CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM006141
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:Csernozjom talajok talajvizsgálati eredményeinek összehasonlító statisztikai értékelése / Víg Róbert, Dobos Attila, Pongrácz Zoltán
Dátum:2008
Megjegyzések:Az egyoldalú földhasználat eredményeként romlott talajaink termékenysége, ami szükségessé teszi a helyspecifikus tápanyag-utánpótlás alkalmazását. A precíziós tápanyag-utánpótlás feltétele, hogy ismerjük a művelés alatt álló területen előforduló különböző típusú talajfoltok helyzetét, kiterjedését, talajtani tulajdonságait, valamint a talaj tápanyag-ellátottságát. 2006-ban 580 ha szántóterületen vettünk talajmintákat. A talajmintavétel 5-ha-onként, 0-30 és 30-60 cm-ről, tavasszal 2006. 05. 20 és 2006. 06. 12 között, valamint ősszel 2006. 09. 19 és 2006. 10. 02 között történt. A talajvizsgálatokat a DE-ATC Agrokémiai és Talajtani Tanszékén végezték. A két vizsgált talaj gyengén meszes, kis sótartalmú, cinkben gyengén ellátott. A mészlepedékes csernozjom talaj gyengén savanyú, humusz-, nitrogén-, foszfor- és káliumtartalma közepes. A réti csernozjom talaj gyengén lúgos kémhatású, humusz-, és káliumellátottsága megfelelő, nitrogén- és foszfortartalma közepes. A réti csernozjom talaj a kötöttségben, a mész-, só-, humusz-, nitrogén-, foszfor- és káliumtartalomban nagyobb, a pH és cinktartalomban kisebb területi heterogenitást mutat, mint a mészlepedékes csernozjom talaj. A mért értékek szórása a pH, a kötöttség, a humusz- és nitrogéntartalom esetében szignifikánsan különbözik a két talajtípus között. A mészlepedékes csernozjom és a réti csernozjom talaj kötöttsége, pH-ja, humusz-, nitrogén- és cinktartalma szignifikánsan különbözik, viszont a foszfortartalomban csak az őszi talajmintavétel eredményei mutatnak statisztikailag igazolható különbséget.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
csernozjom talajok
tápanyag-ellátottság
talajvizsgálat
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 30 (2008), p. 93-99. -
További szerzők:Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM006140
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:A precíziós tápanyag-utánpótlást megalapozó talajvizsgálatok Hajdúszoboszló térségében / Víg Róbert, Dobos Attila, Pongrácz Zoltán
Dátum:2007
Megjegyzések:A nagyobb méretű táblák talajtani szempontból általában heterogének, melynek kedvezőtlen következménye jelentkezik a tápanyag-gazdálkodás és a betakarítás során. A táblák talajtani heterogenitása kompenzálható a talajminta-vételezésre és tápanyag-gazdálkodási tervre alapozott okszerű tápanyag-utánpótlással. 2006-ban három talajtípuson vizsgáltuk az 1966 óta bekövetkezett talajtani változásokat Hajdúszoboszló térségében. A pH nem változott jelentősen csernozjom réti és réti csernozjom talajon, viszont a réti szolonyec talaj pH-ja csökkent a talaj felső 30 cm-es rétegében. A sótartalom minden talajtípus esetében csökkent, ami réti szolonyec talajon volt a legnagyobb mértékű. A humusztartalom csökkenése csernozjom réti talajon volt a legnagyobb (0,95%), és réti csernozjom talajon volt a legkisebb (0,39%). A nitrogéntartalom a csernozjom réti talaj felső 30 cm-es rétegében 528 ppm-el, réti szolonyec talajon 186 ppm-el csökkent. A foszfor- és káliumtartalom minden vizsgált talajtípus esetében növekedett. Réti csernozjom talajon foszfortartalom növekedése 188,9 ppm volt a talaj felső 30 cm-es rétegében, a káliumtartalom 153,7 ppm-el nőtt. Csernozjom réti talajon a foszfortartalom 70,8 ppm-el, a káliumtartalom 57,6 ppm-el növekedett 1966-tól 2006-ig.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
talajvizsgálat
nitrogéntartalom változása
humusztartalom változása
sótartalom változása
tápanyag-ellátottság
