CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM076399
Első szerző:Bodnár Balázs (településfejlesztés, közlekedésföldrajz)
Cím:Az intermodális közösségi közlekedési központ lehetséges hatásai Debrecen fejlődésére / Bodnár Balázs, Csomós György
Dátum:2018
ISSN:0018-7828
Megjegyzések:A 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban hazai viszonylatban kiemelkedő, intermodalitáson alapuló közlekedésfejlesztés valósulhat meg Debrecenben. A debreceni intermodális közösségi közlekedési központ (IKKK) teljeskörűen integrálja a helyközi vasúti és autóbusz-közlekedést a helyi közösségi (villamos, autóbusz, taxi), valamint az egyéni (személygépjármű, kerékpár) közlekedési módokkal. E fejlesztés jelentős, városszerkezetet érintő beavatkozásokat is maga után von, amelyek leglényegesebb eleme az IKKK előterében egy nagyméretű közösségi tér kialakítása. A beruházással kapcsolatban számos megvalósíthatósági tanulmány készült, ezek azonban a város fejlődésére gyakorolt hatásokat nem elemezték. Tanulmányunkban ? külföldi esettanulmányok felhasználásával - azt vizsgáljuk, hogy az IKKK-fejlesztés és a kapcsolódó városszerkezeti beavatkozások milyen várható vagy feltételezhető hatással lesznek Debrecen városhálózatban elfoglalt pozíciójára, illetve általában a város mindennapi életére.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
intermodalitás
közösségi közlekedés
városfejlesztés
Debrecen
Megjelenés:Területi statisztika. - 58 : 5 (2018), p. 505-538. -
További szerzők:Csomós György (1974-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM070976
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:Az európai városok tudományos kibocsátásának feltérképezése : egy területi tudománymetria elemzés a Scopus adatbázis alapján = Mapping the Scientific Output of European Cities : a Spatial Scientometric Analysis Based on Scopus Data / Csomós György
Dátum:2017
ISSN:0018-7828
Megjegyzések:A tanulmányban a Scopus adatbázisban található adatok alapján azt vizsgáltam meg, hogy 1986 és 2015 között mekkora volt az európai városok tudományos kibocsátása, és abban milyen jellemző tendenciák mutathatók ki, továbbá azt is, hogy a városoknak mely országokkal a legintenzívebb a nemzetközi együttműködése és mely tudományterületeknek leg-nagyobb a kibocsátása. Az elemzésbe 753 európai várost vontam be, a tudománymetriai adatokat a sza-badon hozzáférhető GPS Visualizer program segítsé-gével ábrázoltam térképen.Az eredmények azt mutatják, hogy Európa legnagyobb tudományos kibocsátással rendelkező városai a méretükben is legnagyobb metropoliszok (London, Párizs, Moszkva), a fővárosok (Róma, Madrid, Berlin) és változó mértékben a tipikus egyetemi városok (Cambridge, Oxford, Heidelberg stb.). A kibocsátás ütemében általában lassulás tapasztalható, ami egyes kelet-európai városok esetében (Moszkva, Kijev, Minszk) különösen látványos. Az Egyesült Államok hegemóniáját a tudományokban egyértelműen tükrözi, hogy az európai városok kétharmadának az Egyesült Államok a legfontosabb együttműködő partnere, a többi esetben viszont a nyelvi és a történelmi szempontok jelentik a kapcsolódási pontot. A globális trendekkel összhangban, Európában is az orvos-tudományok a legnagyobb kibocsátással rendelkező tudományterület, ám földrajzi eloszlásában nem mutatható ki jellemző minta. Ezzel szemben más tudományterületeken a legnagyobb kibocsátással rendelkező városok földrajzi eloszlása mögött figyelemre méltó okok húzódnak meg.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
tudományos kibocsátás
folyóiratcikk
területi tudománymetria
Európa
Scopus
Megjelenés:Területi statisztika 57 : 4 (2017), p. 356-384. -
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM060196
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:The ranking of cities as centres of the Hungarian economy (1992-2012) / György Csomós
Dátum:2015
ISSN:0018-7828
Megjegyzések:This analysis has relied on an empirical method to identify and rank cities as centres of the Hungarian economy from 1992 to 2012. After the change in the political and economic system of Hungary, a new economic climate emerged (e.g. Hungary joined the European Union, foreign direct investments appeared in the economy, special taxation regulations were introduced), which changed the position of cities. During this two-decade-longtransformation, the dominance of the capital, Budapest, and its agglomeration considerably increased; the east-west dichotomy became more pronounced, while the economic role of the traditional industrial centres and that of some large cities weakened. Because of these processes, new types of economic centres emerged, which did not have a significant role in the national economy. Cities that became crucial economic actors because of the offshore operation of foreign multinational corporations are exceptional in this. The ultimate goal of this study is to introduce a straightforward urban hierarchy, establish a classification based on the economic profile of cities, and address the typical anomalies after the change in the political system.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
