CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM073363
Első szerző:Doros Attila
Cím:Treatment of early hepatic artery complications after adult liver transplantation : a single center experience / A. Doros, B. Nemes, Z. Máthé, A. Németh, E. Hartmann, Á. P. Deák, Zs. F. Lénárd, D. Görög, I. Fehérvári, Zs. Gerlei, J. Fazakas, Sz. Tóth, L. Kóbori
Dátum:2010
ISSN:2061-1617 2061-5094
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Interventional Medicine and Applied Science 2 : 4 (2010), p. 159-164. -
További szerzők:Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész) Máthé Zoltán Németh A. Hartmann Erika Deák Ákos Pál Lénárd Zs. Görög Dénes Fehérvári Imre Gerlei Zsuzsa Fazakas János Tóth Szabolcs (1924-) (idegsebész, ideggyógyász) Kóbori László
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM073224
Első szerző:Gámán György
Cím:Analysis of Incretin Hormones After Orthotopic Liver Transplantation / G. Gámán, E. Sárváry, F. Gelley, A. Doros, D. Görög, I. Fehérvári, L. Kóbori, L. Wágner, Z. Máthé, B. Nemes
Dátum:2015
ISSN:0041-1345
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
liver transplantation
extended criteria
donor
survival
outcome
complications
Megjelenés:Transplantation Proceedings 47 : 7 (2015), p. 2207-2209. -
További szerzők:Sárváry Enikő Gelley Fanni Doros Attila Görög Dénes Fehérvári Imre Kóbori László Wagner László Máthé Zoltán Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM073346
Első szerző:Görög Dénes
Cím:Subcapsularis haematoma és graftruptura májátültetés után / Görög Dénes, Fehérvári Imre, Doros Attila, Nemes Balázs, Máthé Zoltán, Kóbori László, Járay Jenő
Dátum:2008
ISSN:0025-0295 1789-4301
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Magyar Sebészet 61 : 4 (2008), p. 230-233. -
További szerzők:Fehérvári Imre Doros Attila Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész) Máthé Zoltán Kóbori László Járay Jenő
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM073361
Első szerző:Máthé Zoltán
Cím:Az első sikeres élő donoros felnőttkori jobb lebenyes májtranszplantáció Magyarországon / Máthé Zoltán, Kóbori László, Görög Dénes, Fehérvári Imre, Nemes Balázs, Gerlei Zsuzsa, Doros Attila, Németh Andrea, Mándli Tamás, Fazakas János, Járay Jenő
Dátum:2010
ISSN:0030-6002 1788-6120
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap 151 : 1 (2010), p. 3-7. -
További szerzők:Kóbori László Görög Dénes Fehérvári Imre Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész) Gerlei Zsuzsa Doros Attila Németh Andrea Mándli Tamás Fazakas János Járay Jenő
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM073308
Első szerző:Nemes Balázs Áron (sebész)
Cím:Hepatitis C-vírus kiújulása májátültetés után / Nemes Balázs, Sárváry Enikő, Gerlei Zsuzsa, Fazakas János, Doros Attila, Németh Andrea, Görög Dénes, Fehérvári Imre, Máthé Zoltán, Gálffy Zsuzsa, Pár Alajos, Schuller János, Telegdy László, Fehér János, Lotz Gábor, Schaff Zsuzsa, Nagy Péter, Járay Jenő, Lengyel Gabriella
Dátum:2007
ISSN:0030-6002 1788-6120
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap 148 : 42 (2007), p. 1971-1979. -
További szerzők:Sárváry Enikő Gerlei Zsuzsa Fazakas János Doros Attila Németh Andrea Görög Dénes Fehérvári Imre Máthé Zoltán Gálffy Zsuzsanna Pár Alajos Schuller János Telegdy László Fehér János Lotz Gábor Schaff Zsuzsa Nagy Péter Járay Jenő Lengyel Gabriella
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM073238
Első szerző:Nemes Balázs Áron (sebész)
Cím:Bakteriális infekciók májátültetés után / Nemes Balázs, Gelley Fanni, Dabasi Eszter, Gámán György, Fehérvári Imre, Görög Dénes, Kóbori László, Fazakas János, Vitális Eszter, Doros Attila, Gálffy Zsuzsanna, Máthé Zoltán
Dátum:2015
ISSN:0030-6002 1788-6120
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap 156 : 34 (2015), p. 1366-1382. -
További szerzők:Gelley Fanni Dabasi Eszter Gámán György Fehérvári Imre Görög Dénes Kóbori László Fazakas János Vitális Eszter (1977-) (orvos) Doros Attila Gálffy Zsuzsanna Máthé Zoltán
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM064224
Első szerző:Nemes Balázs Áron (sebész)
Cím:Epeúti szövődmények májtranszplantáció után / Nemes Balázs, Zádori Gergely, Hartmann Erika, Németh Andrea, Fehérvári Imre, Görög Dénes, Máthé Zoltán, Dávid Andrea, Jakab Katalin, Sárváry Enikő, Piros László, Tóth Szabolcs, Fazakas János, Gerlei Zsuzsa, Járay Jenő, Doros Attila
