CCL

Összesen 12 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM094879
Első szerző:Hörcsik Zsolt Tibor
Cím:Effects of chromium (VI) on growth, element and photosynthetic pigment composition of Chlorella pyrenoidosa / Zsolt Hörcsik, Viktor Oláh, Árpád Balogh, Ilona Mészáros, László Simon, Gyula Lakatos
Dátum:2006
ISSN:1588-385X
Megjegyzések:he effects of Cr(VI) were investigated on the growth rate, element, photosyn-thetic pigment and amino acid composition of Chlorella pyrenoidosa. Cr(VI) is toxic to Chlorella pyrenoidosa. The influence of chromium on cell density and cell number followed very similar trends, indicating that these growth responses might be correlated. The EC50 value for Cr(VI) were 2.0 mg dm-3, the lethal concentration of chromium appears to be approximately 20 mg dm-3for Chlorella pyrenoidosa. We have investigated the concentrations of chromium, calcium, mag-nesium and iron. The cells were fractionated into three fractions: cell wall fraction, membrane fraction, soluble fraction after the cells were disrupted. The amount of metals in whole cells and in each cell fraction was determined. Chromium uptake at each concentration was high within 3 days. Chlorella pyrenoidosa can accumulate chromium mainly (approximately 70%) in the cell wall. The concentrations of chromium and calcium show parallel changes with each other. A higher calcium concentration can be observed along with an increasing chromium concentration, both in the cell wall system and in the whole cells. Iron and magnesium concentration show a decreasing tendency. Cr(VI) caused a changes both in free amino acids and proline content. Both free amino acids and proline content increase with the increasing concentration of chro-mium. Chlorophyll a and b content show a decreasing , while OH-chlorophylls show increasing tendency. Rate of carotene ? and ? change grows with the increasing chromium concentration. The toxic properties of Cr(VI) can arise from the possibly free diffusion across cell membranes and strong oxidative potential. The toxicological impact of Cr(VI) originates from the action of this form itself as an oxidizing agent, as well as from the formation of free radicals during the reduction of Cr(VI) to Cr(III) occuring inside the cell.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Chlorella pyrenoidosa
chromium
element composition
pigment pattern
Megjelenés:Acta Biologica Szegediensis. - 50 : 1-2 (2006), p. 19-23. -
További szerzők:Oláh Viktor (1980-) (biológus) Balogh Árpád Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Simon László (1963-) (okleveles tartósítóipari mérnök) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM085317
Első szerző:Hörcsik Zsolt Tibor
Cím:Szénhidrát-anyagcsere változása Chlorella pyrenoidosa-ban Cr (VI) és Cd stressz hatására / Hörcsik T. Zsolt, Oláh Viktor, Domina Regina, Mészáros Ilona, Lakatos Gyula, Balogh Árpád
Dátum:2005
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A nehézfémek koncentrációja a környezetben különböző hatásokra jelentősen megváltozhat. A növények - köztük a zöldalgák számos kikerülési-, elkerülési-módszert igénybe véve (nehézfém kompartmentizáció, fitokelatinok, sejtkompartmentek pH változtatása) próbálják fenntartani homeosztizisukat, ami azonban más anyagcsere-folyamatok megváltozását (fotoszintézis, oxidatlv folyamatok) okozzák. Eddigi algákkal és Lemna gibba-vai kapcsolatos méréseink során vizsgáltuk a Cr(VI) és a Cd toxikus hatását, a nehéz-fémek akkumulációját, a mikroelem és színanyag mintázat változását, illetve speciális nehézfém kötő molekulák a fitokelatinok megjelenéséi. Jelen munkánk célja az algasejtek anyagcseréjének energetikai vizsgálata volt. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan változik meg a leggyakoribb szénhidrát-anyagcsere metabolitok aránya, illetve a szénhidrát-anyagcsere szabályozó enzimeinek (glukóz 6-foszfát dehidrogenáz, frutóz 1,6-biszfoszfatáz, glukóz 6-foszfát 1-foszfotranszferáz) működése. Vizsgálataink során Cd esetében már az alacsony kezelési koncentrációknál (0,1 mg/L), Cr(VI)) esetében az (1-10 mg/L) koncentrációk esetében mind a metabolit szintek, mind pedig az enzimaktivitás vizsgálatok a glikolitikus folyamatok előtérbe kerülését mutatták.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
