CCL

Összesen 15 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM090818
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:A normalizált vegetációs index (NDVI) és a terméseredmények közötti összefüggések értékelése fűszerpaprika (Capsicum annuum L. var. longum) állományban / Dobos Attila, Víg Róbert, Nagy János, Takácsné Hájos Mária
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Vizsgálatunk célja a normalizált vegetációs index (NDVI) és a terméseredmények közötti összefüggések értékelése, valamint az NDVIalapján történő termésbecslés lehetőségének vizsgálata volt fűszerpaprika állományban.Az NDVI és a termés közötti összefüggések vizsgálata során szignifikáns összefüggéseket tapasztaltunk, valamint megállapítottuk, hogy aregressziós egyenletek alapján a termés 6,6?8,3%-os átlaghibával becsülhető. A különböző regresszió típusokkal végzett becslések hibája ésa különböző időpontokban végzett becslések hibája között nem tudtunk lényeges különbséget kimutatni, ezért az optimális becslési módszer és a becslés optimális időpontjának meghatározása további vizsgálatokat igényel
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
fűszerpaprika
lombtrágyázás
termésbecslés
NDVI
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 61 (2014), p. 45-49. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Takácsné Hájos Mária (1961-) (kertészmérnök)
Pályázati támogatás:FP7-REgPoT-2010-1uD_AgR_REPo
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM053217
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:A referencia párolgás becslő módszereinek érzékenységvizsgálata / Dobos Attila Csaba, Rácz Csaba, Nagy János
Dátum:2014
Megjegyzések:Számos tudományterület és kutatási téma, valamint gyakorlati alkalmazás számára bír alapvető fontossággal a növényállományok, természetes ökoszisztémák evapotranspirációjának ismerete. A nagyszámú módszer és a változó felhasználói igények összeegyeztetése azonban gyakran problémát okoz. 10 becslő modell és modellváltozat érzékenységvizsgálatát végeztük el. Értékeltük a kapott kimenetek nagyságát, ingadozását, valamint az egyes légköri paraméterek változása által kiváltott értékváltozását. A vizsgálatok célja az volt, hogy helyi viszonyok között is megismerhessük a különböző modellek érzékenységét, s közülük végül kiválaszthassuk azt, amely a legpontosabb, illetve a helyi viszonyokhoz történő adaptációra a legtöbb lehetőséget biztosítja. Ily módon kívántuk lehetővé tenni a minél nagyobb pontosság elérését a paraméter becslését igénylő alkalmazásokban.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
referencia párolgás
összehasonlító vizsgálat
modell érzékenység
Doktori iskola
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 61 (2014), p. 51-56. -
További szerzők:Rácz Csaba (1979-) (agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM046959
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:A környezeti tényezők hatása a normalizált vegetációs index mérésére / Dobos Attila, Vig Róbert, Nagy János
Dátum:2012
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Nem destruktív, optikai mérőműszerek alkalmazásával lehetővé válik a növényállomány nitrogénellátottságának gyors mérése, valamint a nitrogénhiány területileg differenciált meghatározása és pótlása. A nitrogénellátottság megállapítása azon alapszik, hogy a növények klorofilltartalma szoros összefüggésben áll a nitrogéntartalommal, valamint a klorofill mennyisége jól mérhető a klorofill molekulák fényelnyelése alapján. Az optikai mérések eredményességét az időjárási paraméterek változása befolyásolhatja, ezért a gyakorlati alkalmazásban fontos ismernünk a mérési eredmények és az időjárási paraméterek közötti összefüggéseket. A vizsgálataink során alkalmazott GreenSeeker Model 505 mérő készülék a relatív klorofilltartalmat a növényállományról visszaverődött vörös és infravörös fénysugarak intenzitása alapján kalkulált normalizált vegetációs index (NDVI) formájában határozza meg. A méréseket lucernaállományban végeztük 10 ismétlésben, ötféle mérési magasságban és négyféle mérési időpontban. Az időjárási paramétereket a lucernaállomány közepén elhelyezett meteorológiai állomással mértük, majd megvizsgáltuk a meteorológiai adatok és az NDVI értékek közötti összefüggéseket. Az eredmények statisztikai értékelése során megállapítottuk, hogy az NDVI mérés eredményét elsősorban a levegő relatív páratartalma, másodsorban a levegő hőmérséklete, harmadsorban pedig a szélsebesség befolyásolta. A relatív páratartalommal az NDVI érték erős összefüggést mutatott, amit a mérési magasság és a