have led to a reduction in the role of potential actors in local environmental policy. Local governments have the most significant impact on local environmental policy, while the impact of the local citizens, NGOs and the media is much smaller. Local governments themselves perceive and interpret this in contradiction of the "ideal" vs. "real" local decision-making mechanism.
ISBN:978 606 975 014 8
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Politikatudományok könyvfejezet
helyi önkormányzatok
döntéshozatal
környezetpolitika
Megjelenés:Local Environmental Problems and Answers in Hungary and Romania / írták Orsolya Bányai, Tibor Hartel, Attila Barta, Gabriella Csűrös, László Fodor, István Urák, Lídia Irma Szigyártó, Mihály Fónai, Ferenc Pénzes, Brigitta Gyurkó, Barna Bodó, Ibolya Lakatos, Judit Molnár, Ágnes Bujdos. - p. 109-125. -
További szerzők:Pénzes Ferenc (1969-) (politológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM070454
Első szerző:Fónai Mihály (szociológus)
Cím:Önkormányzatok és helyi környezeti politika - egy empirikus kutatás eredményei / Fónai Mihály, Pénzes Ferenc
Dátum:2017
Megjegyzések:Tanulmányunkban 516 települési önkormányzat "helyikörnyezeti politikáját," és az arra ható tényezőket vizsgáltuk. Azt vártuk, hogy a magyar önkormányzati rendszer és az államigazgatás közelmúltbeli átalakulása már érzékelhető lesz a települési önkormányzatok működésében a vizsgált területen is. Evárakozásunk igazolódott, hisz az önkormányzatok a sajátszabályozásukat és a központi jogszabályok alkalmazása soránfelmerülő problémákat a kormányhivatalokkal együttműködve kezelik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más aktoroknak netulajdonítanának szerepet, illetve azok ne tudnák a szempontjaikat és az érdekeiket érvényesíteni. Úgy tűnik, leginkább a lakosság, a helyi társadalom az, ami nem megkerülhető ezekben a kérdésekben, hisz az ő "bőrükre" megy a játék, ha a környezeti problémákat nem kezelik. A válaszok alapján úgy tűnik, a vállalkozói szektor kevésbé képes hatást gyakorolni az önkormányzatokra e kérdésekben.Ellentmondásos a szakmai szervezetek és szakemberek hatása ésmegítélése, miközben fontos partnerként kezelik őket (például a hatástanulmányok készítésében, vagy pályázatok írásában), magára a döntési folyamatra kisebb a hatásuk. Az önkormányzati tisztviselők véleménye alapján legkevésbé a civil szervezetek és a helyi média képes alakítani a helyi környezeti politikát.
ISBN:978 963 318 631 2
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Politikatudományok tanulmány, értekezés
önkormányzati rendszer
környezetpolitika
helyi aktorok és érdekek
Megjelenés:A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában / szerk. Fodor László, Bányai Orsolya. - p. 73-90. -
További szerzők:Pénzes Ferenc (1969-) (politológus)
Pályázati támogatás:OTKA-115530
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM068396
Első szerző:Fónai Mihály (szociológus)
Cím:Opportunities of local governments in local environmental policy / Mihály Fónai, Ferenc Pénzes
Dátum:2017
ISSN:1842-9815
Megjegyzések:Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2017.04.05-2017.04.08.
The study examines the possibilities of the local governments in the local environmental policy. Its framework is a national research, organized by the University of Debrecen, Faculty of Law. The focus of the multi-method research is the examination of the local governmental, local politics, its operation and the actors influencing it. The paper analyzes a part of the results of an on-line questionnaire responded by 516 local governments on the basis of the municipality type (legal status). The researchers' hypotheses partly refer to the transformed 'local state' model of the public administration, assuming the strengthening of the state effect. The other hypotheses of the paper referred to the local decision mechanism and their characteristic features, e.g. how pro-active the local environmental policy is and what the difference is between the ideal and typical local decision-making mechanisms.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Politikatudományok könyvfejezet
environmental policy
the system of local governments
local actors and interests
Megjelenés:XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia / szerk. Szigyártó Irma-Lídia, Szikszai Attila. - p. 294-304. -
További szerzők:Pénzes Ferenc (1969-) (politológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM068110
Első szerző:Fónai Mihály (szociológus)
Cím:Joghallgatók rekrutációja és professzió-képének néhány eleme / Fónai Mihály, Barta Attila, Gyüre Annamária Csilla, Pénzes Ferenc
Dátum:2014
ISSN:2063-1987 2063-2754
Megjegyzések:A cikk arra vállalkozik, hogy meghatározza a joghallgatók kiválogatódásának sajátosságait és professzióképének néhány elemét. A jogászok hagyományosan középosztálybeli pozíciót foglalnak el a modern társadalmakban. Magas társadalmi státuszuk és presztízsük szakmájuk hivatásrendi voltából következik, amely gyakran kéz a kézben jár "születési rendjük" presztízsével. A professziókép lehetséges összetevőiből hármat emel ki a cikk, s ezeket vizsgálja. Elsőként a hivatás-választást, másodszor a munkahely-keresési mintázatokat és végül a jogász-képzéssel kapcsolatos elvárásokat. Általában elmondható, hogy mind a hallgatók, mind pedig a már végzettek erősen kötődnek szakmájukhoz. Ez pedig arra mutat rá, hogy nem csupán a jogász diplomának, de a jogászi hivatásnak erős vonzereje van. A munkahely-keresési minták pedig arra mutatnak rá, hogy a végzett hallgatók gyakran alacsonyabb pozíciókba kerülnek, mint amit hallgatóként elvártak volna.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
jogászképzés
jogászok
társadalmi rekrutáció
professziókép
Megjelenés:Pro Futuro 4 : 2 (2014), p. 11-37. -
További szerzők:Barta Attila (1984-) (jogász) Gyüre Annamária Csilla (1987-) (jogász) Pénzes Ferenc (1969-) (politológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM118343
Cím:Local environmental problems and answers in Hungary and Romania / ed. Fónai Mihály Ferenc; Murádin János Kristóf; Pénzes Ferenc
Dátum:2018
Megjelenés:Cluj-Napoca : Scientia Publishing House, 2018
Terjedelem:208 p.
ISBN:978 606 975 014 8
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Állam- és jogtudományok tanulmánygyűjtemény
könyv
További szerzők:Fónai Mihály (1956-) (szociológus) Murádin János Kristóf Pénzes Ferenc (1969-) (politológus)
Pályázati támogatás:K 115530
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1