Chlorella
nehézfém-stressz
Cr (VI)
Cd
szénhidrát-anyagcsere
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 85 : 6 (2005), p. 47-49. -
További szerzők:Oláh Viktor (1980-) (biológus) Domina Regina Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Balogh Árpád
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM084866
Első szerző:Hörcsik Zsolt Tibor
Cím:Fitokelatinok előfordulása Chlorella pyrenoidosa zöldalgában Cr(VI) stressz hatására / Hörcsik T. Zsolt, Szalay Gabriella, Pál Magda, Oláh Viktor, Mészáros Ilona, Lakatos Gyula, Balogh Árpád
Dátum:2004
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A nehézfém kötő proteinek egyik osztálya a fitokelatinok, melyet előzőleg számos magasabb rendű növényből izoláltak. E peptidek ismétlődő y-glutamil-cisztein részleteket tartalmaznak, 5-21 aminosav hosszúságúak karboxil végükön álta-lában glicinnel. A fitokelatinok részt vesznek a növényi nehézfém homeosztázis fenntartásában és a detoxifikációban. Funkciójuk analóg a gombákban és állatokban található metallotioneinekkel. Jelen munkánkban a fitokelatin-szintézis kulcsenzimét a y-Glu-Cys dipeptidil-transzpeptidáz ismertebb nevén fitokelatin-szintáz működését vizsgáltuk Chlorella pyrenoidosa-ban különböző koncentrációjú Cr(VI) kezelések hatására HPLC-technika segítségével. Legfontosabb ered-ményünk az enzimaktivitás kimutatása volt, mivel a Cr(VI) nem jellegzetes induktora a fitokelatinoknak. Alacsonyabb Cr(VI) koncentrációknál (0,5-1 mg/L) a fitokelatin szintézis intenzívebb volt, mint a magas (5-10 mg/L) kezelések eseté-ben. 20 mg/L koncentráció esetében a szintézis elhanyagolható volt. Megvizsgáltuk a szintézis időbeli lefutását is, amely a nem letális koncentrációk esetében az első 24 órában növekvő majd fokazatosan csökkenő tendenciát mutat.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Chlorella
nehézfém-stressz
Cr (VI)
fitokelatin-szintáz
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 84 : 5-6 (2004), p. 50-52. -
További szerzők:Szalay Gabriella Pál Magda Oláh Viktor (1980-) (biológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Balogh Árpád
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM084987
Első szerző:Koncz Péter
Cím:Variability of leaf growth characteristics in the canopy of sessile oak and Austrian oak / Péter Koncz, Angéla Gáspár, Viktor Oláh, László Elek, Gyula Lakatos, Ilona Mészáros
Dátum:2005
ISSN:1588-385X
Megjegyzések:In this study the variability of leaf growth traits was investigated within the canopy ABSTRACT of the two dominant tree species of Quercetum petraeae-cerris forest community, covering 30 % of the present forested area in Hungary. The investigation were performed in the "Sikf©okut Project" LTER site (Jakucs 1985). We compared the present leaf growth traits of species with those reported by Virágh (1985) for years of 1973-1975 before the decline of sessile oak in the site. After bud break leaves of the two canopy layers exhibited different rate in the increase of leaf area (La) and leaf mass (Lm). In spring shade leaves showed more intense increase in leaf area than in leaf mass. This resulted in a transitional large reduction of SLM in the shade leaves. In case of sessile oak the full leaf size was achieved within the same period in 2003 and 2004 but the area of mature leaves were larger in both canopy layers in 2004 than in 2003. In case of sessile oak the area of mature leaves in growing seasons of 2003 and 2004 increased significantly as compared to the period before the forest decline (Virágh 1985). In the upper canopy layer of Austrian oak the leaf area and leaf mass did not differ significantly from those reported for the period before the forest decline. In the lower layer of the canopy, however, the increase of leaf area was observed but the leaf mass exhibited similar values. In 2004 the loss of leaf area in the sun layer was 17% and in the shade layer 6 % as a consequnce of photophagous damages. In case of Austrian oak the loss of leaf area was smaller and amounted only to 1-5%.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