mérés időpontja is befolyásolt. A regresszió nem bizonyult szignifikánsnak 20 centiméteres mérési magasság alkalmazása mellett, míg a 40 cm feletti mérési magasságokban szignifikáns összefüggéseket kaptunk. Az összefüggés minden vizsgált időpontban erősnek bizonyult, viszont a páratartalom mérést befolyásoló hatása a 11:00 és 14:00 órás mérések esetében érvényesült a legkevésbé.The level of nitrogen supply of a plant population can be quickly measured with non-destructive optical measurement devices and the differentiated determination of nitrogen shortage and the replenishment of nitrogen can also be carried out. The level of nitrogen supply is based on the fact that the chlorophyll content of crops is in close correlation with nitrogen content and that the amount of chlorophyll can be easily measured on the basis of the light absorption of chlorophyll molecules. The successfulness of optical measurements can be influenced by the change of weather parameters; therefore, it is important to know the correlations between measurement results and weather parameters when it comes to practical use. The GreenSeeker Model 505 measurement device determines the relative chlorophyll content in the form of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) calculated on the basis of the intensity of the reflected red and infrared rays of light from the crop population.The measurements were performed in alfalfa population with 10 replications at five measurement heights and four measurement times. The weather parameters were measured by a weather station located in the middle of the alfalfa population and the correlations between the meteorological data and the NDVI values were examined. During the statistical evaluation of the results, it was established that the NDVI measurement is primarily influenced by the relative humidity of the air, secondly by air temperature and thirdly by wind speed. Relative humidity was in strong correlation with the NDVI values which were also influenced by the measurement height and time. Regression was not significant in the case of 20 cm measurement height, but the measurements above 40 cm height showed significant correlations. The correlation was shown to be strong at each measurement time, but the influence of humidity was the lowest at 11:00 and 14:00.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 49 (2012), p. 141-147. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM030218
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:Természetes alapanyagú lombtrágyák hatékonysága szabadföldi kísérletekben : II. Burgonya (Solanum tuberosum L.) / Dobos Attila, Vig Róbert, Molnár Krisztina, Nagy János
Dátum:2011
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Egészség- és Környezettudomány
burgonya
SPAD
lombtrágya
hatékonyság
Megjelenés:Növénytermelés. - 60 : 1 (2011), p. 27-42. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Molnár Krisztina (1981-) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM014110
Első szerző:Dobos Attila (agrármérnök)
Cím:Relation analysis between biomass and yield in maize seed production / Kovács Kálmán, Dobos Attila, Víg Róbert, Nagy János
Dátum:2010
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
NGVI
climate change
remote sensing
yield estimation
crop of maize (Zea mays L.)
Megjelenés:Időjárás. - 114 : 4 (2010), p. 263-273. -
További szerzők:Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Kovács Kálmán (1957-) (matematikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM062611
Első szerző:Molnár Krisztina
Cím:A csemegekukorica (Zea mays L. convar. saccharata) termésének és vízhasznosításának változása eltérő vízellátottság mellett / Molnár Krisztina, Rácz Csaba, Dövényi-Nagy Tamás, Bakó Károly, Nemeskéri Eszter, Nagy János, Dobos Attila
Dátum:2015
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Növénytermelés. - 64 (2015), p. 73-90. -
További szerzők:Rácz Csaba (1979-) (agrármérnök) Dövényi-Nagy Tamás (1977-) (ügyvivő szakértő, agrár) Bakó Károly István (1986-) (agrármérnök) Nemeskéri Eszter (1950-) (biológia-kémia szakos tanár) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM054110
Első szerző:Molnár Krisztina
Cím:The effect of water supply on yield and water use of green bean / Molnár Krisztina, Dobos Attila Csaba, Nagy János, Nemeskéri Eszter, Dövényi-Nagy Tamás, Rácz Csaba, Bakos Károly Líviusz
Dátum:2014
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
Megjelenés:ESA Congress (13.)(2014.09.25-2014.09.29)(Debrecen). - 13th ESA Congress Proceedings / szerk. Pepó Péter. - [2] p.
