CCL

Összesen 8 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM090818
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:A normalizált vegetációs index (NDVI) és a terméseredmények közötti összefüggések értékelése fűszerpaprika (Capsicum annuum L. var. longum) állományban / Dobos Attila, Víg Róbert, Nagy János, Takácsné Hájos Mária
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Vizsgálatunk célja a normalizált vegetációs index (NDVI) és a terméseredmények közötti összefüggések értékelése, valamint az NDVIalapján történő termésbecslés lehetőségének vizsgálata volt fűszerpaprika állományban.Az NDVI és a termés közötti összefüggések vizsgálata során szignifikáns összefüggéseket tapasztaltunk, valamint megállapítottuk, hogy aregressziós egyenletek alapján a termés 6,6?8,3%-os átlaghibával becsülhető. A különböző regresszió típusokkal végzett becslések hibája ésa különböző időpontokban végzett becslések hibája között nem tudtunk lényeges különbséget kimutatni, ezért az optimális becslési módszer és a becslés optimális időpontjának meghatározása további vizsgálatokat igényel
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
fűszerpaprika
lombtrágyázás
termésbecslés
NDVI
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 61 (2014), p. 45-49. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Takácsné Hájos Mária (1961-) (kertészmérnök)
Pályázati támogatás:FP7-REgPoT-2010-1uD_AgR_REPo
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM053217
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:A referencia párolgás becslő módszereinek érzékenységvizsgálata / Dobos Attila Csaba, Rácz Csaba, Nagy János
Dátum:2014
Megjegyzések:Számos tudományterület és kutatási téma, valamint gyakorlati alkalmazás számára bír alapvető fontossággal a növényállományok, természetes ökoszisztémák evapotranspirációjának ismerete. A nagyszámú módszer és a változó felhasználói igények összeegyeztetése azonban gyakran problémát okoz. 10 becslő modell és modellváltozat érzékenységvizsgálatát végeztük el. Értékeltük a kapott kimenetek nagyságát, ingadozását, valamint az egyes légköri paraméterek változása által kiváltott értékváltozását. A vizsgálatok célja az volt, hogy helyi viszonyok között is megismerhessük a különböző modellek érzékenységét, s közülük végül kiválaszthassuk azt, amely a legpontosabb, illetve a helyi viszonyokhoz történő adaptációra a legtöbb lehetőséget biztosítja. Ily módon kívántuk lehetővé tenni a minél nagyobb pontosság elérését a paraméter becslését igénylő alkalmazásokban.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
referencia párolgás
összehasonlító vizsgálat
modell érzékenység
Doktori iskola
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 61 (2014), p. 51-56. -
További szerzők:Rácz Csaba (1979-) (agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM046959
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:A környezeti tényezők hatása a normalizált vegetációs index mérésére / Dobos Attila, Vig Róbert, Nagy János
Dátum:2012
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Nem destruktív, optikai mérőműszerek alkalmazásával lehetővé válik a növényállomány nitrogénellátottságának gyors mérése, valamint a nitrogénhiány területileg differenciált meghatározása és pótlása. A nitrogénellátottság megállapítása azon alapszik, hogy a növények klorofilltartalma szoros összefüggésben áll a nitrogéntartalommal, valamint a klorofill mennyisége jól mérhető a klorofill molekulák fényelnyelése alapján. Az optikai mérések eredményességét az időjárási paraméterek változása befolyásolhatja, ezért a gyakorlati alkalmazásban fontos ismernünk a mérési eredmények és az időjárási paraméterek közötti összefüggéseket. A vizsgálataink során alkalmazott GreenSeeker Model 505 mérő készülék a relatív klorofilltartalmat a növényállományról visszaverődött vörös és infravörös fénysugarak intenzitása alapján kalkulált normalizált vegetációs index (NDVI) formájában határozza meg. A méréseket lucernaállományban végeztük 10 ismétlésben, ötféle mérési magasságban és négyféle mérési időpontban. Az időjárási paramétereket a lucernaállomány közepén elhelyezett meteorológiai állomással mértük, majd megvizsgáltuk a meteorológiai adatok és az NDVI értékek közötti összefüggéseket. Az eredmények statisztikai értékelése során megállapítottuk, hogy az NDVI mérés eredményét elsősorban a levegő relatív páratartalma, másodsorban a levegő hőmérséklete, harmadsorban pedig a szélsebesség befolyásolta. A relatív páratartalommal az NDVI érték erős összefüggést mutatott, amit a mérési magasság és a mérés időpontja is befolyásolt. A regresszió nem bizonyult szignifikánsnak 20 centiméteres mérési magasság alkalmazása mellett, míg a 40 cm feletti mérési magasságokban szignifikáns összefüggéseket