CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM011546
Első szerző:Garami Zoltán (orvos)
Cím:A preoperatív 18-FDG PET/CT-vizsgálat szerepe primer operábilis emlőrák esetén / Garami Z., Hascsi Z., Garai I., Tanyi M., Lukács G., Damjanovich L.
Dátum:2009
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
korai emlőrák
preoperatív PET/CT
terápiás terv megváltoztatása
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 62 : 3 (2009), p. 107-112. -
További szerzők:Hascsi Zsolt Garai Ildikó (1966-) (radiológus) Tanyi Miklós (1968-) (sebész) Lukács Géza (1941-) (sebész) Damjanovich László (1960-) (általános sebész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM003470
Első szerző:Garami Zoltán (orvos)
Cím:A mammográfiás emlőrákszűrés hatása a tumorméretre, a hónalji nyirokcsomó státuszra és a szövettani anaplázia fokára / Garami Zoltán, Benkő Klára, Kósa Csaba, Fülöp Balázs, Lukács Géza
Dátum:2006
Megjegyzések:Magyarországon az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú daganata. A mortalitás érdemi csökkentésében az egyre hatékonyabb komplex terápia mellett kiemelt jelentőséggel bír a szervezett mammográfiás lakosságszűrés. Szerzők a DEOEC I. sz. Sebészeti Klinikáján 2000. január 1. és 2004. december 31. között primer emlőrák miatt operált 633 beteg kórszövettani adatai közül elemzik a tumorméretet, a hónalji nyirokcsomó státuszt és a szöveti anaplázia fokát a mammográfiás szűrés tükrében. Eredmények: A "szűrt" betegek körében T1 tumorméretet 70,7%-ban, T2 nagyságút 28,5%-ban, ennél nagyobb daganatot 0,8%-ban észleltek. Ugyanezen arányok a "nem szűrt" betegek esetében 44,3%-nak, 45,9%-nak és 9,8%-nak adódtak. A "szűrt" csoportban a T1 tumorméreten belül a T1a daganatok 11 %-ban, a T1b 37,6%-ban, a T1c 51,4%-ban fordultak elő, szemben a "nem szűrt" betegcsoport 2,3%, 12,6% és 85%-os megoszlásával. Negatív hónalji nyirokcsomó státuszt a "szűrt" betegek 72,7%-ában, a "nem szűrt" betegek 56,2%-ában találtak. A szöveti anaplázia fokát vizsgálva G-I. daganatot a "szűrt" betegek 15,6%-ában, G-II-t 62,1 %- ában, G-III-at 22,3%-ában észleltek. A "nem szűrt" betegeknél ezek az értékek 6,1 %- nak, 53,8%-nak és 40,1 %-nak adódtak. A különbségek minden vizsgált paraméter esetében erősen szignifikánsak (p < 0,001). Szerzők véleménye szerint a mammográfiás szűrés már az első szűrési kör végén, 50% alatti részvételi arány mellett is jelentősen növelte a kisebb tumorméretű és negatív hónalji nyirokcsomó státuszú betegek arányát. Reményeik szerint a részvételi arány további növelésével elérhető lesz a Nemzeti Rákellenes Programban célként meghatározott 20%-os mortalitás csökkenés.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
emlőrák
mammográfiás szűrés
szűrési eredmények
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 59 (2006), p. 383-387. -
További szerzők:Benkő Klára Kósa Csaba (1971-) (sebész) Fülöp Balázs (1957-) (orvos) Lukács Géza (1941-) (sebész)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM003474
Első szerző:Garami Zoltán (orvos)
Cím:A lokális recidiva előfordulása emlőmegtartásos műtéteink után / Garami Zoltán, Szluha Kornélia, Kósa Csaba, Fülöp Balázs, Lukács Géza
Dátum:2006
Megjegyzések:Az elmúlt 20 évben Magyarországon is polgárjogot nyert a konzervativ emlőműtét adjuvans radioterápiával kombinálva a korai stádiumú (st. I-II.) emlőrák kezelésében. A módszer ellenzői elsősorban az emlőrák gyakori multifokalitására és a magas recidiva rátára való tekintettel utasitották el az új műtéti eljárást. A DEOEC I.sz.Sebészeti Klinikáján 1996.01.-2003.12. között 825 betegnél végeztek konzervativ emlőműtétet, melyek után 9,1 %-ban lépett fel lokális recidiva. A recidiva jelentkezésének ideje 5-102 hónap között váltakozott. A premenopauzában és menopauzában lévő nők között nem észleltek különbséget. A pT1N0 daganatoknál talált 6,7 %-os recidiva pT2N1 daganatoknál 16,7 %-ra emelkedett. A szövettani grádust tekintve G-I daganatoknál 2,3 %-os, G-II-nél 6,2 %-os , mig G-III. karcinómáknál 15,8 %-os recidiva rátát észleltek. Az egyéb kedvezőtlen hisztomorfológiai paraméterek közül kiemelendő az ösztrogén receptor hiánya, az extenzív intraduktális komponens jelenléte és az érinvázió megléte. Recidiva felléptekor véleményük szerint az ismételt excizió kedvező prognosztikai faktorok mellett kielégitő kozmetikai eredmény esetén elvégezhetó.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
emlőrák
konzervativ emlőműtét
lokális recidiva
terápia
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 59 (2006), p. 179-183. -