sessile oak
Austrian oak
leaf growth
specific leaf mass
realtive leaf growth rate
Megjelenés:Acta Biologica Szegediensis. - 49 : 1-2 (2005), p. 149-150. -
További szerzők:Gáspár Angéla Oláh Viktor (1980-) (biológus) Elek László (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Pályázati támogatás:T037961
OTKA
National Research and Development Proejct of Ministry of Education, Hungary (Forest and Climate Project
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM007813
Első szerző:Láposi Réka
Cím:Responses of leaf traits of European beech (Fagus sylvatica L.) saplings to supplemental UV-B radiation and UV-B exclusion / Réka Láposi, Szilvia Veres, Gyula Lakatos, Viktor Oláh, Andrew Fieldsend, Ilona Mészáros
Dátum:2009
ISSN:0168-1923
Megjegyzések:This study describes the physiological responses of European beech saplings to varying levels of UV-B radiation under natural environmental conditions and in an outdoor pot experiment. In the field experiment, saplings at a forest site regenerating naturally in a clear-cut area were subjected to UV-B exclusion (UV-Bexc). In the outdoor pot experiment saplings were subjected to both exclusion of UV-B and enhanced UV-B (UV-Benh). Three months after the start of the treatments, plants were monitored for photosynthetic pigment composition, chlorophyll fluorescence parameters, specific leaf mass (SLM, dry matter per unit leaf area) and UV-B absorbing pigments (flavonoids). In the forest site the leaves which developed under UV-B exclusion had significantly higher chlorophyll and water contents than under ambient UV-B (UV-Bamb). Both the total pool size of xanthophyll cycle pigments (violaxanthin + antheraxanthin + zeaxanthin: VAZ-pool) and the de-epoxidation state (DEEPS) of these pigments and the flavonoid content and specific leafmasswere significantly lower atmidday under UV-Bexc. UV-B exclusionmoderated the changes in several leaf traits betweenmorning and midday. In the pot experiment UV-Bexc caused smaller, but significant, increase in chlorophyll content and decrease in flavonoid content as compared to UV-Bamb than in forest site experiment. UVBenh resulted in activation of photoprotective mechanisms (significant increases of total carotenoid content, VAZ-pool, DEEPS, flavonoid accumulation), but significantly lowered the concentration of chlorophylls and water content, while it slightly increased the Chl_a/ b ratio as compared to the UV-Bamb. Larger midday reductions of potential photochemical activity of PSII assessed as Fv/Fm, ratio of variable chlorophyll fluorescence (Fv, difference between maximum (Fm) and ground fluorescence F0) tomaximum fluorescence (Fm) in darkadapted leaves and leaf water content occurred under UV-Benh than under UV-Bamb and UV-Bexc. Altogether, greater differenceswere observed in leaf traits between UV-Bamb and UVBexc than between UV-Benh and UV-Bamb. Chlorophyllfluorescence parameters of dark adapted leaves were not significantly affected by UV-Bexc in either experiment. UV-B absorbing compounds responded most to the different UV-B levels, which may explain the practically unalteredphotosynthetic activity as thesecompounds,due totheirantioxidantproperties, can reduce lipid peroxidation and damage to the photosynthetic apparatus.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Chlorophyll fluorescence
Photosynthetic pigments
Specific leaf area
Megjelenés:Agricultural and Forest Meteorology. - 149 : 5 (2009), p. 745-755. -
További szerzők:Láposi Réka (1976-) Veres Szilvia (1972-) (biológus, biológia középiskolai tanár, angol-magyar szakfordító) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Oláh Viktor (1980-) (biológus) Fieldsend, Andrew Francis (1956-) (agrármérnök) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
