CCL

Összesen 35 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:bibKLT00151178
Első szerző:Bohátka Sándor
Cím:Környezeti hatások tömegspektrometriás vizsgálata nád mintákon / Bohátka S., Lakatos Gy., Kiss M., Mészáros I.
Dátum:1995
Megjelenés:XXXVIII. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés és XI. Molekulaspektroszkópiai Konferencia. - p. 261-265.
További szerzők:Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Kiss Mariann Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Borító:

2.

001-es BibID:KLTEbibl002787
Első szerző:Braum Mátyás
Cím:A Kállósemjéni Nagy-Mohos láp feklődéstörténete üledékföldtani, geokémiai, malakológiai és pollenanalitikai vizsgálatok alapján / Braum Mátyás, Lakatos Gyula, Mészáros Ilona, Sümegi Pál, Szűcs László, Szöőr Gyula
Dátum:1992
Megjelenés:Debrecen : MTA Debreceni Akadémiai Bizottság
Megjegyzések:TTK
Tárgyszavak:Földtudomány
Megjelenés:Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások 1992. 205-245. p., 1 tábla, 19 ábra, 3 táblázat
További szerzők:Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Sümegi Pál (1960-) (geológus, régész) Szűcs László Szöőr Gyula (1940-2007) (geokémikus)
Borító:

3.

001-es BibID:KLTEbibl002777
Első szerző:Braun Mihály (vegyész, analitikus)
Cím:Distribution of lead in a peat-bog of NE-Hungary / Braun M., Mészáros Ilona, Sümegi Pál, Szűcs László, Lakatos Gyula
Dátum:1992
Megjelenés:München-Neuherberg : GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Ökologische Chemie
Megjegyzések:TTK
Tárgyszavak:Biológia
Megjelenés:Ecological Approaches of Environmental Chemicals 1992. 15-21. p
További szerzők:Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Sümegi Pál (1960-) (geológus, régész) Szűcs László Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM094879
Első szerző:Hörcsik Zsolt
Cím:Effects of chromium (VI) on growth, element and photosynthetic pigment composition of Chlorella pyrenoidosa / Zsolt Hörcsik, Viktor Oláh, Árpád Balogh, Ilona Mészáros, László Simon, Gyula Lakatos
Dátum:2006
ISSN:1588-385X
Megjegyzések:he effects of Cr(VI) were investigated on the growth rate, element, photosyn-thetic pigment and amino acid composition of Chlorella pyrenoidosa. Cr(VI) is toxic to Chlorella pyrenoidosa. The influence of chromium on cell density and cell number followed very similar trends, indicating that these growth responses might be correlated. The EC50 value for Cr(VI) were 2.0 mg dm-3, the lethal concentration of chromium appears to be approximately 20 mg dm-3for Chlorella pyrenoidosa. We have investigated the concentrations of chromium, calcium, mag-nesium and iron. The cells were fractionated into three fractions: cell wall fraction, membrane fraction, soluble fraction after the cells were disrupted. The amount of metals in whole cells and in each cell fraction was determined. Chromium uptake at each concentration was high within 3 days. Chlorella pyrenoidosa can accumulate chromium mainly (approximately 70%) in the cell wall. The concentrations of chromium and calcium show parallel changes with each other. A higher calcium concentration can be observed along with an increasing chromium concentration, both in the cell wall system and in the whole cells. Iron and magnesium concentration show a decreasing tendency. Cr(VI) caused a changes both in free amino acids and proline content. Both free amino acids and proline content increase with the increasing concentration of chro-mium. Chlorophyll a and b content show a decreasing , while OH-chlorophylls show increasing tendency. Rate of carotene ? and ? change grows with the increasing chromium concentration. The toxic properties of Cr(VI) can arise from the possibly free diffusion across cell membranes and strong oxidative potential. The toxicological impact of Cr(VI) originates from the action of this form itself as an oxidizing agent, as well as from the formation of free radicals during the reduction of Cr(VI) to Cr(III) occuring inside the cell.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Chlorella pyrenoidosa
