CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM063496
Első szerző:Czimbalmos Ágnes (okl. agrármérnök)
Cím:Karcagi nemesítésű őszi búzafajták (Triticum aestivum L.) tápanyag-reakciójának vizsgálata / Czimbalmos Ágnes, Szűcs Lilla, Zsembeli József
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
őszi búza
tápanyag-reakció
Nemesítés
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 69 (2016), p. 63-67. -
További szerzők:Szűcs Lilla (1989-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM091254
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:A változó időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás lehetősége öntözéssel a Nagykunságban / Szűcs Lilla, Takács Marianna, Deák Dóra, Varga Lilla, Vincze Éva, Zsembeli József
Dátum:2012
Megjegyzések:A 2001- 2010 közötti időszak meteorológiai adatai alapján világossá vált, hogy egyre súlyosabb aszályos évek illetve periódusok sújtják a nagykunsági területeket, így a hosszú távon fenntartani kívánt mezőgazdaság egyik kritikus tényezője már jelenleg is a víz, a jövőt tekintve pedig annak még kritikusabb pontját fogja jelenteni. A termésbiztonság megteremtése érdekében az egyik fő feladat a vízpótlás. Öntözés esetében viszont nagyon fontos az öntözendő terület talajának, valamint az öntözővíz kémiai összetételének az ismerete. Leginkább a magas sótartalmú vizekkel (sekély fúrott kutak) történő öntözés következményeképpen alakulhat ki a másodlagos szikesedés, mely rendkívüli módon rontja a talaj tulajdonságait, ezáltal a termőképességét. Az általunk vizsgált kútvízminták egyike sem felel meg az öntözővíz minőségi kritériumainak, hiszen mind az összes oldott sótartalom, az SAR érték, a Na% és a szódaegyenérték esetén is jelentősen túllépik a megengedett határértékeket. Ezért fontos az öntözővíz minőségét figyelembe venni, ha mesterséges vízpótlással kívánunk növényeket termeszteni, hogy a térség mezőgazdasága hosszú távon is fenntartható maradhasson.
ISBN:978-615-5183-20-1
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
aszály
öntözés
másodlagos szikesedés
Megjelenés:Az ismeretszerzéstől az ismeretátadásig - a Kerpely Kálmán Szakkollégium gyakorlatorientált kutatási projektjeinek bemutatása az agrártudományok területéről / szerk. Balla Zoltán. - p. 28-40. -
További szerzők:Takács Marianna (1991-) (állattenyésztés) Deák Dóra (1990-) Varga Lilla Vincze Éva (1990-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM061880
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Talajkondicionáló szerek hatásvizsgálata nagy agyagtartalmú talajon / Szűcs Lilla, Tuba Géza, Zsembeli József
Dátum:2015
Megjegyzések:Méréseinket 2014-ben létrehozott talajkondicionálási kísérletben végeztük hagyományos művelési rendszerben a Karcagi kutatóintézet területén, ahol már 2010 óta használunk talajkondicionáló szert. A kísérletben két különböző talajkondicionáló szer hatását vizsgáltuk a talaj tömörödésére, nedvességtartalmára és CO2-emissziójára. A méréseket kukorica és köles vetése után valamint betakarítás után, tarlón végeztük. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a több éven alkalmazott talajkondicionáló szerrel kezelt talaj kevésbé tömörödött a tenyészidőszak folyamán, mint a kezeletlen terület talaja. A CO2-emisszió esetében is magasabb értékeket tapasztaltunk a több éve kezelt területen, mint a kontroll területen. Az idei évben először alkalmazott talajkondicionáló szerek esetén ezt a hatást nem tudtuk kimutatni.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok konferenciacikk
talajkondicionálás
talajtömörödés
nedvességtartalom
penetrációs ellenállás
CO2-emisszió
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 63 (2015), p. 137-141. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM059349
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Effect of prp-sol soil conditioner on a heavy textured soil / Szűcs Lilla, Tuba Géza, Juhász Csaba, Zsembeli József
Dátum:2014
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:The effect of PRP-SOL soil conditional on soil compaction, moisture content and bulk density isstudied in a long-term soil cultivation experiment from 1997 on a heavy textured meadow chernozem soil, inreduced and conventional tillage at Karcag Research Institute. Our investigations were made in the vegetationperiod of corn, in June and after harvesting, on stubble. Soil compaction was measured with a penetrometer,the actual moisture content was determined by gravimetric method. The bulk density values of the regularlycultivated soil layer of 0-10 and 10-20 cm depths were defined from undisturbed soil samples. Theexaminations were made on 2 test plots in 5 replications in the case of each tillage system. We established thatafter 3 years the application of the soil conditioner has positive effect on soil compaction and moisture statusof the top layer in the reduced tillage system. We could not figure out this positive effect in the case ofconventional tillage.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok poszter
soil conditioning
tillage systems
soil compaction
moisture preservation
penetration resistance
Megjelenés:Növénytermelés. - 63 : Suppl. (2014), p. 213-216. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Juhász Csaba (1962-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM059319
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:A PRP-SOL talajkondicionáló szer hatása a talaj hidraulikus tulajdonságaira hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben / Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R., Zsembeli J.
