CCL

Összesen 4 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM062867
Első szerző:Nádasi Levente (közgazdász)
Cím:Az állami újraelosztás és a gazdasági növekedés hosszú távú összefüggései / Nádasi Levente
Dátum:2014
ISSN:1588-9645
Megjegyzések:Jelen tanulmány célja, hogy intézményi, történeti, modellszerű és statisztikai megközelítésben tanulmányozza az állami újraelosztás mértékének változását, és azt, hogy egyes országokban az újraelosztás változása milyen hatással van a hosszú távú gazdasági növekedésre. Általánosan kijelenthető, hogy Európában az 1870-es évek óta napjainkig folyamatosan (trendjét tekintve) nő a kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya. Megvizsgálom, hogy milyen csatorná-kon keresztül hat az állam mérete a gazdasági növekedésre, illetve milyen egyéb tényezők befo-lyásolják a két változó hosszú távú kapcsolatának természetét. Hipotézisem szerint a fejlett ál-lamokban a magas állami újraelosztás hosszú távon már gátolja a gazdasági növekedést. Ezt igyekszem belátni 30 európai ország statisztikai elemzéséből is.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
újraelosztás
Megjelenés:Competitio 13 : 1 (2014), p. 132-146. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM030870
Első szerző:Nádasi Levente (közgazdász)
Cím:A fiskális politika sokrétűsége / Nádasi Levente
Dátum:2011
ISSN:1588-9645
Megjegyzések:Költségvetési pénzügyek / Budapest : Akadémia Kiadó, 2010. -
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok recenzió, könyvismertetés
Open access
Megjelenés:Competitio 10 : 1 (2011), p. 158-162. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM024855
Első szerző:Nádasi Levente (közgazdász)
Cím:A growth accounting fejlődése a növekedéselméletek tükrében / Nádasi Levente
Dátum:2011
ISSN:1588-9645
Megjegyzések:Jelen írás egyik célja, hogy röviden bemutassa egyes növekedéselméletek fejlődését. Taglalja, hogy az egyes fejlődési szakaszokban mely tényezőket tekintették a növekedés legfontosabb forrásainak. A gazdasági növekedés vizsgálatát termelési függvények segítségével szokták végezni. Manapság a growth accounting tanulmányok többségénél a Cobb-Douglas termelési függvényt hívják segítségül, ami feltételezi, hogy a termelési függvény egyik fontos paramétere, a helyettesítési rugalmasság értéke egységnyi. A valóságban azonban ez gyakran nem így van, a helyettesítési rugalmasság értéke 1-től eltérő is lehet, ezért szükség van egy általánosabb, CES-típusú (Constant Elasticity of Substitution/ Állandó Helyettesítési Rugalmasságú) termelési függvénycsaládra is. Fontos technikai kérdés a termelési tényezők csoportosítása is. A helyettesítési rugalmasság egyben hatékonysági tényező is, ezért a termelési függvény ezen jellemzőjének kiemelt szerepe kell hogy legyen az elemzésben. Végül összefoglalom azokat a legjelentősebb irodalmakat, amelyek főként a növekedés összetételével (growth accounting) foglalkoznak és megpróbálnak választ találni arra a kérdésre, hogy mely faktorok játszanak jelentős vagy kevésbé jelentős szerepet a gazdasági növekedésben. A growth accounting erősen összekapcsolódik a növekedéselméletekkel, így a megfelelő pontokon visszautalok az egyes növekedéselméletekre is.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Open access
növekedéselmélet
growth accounting
termelési függvény
Megjelenés:Competitio 10 : 1 (2011), p. 85-103. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM017375
Első szerző:Nádasi Levente (közgazdász)
Cím:Válság vagy visszaesés / Nádasi Levente
Dátum:2010
ISSN:1588-9645
Megjegyzések:Válságban és válság nélkül : a gazdaságpolitika rétegei / Budapest : Akadémiai K., 2010. -
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok recenzió, könyvismertetés
Open access
Megjelenés:Competitio 9 : 2 (2010), p. 148-151. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1