kaptunk. Az összefüggés minden vizsgált időpontban erősnek bizonyult, viszont a páratartalom mérést befolyásoló hatása a 11:00 és 14:00 órás mérések esetében érvényesült a legkevésbé.The level of nitrogen supply of a plant population can be quickly measured with non-destructive optical measurement devices and the differentiated determination of nitrogen shortage and the replenishment of nitrogen can also be carried out. The level of nitrogen supply is based on the fact that the chlorophyll content of crops is in close correlation with nitrogen content and that the amount of chlorophyll can be easily measured on the basis of the light absorption of chlorophyll molecules. The successfulness of optical measurements can be influenced by the change of weather parameters; therefore, it is important to know the correlations between measurement results and weather parameters when it comes to practical use. The GreenSeeker Model 505 measurement device determines the relative chlorophyll content in the form of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) calculated on the basis of the intensity of the reflected red and infrared rays of light from the crop population.The measurements were performed in alfalfa population with 10 replications at five measurement heights and four measurement times. The weather parameters were measured by a weather station located in the middle of the alfalfa population and the correlations between the meteorological data and the NDVI values were examined. During the statistical evaluation of the results, it was established that the NDVI measurement is primarily influenced by the relative humidity of the air, secondly by air temperature and thirdly by wind speed. Relative humidity was in strong correlation with the NDVI values which were also influenced by the measurement height and time. Regression was not significant in the case of 20 cm measurement height, but the measurements above 40 cm height showed significant correlations. The correlation was shown to be strong at each measurement time, but the influence of humidity was the lowest at 11:00 and 14:00.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 49 (2012), p. 141-147. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM054108
Első szerző:Molnár Krisztina
Cím:A vízellátottság és az évjárat hatása eltérő genotípusú csemegekukorica (Zea mays L. saccharata Koern.) hibridek termőképességére / Molnár Krisztina, Vig Róbert, Nemeskéri Eszter, Dobos Attila
Dátum:2012
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 50 (2012), p. 203-210. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nemeskéri Eszter (1950-) (biológia-kémia szakos tanár) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM037519
Első szerző:Vasvári Gyula (Ph.D hallgató)
Cím:A belvíz és a talajnedvesség becslésének lehetőségei távérzékelt adatok segítségével / Vasvári Gyula, Vig Róbert, Dobos Attila
Dátum:2012
Megjegyzések:Megvizsgáltuk a vizes területek lehatárolási módszerét multispektrális távérzékeléssel, majd értékeltük az alkalmazott módszert.A belvizes területek, nedves talajfelületek, illetve mocsaras területekle határolását Landsat TM 7 felvétel alapján végeztük, az értékelésso rán felügyelt osztályozást alkalmaztuk. Célunk volt annak vizsgá -la ta, hogy a távérzékelt adatok értékelése elősegítheti-e a talajkonduktivitási méréseket. Az alkalmazott módszerek a vizsgált területta nítóadataiból képzett felügyelt osztályozó algoritmusokon alapulnak.Az elért 83,0795% általános osztályozási pontossági érték arrautal, hogy a vizsgált módszer sikeresen alkalmazható a talajkonduk -ti vitási mérésekbe beépített távérzékelési adatok felhasználásában.Fő következtetésünk, hogy további finomítások után a multispektrálistáv érzékelt adatok a vizsgált módszer segítségével jól alkal maz ha -tó ak környezeti mérések elvégzéséhez.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
talajnedvesség
távérzékelés
talajtérkép
osztályozás
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 46 (2012), p. 95-98. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM006141
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:Csernozjom talajok talajvizsgálati eredményeinek összehasonlító statisztikai értékelése / Víg Róbert, Dobos Attila, Pongrácz Zoltán
Dátum:2008