Dátum:2015
Megjegyzések:Vizsgálatunk célja a PRP-SOL talajkondicionáló szer talajtömörödésre, a talaj nedvességtartalmára és a vízvezető-képességre kifejtett hatásának a megállapítása volt hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben. A vizsgálatok helyszínét a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézetének H-1 jelű táblája ? ahol 1997 óta folyik talajművelési kísérlet ? és átfolyóvizes liziméterei képezték. A szántóföldi vizsgálatokat nagy agyagtartalmú, réti csernozjom talajon, a liziméteres méréseket pedig réti szolonyec talajon végeztük.A talaj tömörödésének mértékét 3T SYSTEM típusú penetrométerrel, az aktuális nedvességtartalmat pedig a talaj felső 40 cm-es rétegéből 10 cm-enként vett bolygatott talajmintákból gravimetriás módszerrel határoztuk meg. A talaj vízvezető-képességét Mini Disk infiltrométerrel mértük.Megállapítottuk, hogy redukált művelési rendszerben a talaj mechanikai ellenállására és nedvességtartalmára a vizsgált talajkondicionáló szer pozitív hatást gyakorolt, de a hagyományos művelésben ez statisztikailag nem volt igazolható. A talaj vízvezető- és vízáteresztő képességére ugyanakkor egyértelműen kimutatható volt a PRP-SOL hatása mindkét művelési rendszerben. Méréseink szerint a talaj vízáteresztése magasabb értékeket mutatott redukált és hagyományos talajművelési rendszerben is a kezeletlen talajhoz viszonyítva. A művelési rendszereket összehasonlítva megállapítottuk, hogy a redukált művelésű terület vízvezető- és vízáteresztő képessége minden esetben nagyobb volt, mint a hagyományos művelésű területé. Liziméteres körülmények között is igazoltuk, hogy a kontroll talajoszlopok vízvezető és vízáteresztő képessége elmarad a kezelt talajokon tapasztalt vízvezető és vízáteresztő tulajdonságoktól.
ISBN:978 963 9545 46 5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
művelési rendszerek
penetrációs ellenállás
nedvességtartalom
infiltráció
Megjelenés:Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon - elmélet és gyakorlat [elektronikus dokumentum] / szerk. Madarász Balázs. - p. 111-121. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Czimbalmos Róbert (1970-) (agrármérnök-kutató) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM051536
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:A PRP-SOL talajkondicionáló hatása a talaj fizikai állapotára hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben / Szűcs Lilla, Tuba Géza, Zsembeli József
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:A PRP SOL talajkondicionáló szer a talajtömörödésre, a talaj nedvességtartalmára és térfogattömegére gyakorolt hatását vizsgáltuk a Karcagi Kutató Intézetben 1997 óta folyó talajművelési kísérlet területén, nagy agyagtartalmú réti csernozjom talajon, redukált és hagyományos művelési rendszerben. Vizsgálatainkat a kukorica tenyészidejében, júniusban és betakarítás után, tarlón végeztük. A talajtömörödést penetrométerrel mértük, az aktuális nedvességtartalmat gravimetriásan határoztuk meg. A talaj térfogattömegét a rendszeresen művelt rétegben 0-10 és 10-20 cm mélységben bolygatatlan talajmintákból állapítottuk meg. Megállapítottuk, hogy a talajkondicionáló szer három éven át történő alkalmazása a redukált művelési rendszer talajának tömődöttségére és a felső réteg nedvességtartalmára kedvezően hatott. A hagyományos művelési rendszerben ezt a kedvező hatást nem tudtuk kimutatni.The effect of PRP-SOL soil conditional on soil compaction, moisture content and bulk density is studied in a long-term soil cultivation experiment from 1997 on a heavy textured meadow chernozem soil, in reduced and conventional tillage at Karcag Research Institute. Our investigations were made in the vegetation period of corn, in June and after harvesting, on stubble. Soil compaction was measured with a penetrometer, the actual moisture content was determined by gravimetric method. The bulk density values of the regularly cultivated soil layer of 0-10 and 10-20 cm depths were defined from undisturbed soil samples. We established that after 3 years the application of the soil conditioner has positive effect on soil compaction and moisture status of the top layer in the reduced tillage system. We could not figure out this positive effect in the case of conventional tillage.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
talajkondicionálás
talajművelési rendszerek
talajtömörödés
nedvességtartalom
penetrációs ellenállás
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 2014 : 55 (2014), p. 109-114. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM059321
Első szerző:Zsembeli József (agrármérnök)
Cím:Nedvességtakarékos talajművelési rendszer fejlesztése Karcagon / Zsembeli J., Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R.
