CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM055121
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A belföldi jövedelem és az energiafogyasztás összefüggéseinek vizsgálata a nagyvárosokban / Csomós György, Kulcsár Balázs
Dátum:2014
ISSN:1587-9801
Megjegyzések:Magyarország legnagyobb energiafogyasztói a háztartások. A háztartási energiaköltségek jellemzően nem jövedelem-rugalmas költségtényezők, így azok a megváltozott jövedelmi helyzet esetében sem változtathatók számottevően. Jelen elemzésben azt vizsgáltuk meg, hogy egyes nagyvárosokban a változó belföldi jövedelem, illetve a fajlagos villamosenergia és földgázfogyasztás között kimutatható-e valamilyen összefüggés? A tanulmányban standardizált log-log diagramokon mutatjuk be az 1992-2010-es periódusban megfigyelt változásokat, mellyel a további kutatások irányelveit fogalmazzuk meg.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
belföldi jövedelem
földgázfogyasztás
villamosenergia fogyasztás
nagyvárosok
Megjelenés:Debreceni műszaki közlemények. - 13 : 1 (2014), p. 95-104. -
További szerzők:Kulcsár Balázs (1975-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM023205
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:Urbanizáció a 21. században : határtalan városnövekedés / Csomós György, Kulcsár Balázs
Dátum:2011
ISSN:1587-9801
Megjegyzések:fk
Napjainkban az urbanizációs folyamat egyik leglátványosabb kísérőjelensége a hatalmas kiterjedésű, és akár több tízmilliós népességgel rendelkező urbánus agglomerációk, a megavárosok számának rohamos növekedése. A 20. század közepétől a kutatók számos aspektusból vizsgálják a megavárosokat, a nemzetállamok kormányai pedig többnyire aggódva figyelik a kontrol nélküli növekedésüket. A 20. század közepén - annak ellenére, hogy a megavárosok száma és népessége a mai állapotokhoz képest még meglehetősen alacsony volt - több új városkategória is született, mintegy előre jelezve az urbánus övezetek határtalan növekedését. Tanulmányunkban a két legismertebb típus, az Ökumenopolisz és a Megalopolisz 21. századi formáit vizsgáljuk meg.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Doxiadis
ökumenopolisz
megalopolisz
megaváros
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
agglomeráció
Megjelenés:Debreceni műszaki közlemények. - 10 : 3 (2011), p. 33-40. -
További szerzők:Kulcsár Balázs (1975-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM006597
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A magyarországi NUTS 2 régiók policentrikusságának vizsgálata / Csomós György, Kulcsár Balázs
Dátum:2009
ISSN:1587-9801
Megjegyzések:Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) megállapítása szerint az Európai Unió versenyképes gazdasági fejlődésének alapvető eleme a kiegyenlített területi fejlődés és azon keresztül a policentrikus térszerkezet elérése. Jelen viszonyok között a Közösség mindössze egy nagyobb magterülettel rendelkezik, amelynek kiemelkedően nagy súly miatt az EU egésze funkcionálisan monocentrikus, ez pedig a London, Párizs, Milánó, München és Hamburg által határolt pentagon. A monocentrikus térszerkezet nemcsak a Közösség egészét jellemzi, de jelentkezik nemzeti és regionális szinten is. Az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) elemzése szerint az 50.000 főnél népesebb funkcionális városi területekre vetítve Magyarország az EU leginkább policentrikus tagállama. Regionális szintű elemzéseket - bár elméletileg lehetséges - az ESPON nem végzett el, elsősorban az adatok hiányossága miatt. Jelen elemzés célja a magyarországi NUTS 2 régiók policentrikusságának vizsgálata a rang-nagyság eloszlása alapján.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
ESDP
ESPON
NUTS 2 régió
policentrikusság
kiegyenlített területi fejlődés
Megjelenés:Debreceni műszaki közlemények. - 1 (2009), p. 5-14. -
További szerzők:Kulcsár Balázs (1975-) (geográfus)
Internet cím:elektronikus változat
elektronikus változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM006108
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A nagyvárosok városhálózatban betöltött súlyának statisztikai alapú elemzése : (relációanalízis) / Csomós György
Dátum:2007
ISSN:1587-9801
Megjegyzések:A városhálózat meghatározó elemei a nagyvárosok, magyarországi viszonylatban a megyei jogú városok. A tanulmány célja a felsőoktatási szektor, mint társadalmi szolgáltatás és a nagyvárosok viszonyának elemzése jellemző statisztikai adatok alapján. A nagyvárosok "súlya" a regionális és az országos értékekhez viszonyítva kerül meghatározásra.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
társadalmi szolgáltatás
felsőoktatás
faktor- és klaszteranalízis
megyei jogú város
Megjelenés:Debreceni műszaki közlemények. - 2 (2007), p. 75-86. -
Internet cím:elektronikus változat
elektronikus változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM006109
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:Regionális centrumok a globális térben : lakosságszám vagy funkcionalitás? / Csomós György
Dátum:2008
ISSN:1587-9801
Megjegyzések:A globális világgazdaságban a nagyvárosok szerepe meghatározóvá vált a 20. században. Funkcióik megerősödtek a pénzügyi élet, a kultúra és a politika területén, lakosságszámuk dinamikusabban növekedik, mint országuk lakosságszáma. Pozícionálásuk azonban korántsem egyértelmű. A nemzetközi - elsősorban az angolszász - szakirodalom a globális jelentőségű városokat tekinti a világgazdaság csomópontjainak. Az európai és különösen a magyarországi szakirodalom eltérő regionális struktúrát vesz alapul, eltérő tehát a regionális centrumok köre is.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
regionális centrum
pólusváros
globális jelentőségű város
NUTS régió
demográfia
Megjelenés:Debreceni műszaki közlemények. - 1 (2008), p. 69-83. -
Internet cím:elektronikus változat
elektronikus változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM036037
Első szerző:Kulcsár Balázs (geográfus)
Cím:A geotermikus energia szerepe a települések energiagazdálkodásában : településfejlesztési lehetőségek a határmenti perifériákon / Kulcsár Balázs, Csomós György
Dátum:2012
ISSN:1587-9801
Megjegyzések:Geotermikus energia a rendelkezésre álló potenciál és technológia felhasználásával hozzájárulhat a kibocsátott szennyezőanyagok és üvegházhatást generáló gázok mennyiségének csökkentéséhez, továbbá a perifériális térségek fejlődéséhez. Ennek érdekében olyan kormányzati intézkedések szükségesek, amelyek kedvező szabályozási környezetet alakítanak ki, valamint megteremtik a megvalósítást segítő pénzügyi forrásokat ahhoz, hogy a geotermikus energiaforrások kiegészítsék a jelenlegi hagyományos energiahordozókat, és segítsék a hatékonyabb településgazdálkodást. E cél érdekében a Debreceni és Nagyváradi Egyetem közös kutatást folytat, melynek célja Székelyhíd (S¡acueni)-Létavértes környékén a geotermikus energiaforrások reális felmérése és a hosszútávú felhasználás lehetőségeinek vizsgálata. A kutatás multidiszciplináris, felöleli a földrajz, a geodézia, a kútfúrás, az automatizálás, a gépészet és a turizmus területét. A fő cél a geotermikus energia felhasználása a lehető legnagyobb hatékonysággal Székelyhíd és Létavértes területén.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
geotermikus energia
településfejlesztés
településgazdálkodás
térségfejlesztés
Létavértes
Székelyhíd
Megjelenés:Debreceni műszaki közlemények. - 11 : 2 (2012), p. 9-25. -
További szerzők:Csomós György (1974-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1