CCL

Összesen 15 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM070946
Első szerző:Gyulai István (biológus)
Cím:Termáltavak hatása a befogadó folyóra, toxikológiai és üledékvizsgálatok Albániában / Gyulai István, Kundrát János Tamás, Mizsei Edvárd, Braun Mihály, Lakatos Gyula, Simon Edina
Dátum:2013
ISSN:0018-1323
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Hidrológiai közlöny 93 : 5-6 (2013), p. 35-36. -
További szerzők:Kundrát János Tamás (1984-) (biológus-ökológus) Mizsei Edvárd (1989-) (biológus ökológus) Braun Mihály (1966-) (vegyész, analitikus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Simon Edina (1981-) (ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM060103
Első szerző:Gyulai István (biológus)
Cím:Rakamazi holtmedrek összehasonlító Cladocera vizsgálata / Gyulai István, Kundrát János Tamás, Balogh Zsuzsanna, Veres Zoltán, Tóth Albert, Lakatos Gyula
Dátum:2012
ISSN:0018-1323
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok konferenciacikk
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny 92 : 5-6 (2012), p. 36-37. -
További szerzők:Kundrát János Tamás (1984-) (biológus-ökológus) Balogh Zsuzsanna (1986-) (biológia környezettan tanár) Veres Zoltán (1985-) (környezetkutató ökológus) Tóth Albert Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM085317
Első szerző:Hörcsik Zsolt
Cím:Szénhidrát-anyagcsere változása Chlorella pyrenoidosa-ban Cr (VI) és Cd stressz hatására / Hörcsik T. Zsolt, Oláh Viktor, Domina Regina, Mészáros Ilona, Lakatos Gyula, Balogh Árpád
Dátum:2005
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A nehézfémek koncentrációja a környezetben különböző hatásokra jelentősen megváltozhat. A növények - köztük a zöldalgák számos kikerülési-, elkerülési-módszert igénybe véve (nehézfém kompartmentizáció, fitokelatinok, sejtkompartmentek pH változtatása) próbálják fenntartani homeosztizisukat, ami azonban más anyagcsere-folyamatok megváltozását (fotoszintézis, oxidatlv folyamatok) okozzák. Eddigi algákkal és Lemna gibba-vai kapcsolatos méréseink során vizsgáltuk a Cr(VI) és a Cd toxikus hatását, a nehéz-fémek akkumulációját, a mikroelem és színanyag mintázat változását, illetve speciális nehézfém kötő molekulák a fitokelatinok megjelenéséi. Jelen munkánk célja az algasejtek anyagcseréjének energetikai vizsgálata volt. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan változik meg a leggyakoribb szénhidrát-anyagcsere metabolitok aránya, illetve a szénhidrát-anyagcsere szabályozó enzimeinek (glukóz 6-foszfát dehidrogenáz, frutóz 1,6-biszfoszfatáz, glukóz 6-foszfát 1-foszfotranszferáz) működése. Vizsgálataink során Cd esetében már az alacsony kezelési koncentrációknál (0,1 mg/L), Cr(VI)) esetében az (1-10 mg/L) koncentrációk esetében mind a metabolit szintek, mind pedig az enzimaktivitás vizsgálatok a glikolitikus folyamatok előtérbe kerülését mutatták.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
Chlorella
nehézfém-stressz
Cr (VI)
Cd
szénhidrát-anyagcsere
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 85 : 6 (2005), p. 47-49. -
További szerzők:Oláh Viktor (1980-) (biológus) Domina Regina Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Balogh Árpád
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM084866
Első szerző:Hörcsik Zsolt
Cím:Fitokelatinok előfordulása Chlorella pyrenoidosa zöldalgában Cr(VI) stressz hatására / Hörcsik T. Zsolt, Szalay Gabriella, Pál Magda, Oláh Viktor, Mészáros Ilona, Lakatos Gyula, Balogh Árpád
Dátum:2004
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A nehézfém kötő proteinek egyik osztálya a fitokelatinok, melyet előzőleg számos magasabb rendű növényből izoláltak. E peptidek ismétlődő y-glutamil-cisztein részleteket tartalmaznak, 5-21 aminosav hosszúságúak karboxil végükön álta-lában glicinnel. A fitokelatinok részt vesznek a növényi nehézfém homeosztázis fenntartásában és a detoxifikációban. Funkciójuk analóg a gombákban és állatokban található metallotioneinekkel. Jelen munkánkban a fitokelatin-szintézis kulcsenzimét a y-Glu-Cys dipeptidil-transzpeptidáz ismertebb nevén fitokelatin-szintáz működését vizsgáltuk Chlorella pyrenoidosa-ban különböző koncentrációjú Cr(VI) kezelések hatására HPLC-technika segítségével. Legfontosabb ered-ményünk az enzimaktivitás kimutatása volt, mivel a Cr(VI) nem jellegzetes induktora a fitokelatinoknak. Alacsonyabb Cr(VI) koncentrációknál (0,5-1 mg/L) a fitokelatin szintézis intenzívebb volt, mint a magas (5-10 mg/L) kezelések eseté-ben. 20 mg/L koncentráció esetében a szintézis elhanyagolható volt. Megvizsgáltuk a szintézis időbeli lefutását is, amely a nem letális koncentrációk esetében az első 24 órában növekvő majd fokazatosan csökkenő tendenciát mutat.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Chlorella