Megjegyzések:Az egyoldalú földhasználat eredményeként romlott talajaink termékenysége, ami szükségessé teszi a helyspecifikus tápanyag-utánpótlás alkalmazását. A precíziós tápanyag-utánpótlás feltétele, hogy ismerjük a művelés alatt álló területen előforduló különböző típusú talajfoltok helyzetét, kiterjedését, talajtani tulajdonságait, valamint a talaj tápanyag-ellátottságát. 2006-ban 580 ha szántóterületen vettünk talajmintákat. A talajmintavétel 5-ha-onként, 0-30 és 30-60 cm-ről, tavasszal 2006. 05. 20 és 2006. 06. 12 között, valamint ősszel 2006. 09. 19 és 2006. 10. 02 között történt. A talajvizsgálatokat a DE-ATC Agrokémiai és Talajtani Tanszékén végezték. A két vizsgált talaj gyengén meszes, kis sótartalmú, cinkben gyengén ellátott. A mészlepedékes csernozjom talaj gyengén savanyú, humusz-, nitrogén-, foszfor- és káliumtartalma közepes. A réti csernozjom talaj gyengén lúgos kémhatású, humusz-, és káliumellátottsága megfelelő, nitrogén- és foszfortartalma közepes. A réti csernozjom talaj a kötöttségben, a mész-, só-, humusz-, nitrogén-, foszfor- és káliumtartalomban nagyobb, a pH és cinktartalomban kisebb területi heterogenitást mutat, mint a mészlepedékes csernozjom talaj. A mért értékek szórása a pH, a kötöttség, a humusz- és nitrogéntartalom esetében szignifikánsan különbözik a két talajtípus között. A mészlepedékes csernozjom és a réti csernozjom talaj kötöttsége, pH-ja, humusz-, nitrogén- és cinktartalma szignifikánsan különbözik, viszont a foszfortartalomban csak az őszi talajmintavétel eredményei mutatnak statisztikailag igazolható különbséget.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
csernozjom talajok
tápanyag-ellátottság
talajvizsgálat
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 30 (2008), p. 93-99. -
További szerzők:Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM006140
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:A precíziós tápanyag-utánpótlást megalapozó talajvizsgálatok Hajdúszoboszló térségében / Víg Róbert, Dobos Attila, Pongrácz Zoltán
Dátum:2007
Megjegyzések:A nagyobb méretű táblák talajtani szempontból általában heterogének, melynek kedvezőtlen következménye jelentkezik a tápanyag-gazdálkodás és a betakarítás során. A táblák talajtani heterogenitása kompenzálható a talajminta-vételezésre és tápanyag-gazdálkodási tervre alapozott okszerű tápanyag-utánpótlással. 2006-ban három talajtípuson vizsgáltuk az 1966 óta bekövetkezett talajtani változásokat Hajdúszoboszló térségében. A pH nem változott jelentősen csernozjom réti és réti csernozjom talajon, viszont a réti szolonyec talaj pH-ja csökkent a talaj felső 30 cm-es rétegében. A sótartalom minden talajtípus esetében csökkent, ami réti szolonyec talajon volt a legnagyobb mértékű. A humusztartalom csökkenése csernozjom réti talajon volt a legnagyobb (0,95%), és réti csernozjom talajon volt a legkisebb (0,39%). A nitrogéntartalom a csernozjom réti talaj felső 30 cm-es rétegében 528 ppm-el, réti szolonyec talajon 186 ppm-el csökkent. A foszfor- és káliumtartalom minden vizsgált talajtípus esetében növekedett. Réti csernozjom talajon foszfortartalom növekedése 188,9 ppm volt a talaj felső 30 cm-es rétegében, a káliumtartalom 153,7 ppm-el nőtt. Csernozjom réti talajon a foszfortartalom 70,8 ppm-el, a káliumtartalom 57,6 ppm-el növekedett 1966-tól 2006-ig.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
talajvizsgálat
nitrogéntartalom változása
humusztartalom változása
sótartalom változása
tápanyag-ellátottság
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 26 (2007), p. 141-148. -
További szerzők:Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM006136
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:Tápanyag-vizsgálati adatok összehasonlító vizsgálata különböző adottságú mintaterületeken / Víg Róbert, Dobos Attila
Dátum:2006
Megjegyzések:A hibridkukorica termesztése a nagyobb méretű táblákon történik, így a hibridkukorica vetésterülete talajtani szempontból általában heterogén, melynek kedvezőtlen következménye jelentkezik a címerezés, a vegyszeres védekezés és a betakarítás során. A táblák talajtani heterogenitása kompenzálható a talajminta-vételezésre és tápanyag-gazdálkodási tervre alapozott okszerű tápanyag-utánpótlással. 2005-ben négy talajtípuson vizsgáltuk az 1987 óta bekövetkezett talajtani változásokat. A réti csernozjom talajon a pH érték, a hidrolitos aciditás, a CaCO3-tartalom, humusztartalom jelentősen nem változott. A vizsgált talajrétegekben a sótartalom kiegyenlítődését figyeltük meg. A 2005-ben mért értékek a csernozjom réti talajon és a szolonyeces réti talajon sem tértek el lényegesen az 1987-es adatoktól. A csernozjom réti talajon a sótartalom kiegyenlítődése megfigyelhető, bár nem olyan egyértelmű, mint a réti csernozjom talajon. A típusos réti talajon sófelhalmozódást figyeltünk meg a 30-60 cm-es talajrétegben, mely valószínűsíthetően a vízmozgások eredményeként következett be.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
hibridkukorica
talajvizsgálat
NPK-tartalom változása
tápanyag-ellátottság
sófelhalmozódás
sótartalom változása
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 22 (2006), p. 85-90. -
További szerzők:Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1