urban hierarchy
industry profile
transformation
economic power
Hungary
Megjelenés:Regional Statistics = Területi statisztika 5 : 1 (2015), p. 66-85. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM049006
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:Magyarország gazdasági központjainak pozícióváltozása 1992 és 2011 között / Csomós György
Dátum:2013
ISSN:0018-7828
Megjegyzések:Napjaink városokkal kapcsolatos társadalomtudományi kutatásainak egyik igen népszerű irányzata foglalkozikazzal, hogy a városok milyen szerepet töltenek be a gazdaságban. Ezekben a kutatásokban gyakran a multinacionális/transznacionális vállalatok, bankok pénzügyi teljesítménye alapján következtetnek a városok gazdaságot érintő irányító és ellenőrző funkciójára. Annak változásai ugyanis ok-okozati összefüggésben állnak az aktuális gazdasági folyamatokkal. A jelen elemzésben egy, a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott módszer segítségévelazonosítom és rangsorolom a magyarországi gazdasági központokat 1992 és 2011 között. A rendszerváltozástkövető gazdasági folyamatok, az Európai Unióhoz történt csatlakozás, illetve egy-egy Magyarországra jellemző speciális adóügyi szabályozás következtében megváltozott a települések gazdasági rendszerben elfoglalt pozíciója. A két évtizedes átalakulás során jelentősen megnőtt a főváros és agglomerációjának dominanciája, még hangsúlyosabbá vált a kelet-nyugat dichotómia, miközben a hagyományos iparközpontok és néhány komplex gazdasági szerkezettel rendelkező nagyváros szerepe meggyengült. Ezeknek a folyamatoknak a következményeként új típusú gazdasági központok jelentek meg, amelyek sokszor mindössze egyetlen nemzetgazdasági szempontból is meghatározó cégnek köszönhetik kiemelkedő pozíciójukat. Extrém esetet képviselnek a hazai adókikötők, amelyeket a külföldi multinacionális cégek offshore tevékenysége emel a vezető gazdasági központok közé. A tanulmány végső célja, a települések gazdaságban betöltött dinamikusan változó pozíciója alapján egy olyan településklasszifikáció létrehozása, amely tükrözi a rendszerváltást követő gazdasági folyamatokat, annak minden jellemző anomáliájával együtt.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
gazdasági központok
települések gazdasági szerkezete
vállalkozások teljesítménye
klasszifikáció
NAV
településrangsor
Megjelenés:Területi statisztika. - 53 : 6 (2013), p. 529-550. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM010887
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:Területi egyenlőtlenségek Magyarországon : az ESPON elemzés adaptálása a tervezési-statisztikai régiók policentrikusságának vizsgálatához / Csomós György
Dátum:2010
ISSN:0018-7828
Megjegyzések:The main objective of the Hungarian city policy is the establishment of a balanced polycentric city network that is more cooperating than the current one. Basic elements of this are the strengthening of the international competitiveness of the capital city, the designation of regional centres and the support of development poles, thus enhancing the reduction of the capital's dominance and alleviating the monocentric spatial structure of the country. Although it very complicated to decide whether a region has polycentric or monocentric spatial structure, there is a clear need for an exact analysis and working methods. In this article we considered the methods of the "ESPON research program 2006" as basic elements to describe the current position of the Hungarian regions.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
spatial disparities
planning regions
ESPON
polycentric spatial structure
Megjelenés:Területi statisztika. - 13 (50) : 2 (2010), p. 156-167. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM005894
Első szerző:Csomós György (geográfus)
Cím:A regionális centrumok súlyának meghatározása Magyarország településhálózatában / Csomós György
Dátum:2009
ISSN:0018-7828
Megjegyzések:A 21. század városhálózatait döntően meghatározzák és formálják a hálózatok csomópontjaiban megerősödött nagyvárosok, regionális centrumok. Nemzetközi relációban természetesen értelmezés kérdése a régió fogalma, egy példával élve, a global-city elmélet gyakorlatilag a kontinenseket tekinti régiónak, amelyben a városhálózatok csomópontjában milliós nagyvárosok helyezkednek el. Európában a NUTS 2 tervezési-statisztikai régiók jelentik a programozás elsődleges szintjét, azonban Magyarországon éppen ezen a szinten bizonytalan a regionális centrumok meghatározása. Jelen elemzés célja a regionális centrum, régióközpont és pólusváros definíció közötti különbség feltárása, illetve a regionális centrumok meghatározása egzaktnak tekinthető statisztikai alapú módszerekkel.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
regionális centrum
régióközpont
pólusváros
megyei jogú város
város rangsor
NUTS-rendszer
Megjelenés:Területi statisztika. - 12 : 2 (2009), p. 186-198. -
Internet cím:elektronikus változat
elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1