Dátum:2015
Megjegyzések:A talaj az egyik természeti erőforrásunk, a szántóföldi növénytermesztés szempontjából a legfontosabb, így fenntarthatósága kiemelt jelentőségű. Gyakran felmerülő probléma, ami néha egyben ellentmondás is, hogy úgy tartsuk fent a talaj termőképességét (megőrizve a fizikai, kémiai és biológiai állapotát), hogy a gazdálkodók jogosan felmerülő igényét, a mezőgazdaság jövedelmezőségét is biztosítsuk. A Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézetében 1997-ben indult egy talajművelési kísérlet egy új talajművelési rendszer kidolgozása, illetve továbbfejlesztése érdekében. Alapvető cél volt a talajdegradáció mérséklése, megszüntetése, vagy akár a talajtulajdonságok javítása, fenntartása a gazdaságossági és környezet- (talaj-) védelmi szempontok figyelembe vételével. Az egyik lehetséges célravezető megoldásnak a kedvezőtlen agroökológiai feltételekhez alkalmazkodó redukált talajművelési rendszer alkalmazása tűnt.Mint jellemző paramétereket, meghatároztuk a talaj penetrációs ellenállását, CO2-emisszióját szántóföldi, míg a talaj nedvességkészletét és vízmérlegének elemeit (különös tekintettel a párolgásra) liziméteres körülmények között határoztuk meg összehasonlítva a hagyományos és redukált talajművelési rendszereket.Az in-situ szántóföldi méréseink és liziméteres kísérleteink eredményei hozzájárulhatnak a talajnedvesség-megőrző, a gyakorlat számára is gazdaságosan hasznosítható művelési rendszerek fejlesztéséhez.
ISBN:978 963 9545 46 5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
talajművelés
redukált talajművelés
talaj nedvesség
liziméter
Megjelenés:Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon - elmélet és gyakorlat [elektronikus dokumentum] / szerk. Madarász Balázs. - p. 122-133. -
További szerzők:Szűcs Lilla (1989-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Czimbalmos Róbert (1970-) (agrármérnök-kutató)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM051549
Első szerző:Zsembeli József (agrármérnök)
Cím:Examination of secondary salinization in simple drainage lysimeters / József Zsembeli, Györgyi Kovács, Lilla Szűcs, Judit Tóth
Dátum:2013
Megjegyzések:Irrigation from drilled wells is very characteristic in thesmall hobby gardens located around Karcag, Hungaryduring the frequently droughty summers. Mainly vegetablesand fruits with high water demand are grown in thesegardens, hence quite a large amount of subsurface watersare used for irrigation. The quality of these waters is notchecked, the chemical composition hence the suitabilityof the water for irrigation is not known. Our hypothesiswas that these waters are salty and irrigation with theminvolves the risk of secondary salinization. Water sampleswere taken from 46 drilled wells located in the hobbygardens around the town of Karcag and the samples wereanalysed. On the base of the results it can be concludedthat the waters used for irrigation in the hobby gardensare involves high risk of secondary salinization. All theparameters indicating the salinization effect of irrigationwaters were above the thresholds in most of the cases, soit can be established that none of the investigated wellssupply water that is suitable for irrigation. In order toquantify the secondary salinization effect an experimentwas set in 12 simple drainage lysimeters at the lysimeterstation of the Karcag Research Institute. Green pepperwas irrigated with 3 different waters with high salt contentsimulating secondary salinization in comparison withlysimeters irrigated with deionised water. High risk ofsecondary salinization could be established though thehigh amount of rainfall moderated the process.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok konferenciacikk
secondary salinization
soil preservation
simple drainage lysimeter
Megjelenés:Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein. - 15 (2013), p. 153-156. -
További szerzők:Kovács Györgyi (1980-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Szűcs Lilla (1989-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Tóth Judit
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM032720
Első szerző:Zsembeli József (agrármérnök)
Cím:Secondary salinization by irrigation from drilled wells in Karcag area / Zsembeli József, Szűcs Lilla, Blaskó Lajos
Dátum:2011
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Növénytermelés. - 60 : Suppl. (2011), p. 305-308. -
További szerzők:Szűcs Lilla (1989-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Blaskó Lajos (1947-) (agrármérnök)
Borító:
Rekordok letöltése1