chromium
element composition
pigment pattern
Megjelenés:Acta Biologica Szegediensis. - 50 : 1-2 (2006), p. 19-23. -
További szerzők:Oláh Viktor (1980-) (biológus) Balogh Árpád Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Simon László (1963-) (okleveles tartósítóipari mérnök) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM098647
Első szerző:Hörcsik Zsolt
Cím:Effect of chromium on photosystem 2 in the unicellar green alga, Chlorella pyrenoidosa / Z. T. Hörcsik, L. Kovács, R. Láposi, I. Mészáros, G. Lakatos, G. Garab
Dátum:2007
ISSN:0300-3604
Megjegyzések:We investigated the effect of chromium (20?40 g 20?40 g m?3, 8?72 h) on the photosystem 2 (PS2) activities of Chlorella pyrenoidosa cells. By using chlorophyll fluorescence transients, thermoluminescence, oxygen polarography, and Western blot analysis for D1 protein we found that inhibition of PS2 can be accounted for by the enhanced photodestruction of the reaction centres in the cells cultivated in the presence of Cr(VI) at 25 o C in "white light" (18 W m?2). Hence photodestruction of D1 is caused by an enhanced oxidative stress and lipid peroxidation, as indicated by the appearance of a high-temperature thermoluminescence band.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
chlorophyll fluorescence
D1 protein
Western blot analysis
thermoluminescence
Megjelenés:Photosynthetica. - 45 : 1 (2007), p. 65-69. -
További szerzők:Kovács L. Láposi Réka (1976-) Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Garab Győző
Pályázati támogatás:T44188
OTKA
K63252
OTKA
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM085317
Első szerző:Hörcsik Zsolt
Cím:Szénhidrát-anyagcsere változása Chlorella pyrenoidosa-ban Cr (VI) és Cd stressz hatására / Hörcsik T. Zsolt, Oláh Viktor, Domina Regina, Mészáros Ilona, Lakatos Gyula, Balogh Árpád
Dátum:2005
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A nehézfémek koncentrációja a környezetben különböző hatásokra jelentősen megváltozhat. A növények - köztük a zöldalgák számos kikerülési-, elkerülési-módszert igénybe véve (nehézfém kompartmentizáció, fitokelatinok, sejtkompartmentek pH változtatása) próbálják fenntartani homeosztizisukat, ami azonban más anyagcsere-folyamatok megváltozását (fotoszintézis, oxidatlv folyamatok) okozzák. Eddigi algákkal és Lemna gibba-vai kapcsolatos méréseink során vizsgáltuk a Cr(VI) és a Cd toxikus hatását, a nehéz-fémek akkumulációját, a mikroelem és színanyag mintázat változását, illetve speciális nehézfém kötő molekulák a fitokelatinok megjelenéséi. Jelen munkánk célja az algasejtek anyagcseréjének energetikai vizsgálata volt. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan változik meg a leggyakoribb szénhidrát-anyagcsere metabolitok aránya, illetve a szénhidrát-anyagcsere szabályozó enzimeinek (glukóz 6-foszfát dehidrogenáz, frutóz 1,6-biszfoszfatáz, glukóz 6-foszfát 1-foszfotranszferáz) működése. Vizsgálataink során Cd esetében már az alacsony kezelési koncentrációknál (0,1 mg/L), Cr(VI)) esetében az (1-10 mg/L) koncentrációk esetében mind a metabolit szintek, mind pedig az enzimaktivitás vizsgálatok a glikolitikus folyamatok előtérbe kerülését mutatták.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
Chlorella
nehézfém-stressz
Cr (VI)
Cd
szénhidrát-anyagcsere
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 85 : 6 (2005), p. 47-49. -
További szerzők:Oláh Viktor (1980-) (biológus) Domina Regina Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Balogh Árpád
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM084866
Első szerző:Hörcsik Zsolt
Cím:Fitokelatinok előfordulása Chlorella pyrenoidosa zöldalgában Cr(VI) stressz hatására / Hörcsik T. Zsolt, Szalay Gabriella, Pál Magda, Oláh Viktor, Mészáros Ilona, Lakatos Gyula, Balogh Árpád
Dátum:2004
ISSN:0018-1323