nehézfém-stressz
Cr (VI)
fitokelatin-szintáz
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 84 : 5-6 (2004), p. 50-52. -
További szerzők:Szalay Gabriella Pál Magda Oláh Viktor (1980-) (biológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Balogh Árpád
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM085964
Első szerző:Kaszáné Kiss Magdolna (biológus)
Cím:Tiszai hullámtéri holtmedrek hidrobiológiai vizsgálata / K. Kiss Magdolna, Lakatos Gyula, Borics Gábor, Braun Mihály, Deák Csaba
Dátum:2002
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A Helmecszegi Holt-Tiszába jut Tarpa település mechanikailag tisztított kommunális szennyvize, ami erőteljesen rányomja bélyegét a holtmeder alsó szakaszának vízminőségi állapotára, mivel megállapítható, hogy a szennyvíz a befolyó közelében kedvezőtlen hatással van a holtág vízminőségére. A felső szakaszon elterülő nagy kiterjedésű gyékény állomány kedvező szűrőhatása érvényesül. A gazdag növényállománnyal benőtt holtmeder változatos, mozaikos élőhelyet teremt. A Nagy-morotva gazdag hínárnövényzete fokozza a már amúgy is felgyorsult feltöltődési folyamatot. A Nagy-morotva öntözővízként való hasznosítása miatt a víz megfelelő szinten tartása nem oldható meg. A tiszadobi Malom-Tisza hidrobiológiái és természetvédelmi szempontból legérdekesebb része a gyékényes úszóláp, amelynek már a a rögzült foltjai is megtalálhatók.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
holtmedrek
plankton
vlzinövényzet
vízminőség
természetvédelem
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 82 : 1-12. Klsz. (2002), p. 48-49. -
További szerzők:Borics Gábor (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Braun Mihály (1966-) (vegyész, analitikus) Deák Csaba
Pályázati támogatás:Környezetvédelmi Minisztérium KAC 18/2000
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

6.

001-es BibID:bibEBI00008572
Első szerző:Kaszáné Kiss Magdolna (biológus)
Cím:Szennyvíztisztításra létesített vizes élőhelyek (constructed wetlands) / K. Kiss Magdolna, Lakatos Gyula, Kiss Marianna
Dátum:1998
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A környezetvédelem új műszaki-technológiai megoldása, a szennyvíz tisztítására létesített vizes élőhelyek (constructed wetlands) előnye, hogy megépítésük csupán tereprendezési, és megfelelő áramlási viszonyokat igényel. Az eddig kezeletlen és tisztítatlan kis-települési szennyvizek, mezőgazdasági szennyvizek és az ipari üzemek előkezelt, esetleg biológiailag tisztított szennyvizei biztonságosan tisztíthatók, utótisztíthatók. Az üzemelés a levegő- vagy oxigénbevitelt nem igénylő természetes folyamatok miatt olcsó és energiatakarékos.
Tárgyszavak:magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
szennyvíztisztítás
létesített vizes élőhelyek
vízinövényzet
utótisztító tórendszer
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 78 : 5-6 (1998), p. 350. -
További szerzők:Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Kiss Marianna
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM070960
Első szerző:Keresztúri Péter (biológus-ökológus)
Cím:A Balaton köves parti zónájában élő vándorkagyló (Dreissena polymorpha pall) populációk morfometriai vizsgálata / Keresztúri Péter, Czudar Anita, Gyulai István, Kundrát János Tamás, Salacz Veronika, Varga Éva, Lakatos Gyula
Dátum:2009
ISSN:0018-1323
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny 89 : 6 (2009), p. 202-204. -
További szerzők:Czudar Anita Gyulai István (1980-) (biológus) Kundrát János Tamás (1984-) (biológus-ökológus) Salacz Veronika Varga Éva Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:bibEBI00008571
Első szerző:Kiss Marianna
Cím:Létesített vizes élőhelyek alkalmazhatósága természetes vizek vízminőség javítása esetén / Kiss Marianna, Lakatos Gyula, Kiss K. Magdolna
Dátum:1998
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Hidrológiai közlöny. - 78 : 5-6 (1998), p. 351-352. -
További szerzők:Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Kaszáné Kiss Magdolna (1958-) (biológus)
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM101828
Első szerző:Kovács K.