További szerzők:Dobos Attila (1970-) (agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Nemeskéri Eszter (1950-) (biológia-kémia szakos tanár) Dövényi-Nagy Tamás (1977-) (ügyvivő szakértő, agrár) Rácz Csaba (1979-) (agrármérnök) Bakos Károly Livius (1980-) (tudományos segédmunkatárs)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM120366
Első szerző:Nagy János (agrármérnök, mérnök-tanár)
Cím:Tájtermesztés az Észak-Alföldi Régióban / Nagy János, Dobos Attila Csaba, Szabó József
Dátum:2002
ISBN:963 472 655 0 963 472 654 2
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés : Nemzetközi konferencia I. kötet / Láng István, Lazányi János, Németh Tamás. - 1. köt. p. 36-45. -
További szerzők:Dobos Attila (1970-) (agrármérnök) Szabó József (1961-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők, talajtani szakmé
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM062607
Első szerző:Nemeskéri Eszter (biológia-kémia szakos tanár)
Cím:Relationships between stomatal behaviour, spectral traits and water use and productivity of green peas (Pisum sativum L.) in dry seasons / Nemeskéri Eszter, Molnár Krisztina, Vig Róbert, Nagy János, Dobos Attila
Dátum:2015
ISSN:0137-5881
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Acta Physiologiae Plantarum. - 37 : 34 (2015), p. 1-16. -
További szerzők:Molnár Krisztina (1981-) Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM054063
Első szerző:Nemeskéri Eszter (biológia-kémia szakos tanár)
Cím:Defence Strategies of Annual Plants Against Drought / Nemeskéri Eszter, Molnár Krisztina, Vig Róbert, Dobos Attila, Nagy János
Dátum:2012
ISBN:978-953-51-0557-2
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok könyvfejezet
Megjelenés:Advances in Selected Plant Physiology Aspects / ed. by Guiseppe Montanaro, Bartolomeo Dichio. - p. 133-158. -
További szerzők:Molnár Krisztina (1981-) Vig Róbert (1977-) (agrármérnök, növényvédő szakmérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM053225
Első szerző:Rácz Csaba (agrármérnök)
Cím:Evaluation of the divergence between outputs of different evapotranspiration models / Csaba Rácz, Attila Csaba Dobos, János Nagy, Tamás Dövényi Nagy, Krisztina Molnár, Károly Livius Bakos
Dátum:2014
Megjegyzések:As a major component of the water cycle, reference evapotranspiration (ET0) plays an important role in calculations related to crop water balance. The relative error associated with the estimation methods may often be significant, causing high uncertainties in the outputs of applications using ET0 as an input value.For the purpose of the evaluation of this effect, three ET0 models were tested as sub-models of a decision support system for irrigation. Actual evapotranspiration (ETc) and the irrigation water needs have been calculated for grain maize in eastern Hungary for several growing seasons.Major variation in the outputs of different ET0 estimation models and its consequences were assessed. The widely used PMF56 method resulted in much higher ET0 and ETc than more robust P&T and Szász methods. Significant variances in evapotranspiration as input data caused substantial differences in outputs of an irrigation decision support system. Thus, selection and accurate calibration of evapotranspiration sub-model for such applications is crucial. Results of the analysis need further verification by tests concerning physiological reactions and the production of maize stands.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
reference evapotranspiration
estimation models
irrigation
Megjelenés:13th ESA Congress Proceedings / szerk. Pepó Péter. - [2] p.
További szerzők:Dobos Attila (1970-) (agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Dövényi-Nagy Tamás (1977-) (ügyvivő szakértő, agrár) Molnár Krisztina (1981-) Bakos Károly Livius (1980-) (tudományos segédmunkatárs)
Pályázati támogatás:FP-7 REGPOT
FP7
TECH-08
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM053213
Első szerző:Rácz Csaba (agrármérnök)
Cím:Meteorológiai információk hasznosítása mezőgazdasági döntéstámogatási rendszerekben / Rácz Csaba, Nagy János, Dobos Attila Csaba
Dátum:2013
Megjegyzések:A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézete 2009-ben kezdte meg elsősorban a Tiszántúlon (gyümölcsös, szántóföld) több mint 30 állomásból álló, s jelenleg is bővülő agrometeorológiai mérőhálózatának kiépítését. A mérőhálózatra, valamint a debrecen-kismacsi és -látóképi obszervatórium kutatási és együttműködési eredményeire támaszkodva olyan ágazatspecifikus döntéstámogató rendszer kiépítését céloztuk meg, melynek elsődleges operatív területei a fajspecifikus vízstresszhelyzetek felmérése, a fagyvédelmi és a növényvédelmi beavatkozások optimális időpontjának meghatározása.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
agrometeorológia
monitoring
döntéstámogatás
Doktori iskola
Megjelenés:Légkör. - 58 : 2 (2013), p. 53-56. -
További szerzők:Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola
Fp-7 REGPOT
FP7
Kutatási potenciál fejlesztése a térinformatika, precíziós mezőgazdaság, földhasználat és vidékfejlesztés területén
TECH-08 Minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással ás öntözéssel
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2