CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM085320
035-os BibID:(WoS)000499065800008
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A kelet-közép-európai országok publikációs kibocsátásai és nemzetközi együttműködései : trendek és változások 1997 és 2016 között / Csomós György
Dátum:2019
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:A kelet-közép-európai országok politikai-társadalmi-gazdasági változásai az 1990-es évek elején lehetővé tették az európai és a globális gazdasági térbe való integrálódást. Az időszak fordulatot hozott a régió országainak tudományos életében is, hiszen a tudomány felszabadult a korábbi politikai és ideológiai kontroll alól. A régió országai viszonylag gyorsan és intenzíven alakítottak ki tudományos együttműködéseket a világ vezető tudományos hatalmaival, alapvetően az Egyesült Államokkal és Németországgal. Az elmúlt két évtizedben tapasztalható gazdasági fejlődésnek, a megváltozott együttműködési mintának és egyes tudománypolitikai okoknak köszönhetően a régió publikációs kibocsátása folyamatosan emelkedik, a publikációk rangosabb folyóiratokban jelennek meg, továbbá ingadozásokkal, de emelkedik a régió országainak idézettségi hatása is. A tudománymetriai indikátorok alakulására döntő hatást gyakorol, hogy a társszerzők mely országokból származnak. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb kibocsátással és a legmagasabb idézettségi hatással rendelkező kelet-közép-európai országok társszerzős közleményeiben az Egyesült Államok és/vagy Németország megjelenése messze meghaladja a régiós átlagot. A nemzetközi tudományos együttműködés relatív erősségének a vizsgálata ellenben azt tükrözi, hogy az utóbbi 20 évben az intraregionális tudományos kapcsolatok váltak meghatározóvá, bár domináns külső szereplők hídszerepe nélkül a kapcsolatok nem feltétlenül lennének számottevők. A nemzetközi kollaboráció relatív erősségének vizsgálata arra is rámutat, hogy a posztkommunista országok intenzívebbé vált tudományos együttműködésének az Európai Unióhoz történt csatlakozás újabb lendületet adott, továbbá a kezdeti, tudományos rendszereket is érintő elkülönülési törekvéseket a tudományos kapcsolatok élénkülése követi (pl. Csehország és Szlovákia, a balti vagy a délszláv államok között).
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Kelet-Közép-Európa
publikációs kibocsátás
idézettségi hatás
nemzetközi tudományos együttműködés
jaccard-index
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 33 : 3 (2019), p. 127-149. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM070216
035-os BibID:(WoS)000411409600013
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:John Friedmann (1926-2017) / Csomós György
Dátum:2017
ISSN:0237-7683
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok megemlékezés/nekrológ
folyóiratcikk
Megjelenés:Tér és társadalom. - 31 : 3 (2017), p. 187-190. -
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM059839
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A világvárosok rangsorolása az irányító és ellenőrző funkciójuk alapján, és a formálódó új gazdasági erőközpontok / Csomós György
Dátum:2015
ISSN:0237-7683
Megjegyzések:A világgazdaság vezető városainak azonosítása döntően két irányzat, a John Friedmann-féle világváros hipotézis és a Saskia Sassen által jegyzett globális város koncepció mentén történik. Jelentős különbség azonban a két irányzat között, hogy míg előbbi a világvárosok kijelölése szempontjából a hagyományos termelést végző multinacionális vállalatok székhelyválasztását tartja döntő fontosságúnak, addig utóbbi azokat a városokat tekinti globális városnak, amelyekben a pénzügyi szervezetek, illetve a posztindusztriális világcégek minél nagyobb mértékben koncentrálódnak. Mivel napjainkban inkább a ?neoliberális" globális város megközelítés nyert teret, a multinacionális vállalatok szerepe a vezető városok kijelölése szempontjából leértékelődött. Megfigyelhető azonban egy újonnan kibontakozó tendencia: bár a nemzetközi pénzpiacokat évtizedeke óta változatlanul mindössze néhány globális város ellenőrzi (pl. New York, London, Tokió, Párizs), a feltörekvő gazdaságok vezető városai egyre hatalmasabb vállalatokkal képviseltetik magukat a világgazdaságban, és a piacszerzés érdekében mind kiélezettebb versenyre kényszerítik a fejlett világból származó társaikat. A felszín alatt a hagyományos termelésorientált világgazdaság intenzíven változik, irányításában pedig jellemző földrajzi elmozdulások mutathatók ki.Az elemzés első felében a vezető gazdasági központokat rangsorolom az irányító és ellenőrző funkciójuk alapján 2006-ben és 2014-ben, felhívva a figyelmet a jellemző változásokat térben és időben, az elemzés második felében pedig a világgazdaság jelenleg is formálódó új erőközpontjait mutatom be.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