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 26 (2007), p. 141-148. -
További szerzők:Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM006138
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:A talajheterogenitás vizsgálata a hajdúsági löszháton / Víg Róbert, Dobos Attila, Pongrácz Zoltán
Dátum:2006
Megjegyzések:A nagyobb méretű táblák talajtani szempontból általában heterogének, melynek kedvezőtlen következménye jelentkezik a tápanyag-gazdálkodás és a betakarítás során. A táblák talajtani heterogenitása kompenzálható a talajminta-vételezésre és tápanyag-gazdálkodási tervre alapozott okszerű tápanyag-utánpótlással. 2006-ban három talajtípuson vizsgáltuk az 1966 óta bekövetkezett talajtani változásokat Hajdúszoboszló térségében. A talajban bekövetkezett változásokat réti csernojom talajra értékeltük párosított t-próbával. A pH, CaCO3-, humusz- és nitrogéntartalom esetében szignifikáns változást nem tapasztaltunk. A sótartalom szignifikánsan csökkent, a foszfor- és káliumtartalom szignifikánsan növekedett 1966 és 2006 között.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok tanulmány, értekezés
talajvizsgálat
tápanyag-ellátottság
sótartalom változása
nitrogéntartalom változása
humusztartalom változása
Megjelenés:Környezetkímélő növénytermesztés, minőségi termelés : agrártudomány, agrár geo-információs rendszer / szerk. Nagy János, Dobos Attila. - p. 186-195. -
További szerzők:Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM006137
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást megalapozó kutatások a Tiszántúlon / Dobos Attila, Víg Róbert, Pongrácz Zoltán
Dátum:2006
Megjegyzések:2005-ben vizsgálatokat kezdtünk különböző talajtípusok tápanyag-ellátottságára, a talajban bekövetkezett változások meghatározására és a talajhibák feltárására. 2005-ben 160 ha-t, 2006-ban 1700 ha-t mintáztunk meg, genetikus talajtérképre alapozva. A talajmintákat 5 ha-onként vettük, figyelembe véve a táblán belül előforduló talajtípusokat és altípusokat.A legtöbb talaj kémhatása gyengén lúgos (73 %), a mésztartalom nem volt mérhető (56,3 %). Az intenzív művelés alatt álló területek 78,1 %-a humuszban megfelelően, jól vagy igen jól ellátott, 97,5 %-a nitrogénben közepesen ellátott. A foszforellátottság 58,4 %-ban igen gyenge, gyenge vagy közepes, káliumtartalom a megmintázott talajok 45,2 %-ában sok. Az összterület több mint 95 %-a cinkben gyengén ellátott. A réti csernozjom talajon a pH érték, a hidrolitos aciditás, a CaCO3-tartalom, humusztartalom jelentősen nem változott. 1987-től 2005-ig réti csernozjom és csernozjom réti talajon a felső talajrétegekben 0,04-0,08%-al nőtt a sókoncentráció, szolonyeces réti talajon minden talajrétegben csökkent (0,01-0,12%), típusos réti talajon 0,22%-al nőtt 30-60 cm között. A sófelhalmozódás oka a felszín közeli magas sótartalmú talajvíz. A sók kilúgozódása mélylazítással és a talajvízszint csökkentésével érhető el.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok tanulmány, értekezés
Megjelenés:Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon / szerk. Baranyi Béla, Nagy János. - p. 315-328. -
További szerzők:Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dobos Attila (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM004037
Első szerző:Vig Róbert (agrármérnök, növényvédő szakmérnök)
Cím:Hajdúsági csernozjom és réti talajok tápanyag-ellátottságának statisztikai értékelése / Víg Róbert, Dobos Attila Csaba, Pongrácz Zoltán
Dátum:2008
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok könyvfejezet
Megjelenés:Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-Alföldi régióban / szerk. Baranyi Béla, Nagy János. - p. 351-359. -
További szerzők:Dobos Attila (1970-) (agrármérnök) Pongrácz Zoltán (1969-) (agrármérnök)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1