Cím:Kommunális szennyvíz bevezetés hatásainak tanulmányozása egy Tisza-menti holtág üledékében / Kovács K., Keresztúri P., K. Kiss M., Lakatos Gy., Iglói A., Peles F. Á., Szabó A.
Dátum:2005
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:Vizsgálataink során arra voltunk kíváncsiak, hogy a kommunális szennyvíz bevezetése milyen hatással van egy holtág üledéké nek kémiai jellemzőire. Vizsgálatainkat a Tisza jobb parti hullámterén elhelyezkedő, természetes úton lefOződött, szentély jellegű holtágban, a Helmecszegi Holt-Tiszán végeztük. Tarpa község ülepített kommunális szennyvizét a holtág nyugati végénél vezetik be. A mintákat 2002 májusában vénük az üledék felső 20 cm-es, biológiailag aktív rétegéből. Meghatároztuk az üledékminták szervesanyag-tartalmát, összes-N tartalmát és kicserélhető ammónium-koncentrációját, az összes-P és a különböző mátrixokhoz kötött P-frakciók koncentrációját, valamint egyes fémek koncentrációját. A szennyvízbevezetés egyértelmű hatásának tulajdonítható, hogy az első szakaszon, vagyis a szennyvlzbefolyónál a legnagyobb a szervesanyag-, az össz-N-, valamint az összes-P tartalom, valamint az eutrofizációs folyamatokban legfontosabb szerepet játszó NH 4CI-P és NaOH-P frakciók foszfortartalma. A fémek közül a nátrium estében lehet ezt legnagyobb biztonsággal kijelenteni. A szennyvízbevezetés hatása azonban nem érezhető a holtág teljes hosszában. Ez részben a növényzet szűrő hatása miatt alakul így, de az is befolyásolhatja, hogy a holtág kanyarodik, és ez lelassítja az anyagok mozgását.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
holtág
üledék
szennyvíz
tápanyagok
fémek
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 85 : 6 (2005), p. 73-75. -
További szerzők:Keresztúri Péter (1975-) (biológus-ökológus) Kaszáné Kiss Magdolna (1958-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Iglói Attila (1971-) (biológus-mikrobiológus) Peles Ferenc (1979-) (mikrobiológia, élelmiszer-mikrobiológia, minőségügy) Szabó A.
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:bibEBI00008573
Első szerző:Kozák Lajos
Cím:A tihanyi kövesparton kialakuló élőbevonat zonációjának és benépesülési dinamikájának tanulmányozása / Kozák Lajos, Lakatos Gyula, Bíró Péter, Kiss K. Magdolna, Kerti A., Hengsperger K.
Dátum:1998
Tárgyszavak:magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Hidrológiai közlöny. - 78 : 5-6 (1998), p. 353-354. -
További szerzők:Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Bíró Péter Kaszáné Kiss Magdolna (1958-) (biológus) Kerti Andrea Hengsperger K.
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM070947
Első szerző:Kundrát János Tamás (biológus-ökológus)
Cím:Termáltavak hatásának vizsgálata a befogadó folyó vízminőségére / Kundrát János, Gyulai István, Mizsei Edvárd, Braun Mihály, Lakatos Gyula, Simon Edina
Dátum:2013
ISSN:0018-1323
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny 93 : 5-6 (2013), p. 59-60. -
További szerzők:Gyulai István (1980-) (biológus) Mizsei Edvárd (1989-) (biológus ökológus) Braun Mihály (1966-) (vegyész, analitikus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Simon Edina (1981-) (ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM070956
Első szerző:Kundrát János Tamás (biológus-ökológus)
Cím:Üledék és vízkémiai vizsgálatok a Felső-Tisza vidéken / Kundrát János Tamás, Gyulai István, Bakai Gergő, Szűcs Gábor, Balogh Zsuzsanna, Lakatos Gyula
Dátum:2012
ISSN:0018-1323
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Hidrológiai közlöny 92 : 5-6 (2012), p. 47-49. -
További szerzők:Gyulai István (1980-) (biológus) Bakai Gergő Szűcs Gábor Balogh Zsuzsanna (1986-) (biológia környezettan tanár) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2