világváros
globális város
irányítás és ellenőrzés
iparklasszifikáció
városrégió
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 29 : 3 (2015), p. 115-134. -
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM047600
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A világgazdaság irányító és ellenőrző központjai 2012-ben / Csomós György
Dátum:2013
ISSN:0237-7683
Megjegyzések:Napjainkban a városokkal foglalkozó társadalomtudományi kutatások tekintélyes része fókuszál azokra a városokra, amelyek a globális gazdaságban meghatározó irányító és ellenőrző funkciókkal rendelkeznek. Az 1980-as évek közepétől ezekben a kutatásokban sokszor világvárosokként vagy globális városokként azonosítják a gazdaságirányításcsomópontjait (John Friedmann és Saskia Sassen hatására), elsősorban a "fejlett termelést segítő szolgáltatások" mennyiségi koncentrációja alapján. A tanulmánybanvisszatérek a világvárosok meghatározásának 1960/1970-es évekre jellemző, Peter Hall nevével fémjelzett irányzatához, és a multinacionális/transznacionális vállalatok, regionális nagyvállalatok, bankok és egyéb pénzpiaci szervezetek koncentrációja alapján definiáloma világgazdaság vezető csomópontjait. Az elemzésben a Forbes ?The Global 2000" rangsorát, vagyis a világ 2000 legnagyobb tőzsdei cégét és azok főbb adatait (forgalom, piaci érték, profit, eszközállomány) tartalmazó adatbázist dolgozom fel. A globális irányító és ellenőrző központok rangsorát egy komplex mutató, az irányítás és ellenőrzés index segítségével vizsgálom meg. Alapvető célom egyrészt azt bemutatni, hogy 2012-ben mely városok voltak a világgazdaság irányító és ellenőrző központjai, másrészt azt megvizsgálni, hogy a feltörekvő gazdaságok, különösen a BRIC-országok vezető városai milyen viszonyban állnak a fejlett országok tradicionális gazdaságirányító központjaival.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
világvárosok,
globális gazdaság
ellenőrzés és irányítás
multinacionális/ transznacionális vállalatok
cégközpontok
Megjelenés:Tér és társadalom. - 27 : 3 (2013), p. 93-108. -
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM019956
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A közép-európai régió nagyvárosainak gazdaságirányító szerepe / Csomós, György
Dátum:2011
Megjegyzések:Napjaink városokkal foglalkozó társadalomtudományi kutatásainak egyik jellemző irányzata a városok rangsorolása, és a vezető világvárosok (world city, global city) definiálása különböző szempontok szerint. A közép-európai országok ezekben a kutatásokban csak érintőlegesen szerepelnek, elsősorban a jelentős gazdasági teljesítménnyel rendelkező németországi városok. Jelen elemzésben Ausztria, Németország és a Visegrádi országok nagyvárosait hasonlítjuk össze a gazdaságirányításban betöltött szerepük alapján. Ennek érdekében három jellemző paramétert vizsgálunk meg: a városok vásárlőerő-paritáson mért és nominális GDP-jét, a városokban található multinacionális vállalatok forgalmát és a tőzsdék belföldi piaci kapitalizációját.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Közép-Európa
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
gazdaságirányítás
városrangsor
világvárosok
transznacionális vállalatok
GaWC
Megjelenés:Tér és társadalom : az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata. - 25 : 3 (2011), p. 129-140. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM007435
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A regionális központok szerepének változása Magyarország városhálózatában a szabad királyi városoktól a NUTS régióközpontokig / Csomós György
Dátum:2009
Megjegyzések:Jelen tanulmány a magyarországi regionális centrumok városhálózatban betöltött pozícióváltozásait követi nyomon a szabad királyi városoktól a NUTS 2 tervezési-statisztikai régiók kialakításig. A nagyvárosok szempontjából napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy a regionális centrumok (egyúttal pólusvárosok) lesznek-e a NUTS 2 régiók tényleges központjai, vagyis az évszázados fejlődéssel kialakult centrumokkal szemben létezik-e más alternatíva?
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
szabad királyi város
törvényhatósági jogú város
megyei jogú város
regionális centrum
régióközpont
pólusváros
területfejlesztési koncepció
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 23 : 2 (2009), p. 97-112. -
Internet cím:elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1