Megjegyzések:A nehézfém kötő proteinek egyik osztálya a fitokelatinok, melyet előzőleg számos magasabb rendű növényből izoláltak. E peptidek ismétlődő y-glutamil-cisztein részleteket tartalmaznak, 5-21 aminosav hosszúságúak karboxil végükön álta-lában glicinnel. A fitokelatinok részt vesznek a növényi nehézfém homeosztázis fenntartásában és a detoxifikációban. Funkciójuk analóg a gombákban és állatokban található metallotioneinekkel. Jelen munkánkban a fitokelatin-szintézis kulcsenzimét a y-Glu-Cys dipeptidil-transzpeptidáz ismertebb nevén fitokelatin-szintáz működését vizsgáltuk Chlorella pyrenoidosa-ban különböző koncentrációjú Cr(VI) kezelések hatására HPLC-technika segítségével. Legfontosabb ered-ményünk az enzimaktivitás kimutatása volt, mivel a Cr(VI) nem jellegzetes induktora a fitokelatinoknak. Alacsonyabb Cr(VI) koncentrációknál (0,5-1 mg/L) a fitokelatin szintézis intenzívebb volt, mint a magas (5-10 mg/L) kezelések eseté-ben. 20 mg/L koncentráció esetében a szintézis elhanyagolható volt. Megvizsgáltuk a szintézis időbeli lefutását is, amely a nem letális koncentrációk esetében az első 24 órában növekvő majd fokazatosan csökkenő tendenciát mutat.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Chlorella
nehézfém-stressz
Cr (VI)
fitokelatin-szintáz
Megjelenés:Hidrológiai Közlöny. - 84 : 5-6 (2004), p. 50-52. -
További szerzők:Szalay Gabriella Pál Magda Oláh Viktor (1980-) (biológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Balogh Árpád
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM084987
Első szerző:Koncz Péter
Cím:Variability of leaf growth characteristics in the canopy of sessile oak and Austrian oak / Péter Koncz, Angéla Gáspár, Viktor Oláh, László Elek, Gyula Lakatos, Ilona Mészáros
Dátum:2005
ISSN:1588-385X
Megjegyzések:In this study the variability of leaf growth traits was investigated within the canopy ABSTRACT of the two dominant tree species of Quercetum petraeae-cerris forest community, covering 30 % of the present forested area in Hungary. The investigation were performed in the "Sikf©okut Project" LTER site (Jakucs 1985). We compared the present leaf growth traits of species with those reported by Virágh (1985) for years of 1973-1975 before the decline of sessile oak in the site. After bud break leaves of the two canopy layers exhibited different rate in the increase of leaf area (La) and leaf mass (Lm). In spring shade leaves showed more intense increase in leaf area than in leaf mass. This resulted in a transitional large reduction of SLM in the shade leaves. In case of sessile oak the full leaf size was achieved within the same period in 2003 and 2004 but the area of mature leaves were larger in both canopy layers in 2004 than in 2003. In case of sessile oak the area of mature leaves in growing seasons of 2003 and 2004 increased significantly as compared to the period before the forest decline (Virágh 1985). In the upper canopy layer of Austrian oak the leaf area and leaf mass did not differ significantly from those reported for the period before the forest decline. In the lower layer of the canopy, however, the increase of leaf area was observed but the leaf mass exhibited similar values. In 2004 the loss of leaf area in the sun layer was 17% and in the shade layer 6 % as a consequnce of photophagous damages. In case of Austrian oak the loss of leaf area was smaller and amounted only to 1-5%.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok konferenciacikk
folyóiratcikk
sessile oak
Austrian oak
leaf growth
specific leaf mass
realtive leaf growth rate
Megjelenés:Acta Biologica Szegediensis. - 49 : 1-2 (2005), p. 149-150. -
További szerzők:Gáspár Angéla Oláh Viktor (1980-) (biológus) Elek László (biológus) Lakatos Gyula (1949-) (ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Pályázati támogatás:T037961
OTKA
National Research and Development Proejct of Ministry of Education, Hungary (Forest and Climate Project
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM096164
Első szerző:Lakatos Gyula (ökológus)
Cím:State of the art of environmental teaching in Hungarian public education / Lakatos Gy., Baracsy Zs.-né, Kosáros A., Mészáros I.