További szerzők:Szluha Kornélia (1955-) (radioterapeuta, radiológus, szülész-nőgyógyász, onkológus) Kósa Csaba (1971-) (sebész) Fülöp Balázs (1957-) (orvos) Lukács Géza (1941-) (sebész)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM003458
Első szerző:Garami Zoltán (orvos)
Cím:Az intraductalis komponens jelentősége az emlőrák emlőmegtartó műtétei után fellépő lokális recidivák létrejöttében / Garami Zoltán, Szluha Kornélia, Fülöp Balázs, Lukács Géza, Damjanovich László
Dátum:2008
Megjegyzések:A korai stádiumú (stage I-II) emlőrákok miatt végzett emlőmegtartó műtétek utáni lokális recidíváknak (LR) számos hajlamosító tényezőjét emliti a szakirodalom, de egyes faktorok jelentősége nem egyértelmű. Ilyen az intraductalis komponens (IC) jelenléte, melyet a szerzők egy része az LR prediktív faktorának tekint, mások nem, vagy csak egyéb tényezőkkel való együttes jelenlétekor talaItak összefüggést az LR~rel. A szerZők vizsgálatukban arra a kérdésre keresték a választ, hogy beteganyagukban az IC különböző mértékű jelenléte mennyiben befolyásolja az LR mértékét különböző tumorméretek és szövettani anaplasiafokok mellett. 1996 és 2002 között 701 betegnél végeztek emlőmegtartó műtétet korai stádiumú emlőrák miatt. Az IC szempontjából a daganatokat 3 csoportba osztották: IC-negatív, ha intraductalis komponens nem volt kimutatható, MIC (IC < 25%), ha az intraductalis komponens az össztumormennyiség 25%-ánál kisebb volt, és EIC (IC> 25%),ha 25%-nál nagyobb mértékben voItjelen.65 hónapos átlagos követési idő alatt 13,5%-ban észleltek LR-t. IC nélküli daganat esetében 8,7%-ban (recidívaráta: 0,017, 95% CI: 0,012-0,023) jelentkezett helyi kiújulás, ugyanezek az értékek MIC és EIC esetében 16,8%-ra (recidívaráta:0,032, 95% CI: 0,021-0,047), illetve 25,6%-ra (recidívaráta: 0,046, 95% CI: 0,033-0,064) emelkedtek (p = O,OOOJJ. TI tumorméret esetében a fenti értékek 6,4%, 11 % és 24,3%-nak, T2 esetében 11,5%, 22,9% és 27%-nak adódtak (p < 0,005). Ha az EIC G3 differenciáltsági fokkal társult, úgy TI tumorméret esetén az IC nélküli 6;9%~tó1 31 %-ra (p = 0,008), T2 esetén 15, 7%-ról 33,3%-ra nőtt az LR előfordulási gyakorisága (p = 0,02). Az eredményekböl a szerzők azt állapítják meg, hogy az intraductalis komponens jelenléte önmagában is az LR felléptének nagyobb veszélyét jéIenti, meIy kockázat jelentősen növekszik, amennyiben az EIC G3 sZövettani grade-del társul. A kiemelt kockázatú betegek egyénre szabott adjuváns kezelésének megtervezésekor ezt a tényt feltétlenül tekintetbe kell venni. Ezen betegcsoport utánkövetésére fokozott figyelmet kell fordítani.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
intraductalis komponens
lokális recidiva
konzervatív műtét
korai emlőrák
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 61 : 1 (2008), p. 12-17. -
További szerzők:Szluha Kornélia (1955-) (radioterapeuta, radiológus, szülész-nőgyógyász, onkológus) Fülöp Balázs (1957-) (orvos) Lukács Géza (1941-) (sebész) Damjanovich László (1960-) (általános sebész)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM065719
Első szerző:Kósa Csaba (sebész)
Cím:Az invazivitás prediktív faktorai hengerbiopsziával in situ ductalis carcinomának diagnosztizált emlődaganatokban / Kósa Csaba, Garami Zoltán, Dinya Tamás, Fülöp Balázs
Dátum:2012
ISSN:0025-0295 1789-4301
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
emlőrák
hengerbiopszia
ductalis carcinoma in situ
őrszemnyirokcsomó
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 65 : 4 (2012), p. 216-219. -
További szerzők:Garami Zoltán (1963-) (orvos) Dinya Tamás (1974-) (sebész szakorvos, onkológus szakorvos) Fülöp Balázs (1957-) (orvos)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM018540
Első szerző:Sápy Péter (sebész)
Cím:Krónikus pancreatitis miatt végzett dekompressziós műtétek késői követése / Sápy Péter, Baffy György, Garami Zoltán, Országh Istvánné
Dátum:1990
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 43 : 4 (1990), p. 202-208. -
További szerzők:Baffy György Garami Zoltán (1963-) (orvos) Országh Istvánné
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM019733
Első szerző:Tanyi Miklós (sebész)
Cím:A MIBI szcintigráfia szerepe az emlőrákok korai diagnosztikájában / Tanyi Miklós, Fülöp Balázs, Garami Zoltán, Garai Ildikó, Tanyi János, Lukács Géza
Dátum:2001
Tárgyszavak:Orvostudományok Sporttudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
MIBI szcintigráfia
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Magyar Sebészet. - 54 : 2 (2001), p. 118-122. -
További szerzők:Fülöp Balázs (1957-) (orvos) Garami Zoltán (1963-) (orvos) Garai Ildikó (1966-) (radiológus) Tanyi János Lukács Géza (1941-) (sebész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1