Dátum:2008
Megjegyzések:A szerz©ok összefoglalják a magyar májátültetési program epeúti szöv©odményeinek jellemz©oit. Feltárják az epeúti szöv©odményekel©ofordulási gyakoriságát. Elemzik az epeúti szöv©odmények típusait és azok megoszlását, valamint hatásukat a beteg-,illetve graftvesztésre. Elemzik az irodalomban már ismert rizikófaktorokat a hazai betegpopulációban. Ismertetik azepeúti szöv©odmények kezelési lehet©oségeit. Retrospektív vizsgálat során a betegeket két csoportba osztották aszerint, hogya májátültetés után kialakult-e epeúti szöv©odmény, vagy nem, majd a két csoportot összehasonlították számos vizsgált paraméter,valamint a túlélések szempontjából. Az epeúti szöv©odményes betegeket tovább csoportosították annak alapján,hogy a szöv©odmény a májátültetés után három hónapon belül vagy kés©obb alakult ki. Ezt a két csoportot szintén összehasonlítottáka fentebb említett kontrollcsoporttal. Egyvariációs összehasonlítások esetén a folytonos adatokat a populáció homogenitásánakvizsgálata után (Levene-teszt) kétmintás t-próbával, illetve Mann?Whitney-féle U-teszttel, a kategorikusadatokat ?2-próbával, illetve Kaplan?Meier-analízissel vizsgálták. A túlélést Kaplan?Meier-metodikával vizsgálták. Az eredményeketvalamennyi statisztikai próbánál akkor tekintették szignifikánsnak, ha a p < 0,05 volt. Eredmények: Epeúti szöv©odménya betegek 26%-ában jelent meg, 290 vizsgált beteg közül 76 esetben. A leggyakoribb a sz©ukület (18%), majd az epecsorgás(9%), a necrosis (6%), végül az ischaemiás típusú epeúti károsodás (3%). Epeúti szöv©odmények esetén az 5 éveskumulatív túlélés rosszabb (55%), mint ezek hiányában (66%), és a retranszplantációk aránya is magasabb (15%) volt. A leggyakoribbkezelési típusok: intervenciós radiológiai (69%), sebészi (17%), ERCP (14%). Következtetések: Az epeúti szöv©odményekaránya megfelel a nemzetközi közléseknek, 2002 óta arányuk csökkent. Epeúti szöv©odmények kialakulásának rizikófaktorai:cholangitis, az arteria hepatica thrombosisa és stenosisa, magas bevitt intraoperatív volumen, valamint az akutrejectio. Korai epeúti szöv©odmények gyakran társultak a beültetett májgraft kezdeti gyenge m©uködésével (ún. ?initial poorfunction"). A korai epeúti szöv©odmények felel©osek a túlélés csökkenéséért, a kés©oi szöv©odmények inkább az életmin©oségetrontják. Az epeúti szöv©odményes betegeket dönt©oen intervenciós radiológiai módszerekkel kezelték
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap 149 : 21 (2008), p. 963-973. -
További szerzők:Zádori Gergely (1983-) (sebész) Hartmann Erika Németh Andrea Fehérvári Imre Görög Dénes Máthé Zoltán Dávid Andrea Jakab Katalin Sárváry Enikő Piros László Tóth Szabolcs (1924-) (idegsebész, ideggyógyász) Fazakas János Gerlei Zsuzsa Járay Jenő Doros Attila
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM073375
Első szerző:Piros László
Cím:Examinations of Factors Influencing Survival of Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma : a Single-Center Experience From Budapest / L. Piros, I. Fehérvári, D. Görög, B. Nemes, J. Szabó, Z. Gerlei, G. Végso, L. Kóbori, Z. Máthé
Dátum:2015
ISSN:0041-1345
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Transplantation Proceedings 47 : 7 (2015), p. 2201-2206. -
További szerzők:Fehérvári Imre Görög Dénes Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész) Szabó J. Gerlei Zsuzsa Végső Gyula Kóbori László Máthé Zoltán
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM073344
Első szerző:Sárváry Enikő
Cím:Redox homeostasis vizsgálata máj- és vesetranszplantáció során / Sárváry Enikő, Nemes Balázs, Gerlei Zsuzsa, Gaál Ibolya, Blázovics Anna, Görög Dénes, Czabai Gábor, Dinya Elek, Máthé Zoltán, Varga Marina, Fehérvári Imre, Perner Ferenc, Sulyok Balázsné, Pallai Zsolt, Járay Jenő
Dátum:2008
ISSN:0030-6002 1788-6120
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap 149 : 11 (2008), p. 509-515. -
További szerzők:Nemes Balázs Áron (1969-) (sebész) Gerlei Zsuzsa Gaál Ibolya Blázovics Anna Görög Dénes Czabai Gábor Dinya Elek Máthé Zoltán Varga Marina Fehérvári Imre Perner Ferenc Sulyok Bea Pallai Zsolt Járay Jenő
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1