elektronikus változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM084990
Első szerző:Mészáros Ilona (biológus)
Cím:Effects of supplemental UV-B radiation on photosynthesis performance and UV-B absorbing compounds in leaves of two oak species / Ilona Mészáros, Réka Láposi, Szilvia Veres, Éva Sárvári, Angéla Gáspár, Edit Bai, Viktor Oláh, Gyula Lakatos
Dátum:2005
ISSN:1588-385X
Megjegyzések:The aim of this work was to compare the photosynthetic responses of two tree species (Quercus petraea, Quercus robur) and to determine the leaf level protection under enhanced UV-B radiation in outdoor experiments. Three year old seedlings of both species were exposed to enhanced UV-B radiation (supplementing the ambient level with 40%) from bud break until leaf senescence. Under enhanced UV-B, increases of specific leaf mass (SLM) and reduction of leaf chlorophyll content per dry weight basis were observed but the total carotenoid content remained high. Both oak species responded with an increase of VAZ pool to enhanced UV-B. High values of potential photochemical efficiency of PS2 (Fv/Fm) were observed in both species during the growing season. On clear sunny days loss of Fv/Fm was observed from morning till midday which was larger under enhanced UV-B for both species suggesting that UV-B exposure enhanced the sensitivity of seedlings to photoinhibition. The enhanced UV-B induced increases in the amount of UV-B absorbing compounds in leaves of Q. robur but it slightly affected these traits of leaves of Q. petraea.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
UV-B radiation
Quercus
photochemical efficiency of PS2
xanthophyll cycle
flavonoids
Megjelenés:Acta Biologica Szegediensis. - 49 : 1-2 (2005), p. 165-166. -
További szerzők:Láposi Réka (1976-) Veres Szilvia (1972-) (biológus, biológia középiskolai tanár, angol-magyar szakfordító) Sárvári Éva Gáspár Angéla Bai Edit Oláh Viktor (1980-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Pályázati támogatás:INCO-Copernicus Project IC15-CT98-0126
Egyéb
National Research Foundation (No. 043646).
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM007808
Első szerző:Mészáros Ilona (biológus)
Cím:Leaf Growth and Photosynthetic Performance of Two Co-existing Oak Species in Contrasting Growing Seasons / Ilona Mészáros, Szilvia Veres, Péter Kanalas, Viktor Oláh, Erzsébet Szőllősi, Éva Sárvári, László Lévai, Gyula Lakatos
Dátum:2007
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
oak
drought
leaf growth
photosynthesis
photochemical efficiency of PSII
Megjelenés:Acta Silvatica et Lignaria Hungarica. - 3 (2007), p. 7-20. -
További szerzők:Veres Szilvia (1972-) (biológus, biológia középiskolai tanár, angol-magyar szakfordító) Kanalas Péter (1983-) (biológus) Oláh Viktor (1980-) (biológus) Szőllősi Erzsébet (1983-) (biológus) Sárvári Éva Lévai László (1951-) (agrármérnök, mérnöktanár) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM085352
Első szerző:Oláh Viktor (biológus)
Cím:A króm (VI) hatásának vizsgálata békalencse-tesztekben a klorofill fluoreszcencia indukció paraméterek alapján / Oláh Viktor, Cseke Georgina, Hörcsik Zsolt, Veres Szilvia, Lakatos Gyula, Mészáros Ilona
Dátum:2005
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A korábbi évek során az általunk összeállított és kipróbált mérőrendszer segítségével megállapítottuk, hogy az in vivo klorofill fluoreszcencia indukció módszer alkalmas a vízi növények fiziológiai állapotának jellemzésére. Jelen munkánk során a Lemna gibba króm (Vl)-tal szembeni érzékenységét teszteltük a fluoreszcencia indukció ún. gyors és lassú szakaszában mérhető paraméterek alapján. A mérésekkel párhuzamosan nyomon követtük a növények fotoszintetikus pigment-tartalmában bekövetkező változásokat is.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
Lemna
klorofill fluoreszcencia
króm (VI)
Megjelenés:Hidrológiai közlöny. - 85 : 6 (2005), p. 108-110. -