Dátum:2007
ISSN:1789-0608
Megjegyzések:A 20. sz. ötvenes éveinek gazdasági növekedése sok országban krízist váltott ki a társadalomban élő ember és természeti környezete között. Ezt követte a modern környezetvédő mozgalmak fellendülése, amelyek kezdetben pesszimista írásokkal próbálták a társadalmat közönyéből felrázni és cselekvésre buzdítani. Addigra ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy az emberiség nem szakadhat el a természeti környezettől, nem szennyezheti és mérgezheti azt felelőtlenül, mert ezzel saját jövőjét teszi kétségessé. A környezet védelme csak akkor lehet sikeres, ha a környezettudományon alapszik, amely interdiszciplináris tudomány és multidiszciplináris elemeket is tartalmaz. Vannak ezen kívül transzdiszciplináris elemei is a környezettudománynak, amelyek lehetővé teszik a felelős emberi beavatkozást és cselekvést. A probléma túlzott leegyszerűsítését jelentené, ha a társadalmat két csoportra osztanánk: azokra az emberekre, akik szennyezik a környezetet és bajt okoznak és a környezetvédőkre, akik elhárítják, vagy csökkentik a másik csoport által okozott problémákat. Jelen tanulmányban megvizsgáljuk, hogyan lehetne az általános- és középiskolákban az ember és környezete közötti kölcsönhatást a történelem tanításán keresztül bevezetni annak szem előtt tartásával, hogy a környezetvédelem tanítása megfeleljen a társadalom elvárásainak.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Acta Academiae Pedagogicae Agriensis : Nova series. - 34 (2007), p. 3-18. -
További szerzők:Baracsy Zs.-né Kosáros A. Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM090125
Első szerző:Lakatos Gyula (ökológus)
Cím:Heavy metal content of common reed (Phragmites australis /Cav./Trin. ex Steudel) and its periphyton in Hungarian shallow standing waters. / Lakatos G., Kiss M., Mészáros I.
Dátum:1999
ISSN:0018-8158 1573-5117
Tárgyszavak:idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Hydrobiologia. - 415 (1999), p. 47-53. -
További szerzők:Kiss Marianna Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM060094
Első szerző:Lakatos Gyula (ökológus)
Cím:The management and development of constructed wetlands for treatment of petrochemical waste waters in Hungary: 35 years of experience / Gyula Lakatos, Zoltán Veres, János Kundrát, Ilona Mészáros
Dátum:2014
ISSN:1642-3593
Megjegyzések:In Hungary, as elsewhere, an important problem is the adequate treatment of wastewaters, and especially of petrochemical waste water. Properly functioning waste watertreatment systems, including the constructed wetlands, should produce water quality thatis very similar to that of the natural waters.The paper surveys Hungarian constructed wetland types that have been established forwaste water treatment in the last forty years, and provides a detailed analysis of thestructure and functioning of those reed pond systems that have been constructed for thepost-treatment of petrochemical waste waters, and with emergent and/or submergedmacrophytic vegetation operate as free water surface systems.
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
petrokémiai szennyvíz
létesített vizes élőhely
ökohidrológia
Doktori iskola
Megjelenés:Ecohydrology & Hydrobiology. - 14 : 1 (2014), p. 83-88. -
További szerzők:Veres Zoltán (1985-) (környezetkutató ökológus) Kundrát János Tamás (1984-) (biológus-ökológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM030963
Első szerző:Lakatos Gyula (ökológus)
Cím:Studies on phytoremediation in a chromium contaminated area in Hungary / Gy. Lakatos, I. Csatári, T. Igaz, I. Gyulai, I. Mészáros
Dátum:2011
ISSN:2062-0810
Tárgyszavak:Természettudományok Környezettudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:International Review of Applied Sciences and Engineering. - 2 : 2 (2011), p. 111-116. -
További szerzők:Csatári István (1986-) (környezetkutató ökológus) Igaz Titusz (1983-) (építészmérnök) Gyulai István (1980-) (biológus) Mészáros Ilona (1952-) (biológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 3