További szerzők:Cseke Georgina Veres Szilvia (1972-) (biológus, biológia középiskolai tanár, angol-magyar szakfordító) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM084839
Első szerző:Oláh Viktor (biológus)
Cím:A Cr (VI) hatása a Chlorella pyrenoidosa és a Lemna gibba növekedésére és fotoszintézis aktivitására / Oláh Viktor, Hörcsik Zsolt, Cseke Georgina, Láposi Réka, Veres Szilvia, Gáspár Angéla, Lakatos Gyula, Mészáros Ilona
Dátum:2004
ISSN:0018-1323
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 84 (2004), p. 112-114. -
További szerzők:Hörcsik Zsolt Tibor Cseke Georgina Láposi Réka (1976-) Veres Szilvia (1972-) (biológus, biológia középiskolai tanár, angol-magyar szakfordító) Gáspár Angéla Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Pályázati támogatás:M326
OTKA
M041590
OTKA
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM082914
Első szerző:Oláh Viktor (biológus)
Cím:Cadmium-induced turion formation of Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden / Viktor Oláh, Anna Hepp, Gyula Lakatos, Ilona Mészáros
Dátum:2014
ISSN:1588-385X
Megjegyzések:Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden (giant duckweed) is an extensively studied representative of duckweeds (Lemnoideae subfamily, Araceae). Despite its widespread application in numerous research areas and well-known capability for producing turions, the effects of various toxicants on turion production are sporadically discussed in the scientific literature. Our aim was to study the growth of S. polyrhiza under cadmium stress and to test its potential interference with turion production. Effects of cadmium were assessed in axenic cultures of a local S. polyrhiza clone in 7-days-long duckweed growth inhibition tests. Our results indicated that higher cadmium concentrations decreased the relative growth rates of cultures within 3 days and growth inhibition reached its maximum between the 3rd and 5th days with 0.080 mg l-1 IC50. Parallel with slowed frond production - by mirror image pattern - induction of turion formation was observed. The first turions protruded by the 5th day of treatments in the 0.075-0.75 mg l-1 concentration range. Such rapid onset of turion formation is indicative of an almost immediate switch between normal and turion mode of meristem function upon cadmium stress. The consideration of this mechanism in practical applications of S. polyrhiza is recommended.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Acta Biologica Szegediensis. - 58 : 2 (2014), p. 103-108. -
További szerzők:Hepp Anna (1991-) (biotechnológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2.B-10/1
TÁMOP
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048
TÁMOP
TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM030957
Első szerző:Oláh Viktor (biológus)
Cím:Short-term chromium(VI) stress induces different photosynthetic responses in two duckweed species, Lemna gibba L. and Lemna minor L. / V. Oláh, G. Lakatos, C. Bertók, P. Kanalas, E. Szőllősi, J. Kis, I. Mészáros
Dátum:2010
ISSN:0300-3604
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Photosynthetica. - 48 : 4 (2010), p. 513-520. -
További szerzők:Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Bertók Csanád (1988-) (matematikus) Kanalas Péter (1983-) (biológus) Szőllősi Erzsébet (1983-) (biológus) Kis J. Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM007798
Első szerző:Oláh Viktor (biológus)
Cím:Hazai békalencse-fajok nehézfém-tolerenciája / Oláh Viktor, Kiss Tibor, Tóth György Dániel, Lakatos Gyula, Mészáros Ilona
Dátum:2008
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
Megjelenés:IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, II. kötet / szerk. Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Molnár Géza, Fazekas István. - p. 160-166. -
További szerzők:Kiss Tibor Tóth György Dániel Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Orosz Zoltán (1979-) (geográfus) Szabó Valéria (1974-) (geográfus) Molnár Géza Fazekas István (1973-) (geográfus)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:
Rekordok letöltése1