CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM061880
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Talajkondicionáló szerek hatásvizsgálata nagy agyagtartalmú talajon / Szűcs Lilla, Tuba Géza, Zsembeli József
Dátum:2015
Megjegyzések:Méréseinket 2014-ben létrehozott talajkondicionálási kísérletben végeztük hagyományos művelési rendszerben a Karcagi kutatóintézet területén, ahol már 2010 óta használunk talajkondicionáló szert. A kísérletben két különböző talajkondicionáló szer hatását vizsgáltuk a talaj tömörödésére, nedvességtartalmára és CO2-emissziójára. A méréseket kukorica és köles vetése után valamint betakarítás után, tarlón végeztük. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a több éven alkalmazott talajkondicionáló szerrel kezelt talaj kevésbé tömörödött a tenyészidőszak folyamán, mint a kezeletlen terület talaja. A CO2-emisszió esetében is magasabb értékeket tapasztaltunk a több éve kezelt területen, mint a kontroll területen. Az idei évben először alkalmazott talajkondicionáló szerek esetén ezt a hatást nem tudtuk kimutatni.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok konferenciacikk
talajkondicionálás
talajtömörödés
nedvességtartalom
penetrációs ellenállás
CO2-emisszió
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 63 (2015), p. 137-141. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM059349
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:Effect of prp-sol soil conditioner on a heavy textured soil / Szűcs Lilla, Tuba Géza, Juhász Csaba, Zsembeli József
Dátum:2014
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:The effect of PRP-SOL soil conditional on soil compaction, moisture content and bulk density isstudied in a long-term soil cultivation experiment from 1997 on a heavy textured meadow chernozem soil, inreduced and conventional tillage at Karcag Research Institute. Our investigations were made in the vegetationperiod of corn, in June and after harvesting, on stubble. Soil compaction was measured with a penetrometer,the actual moisture content was determined by gravimetric method. The bulk density values of the regularlycultivated soil layer of 0-10 and 10-20 cm depths were defined from undisturbed soil samples. Theexaminations were made on 2 test plots in 5 replications in the case of each tillage system. We established thatafter 3 years the application of the soil conditioner has positive effect on soil compaction and moisture statusof the top layer in the reduced tillage system. We could not figure out this positive effect in the case ofconventional tillage.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok poszter
soil conditioning
tillage systems
soil compaction
moisture preservation
penetration resistance
Megjelenés:Növénytermelés. - 63 : Suppl. (2014), p. 213-216. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Juhász Csaba (1962-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM059319
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:A PRP-SOL talajkondicionáló szer hatása a talaj hidraulikus tulajdonságaira hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben / Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R., Zsembeli J.
Dátum:2015
Megjegyzések:Vizsgálatunk célja a PRP-SOL talajkondicionáló szer talajtömörödésre, a talaj nedvességtartalmára és a vízvezető-képességre kifejtett hatásának a megállapítása volt hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben. A vizsgálatok helyszínét a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézetének H-1 jelű táblája ? ahol 1997 óta folyik talajművelési kísérlet ? és átfolyóvizes liziméterei képezték. A szántóföldi vizsgálatokat nagy agyagtartalmú, réti csernozjom talajon, a liziméteres méréseket pedig réti szolonyec talajon végeztük.A talaj tömörödésének mértékét 3T SYSTEM típusú penetrométerrel, az aktuális nedvességtartalmat pedig a talaj felső 40 cm-es rétegéből 10 cm-enként vett bolygatott talajmintákból gravimetriás módszerrel határoztuk meg. A talaj vízvezető-képességét Mini Disk infiltrométerrel mértük.Megállapítottuk, hogy redukált művelési rendszerben a talaj mechanikai ellenállására és nedvességtartalmára a vizsgált talajkondicionáló szer pozitív hatást gyakorolt, de a hagyományos művelésben ez statisztikailag nem volt igazolható. A talaj vízvezető- és vízáteresztő képességére ugyanakkor egyértelműen kimutatható volt a PRP-SOL hatása mindkét művelési rendszerben. Méréseink szerint a talaj vízáteresztése magasabb értékeket mutatott redukált és hagyományos talajművelési rendszerben is a kezeletlen talajhoz viszonyítva. A művelési rendszereket összehasonlítva megállapítottuk, hogy a redukált művelésű terület vízvezető- és vízáteresztő képessége minden esetben nagyobb volt, mint a hagyományos művelésű területé. Liziméteres körülmények között is igazoltuk, hogy a kontroll talajoszlopok vízvezető és vízáteresztő képessége elmarad a kezelt talajokon tapasztalt vízvezető és vízáteresztő tulajdonságoktól.
ISBN:978 963 9545 46 5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
művelési rendszerek
penetrációs ellenállás
nedvességtartalom
infiltráció
Megjelenés:Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon - elmélet és gyakorlat [elektronikus dokumentum] / szerk. Madarász Balázs. - p. 111-121. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Czimbalmos Róbert (1970-) (agrármérnök-kutató) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM051536
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:A PRP-SOL talajkondicionáló hatása a talaj fizikai állapotára hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben / Szűcs Lilla, Tuba Géza, Zsembeli József
Dátum:2014
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:A PRP SOL talajkondicionáló szer a talajtömörödésre, a talaj nedvességtartalmára és térfogattömegére gyakorolt hatását vizsgáltuk a Karcagi Kutató Intézetben 1997 óta folyó talajművelési kísérlet területén, nagy agyagtartalmú réti csernozjom talajon, redukált és hagyományos művelési rendszerben. Vizsgálatainkat a kukorica tenyészidejében, júniusban és betakarítás után, tarlón végeztük. A talajtömörödést penetrométerrel mértük, az aktuális nedvességtartalmat gravimetriásan határoztuk meg. A talaj térfogattömegét a rendszeresen művelt rétegben 0-10 és 10-20 cm mélységben bolygatatlan talajmintákból állapítottuk meg. Megállapítottuk, hogy a talajkondicionáló szer három éven át történő alkalmazása a redukált művelési rendszer talajának tömődöttségére és a felső réteg nedvességtartalmára kedvezően hatott. A hagyományos művelési rendszerben ezt a kedvező hatást nem tudtuk kimutatni.The effect of PRP-SOL soil conditional on soil compaction, moisture content and bulk density is studied in a long-term soil cultivation experiment from 1997 on a heavy textured meadow chernozem soil, in reduced and conventional tillage at Karcag Research Institute. Our investigations were made in the vegetation period of corn, in June and after harvesting, on stubble. Soil compaction was measured with a penetrometer, the actual moisture content was determined by gravimetric method. The bulk density values of the regularly cultivated soil layer of 0-10 and 10-20 cm depths were defined from undisturbed soil samples. We established that after 3 years the application of the soil conditioner has positive effect on soil compaction and moisture status of the top layer in the reduced tillage system. We could not figure out this positive effect in the case of conventional tillage.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
talajkondicionálás
talajművelési rendszerek
talajtömörödés
nedvességtartalom
penetrációs ellenállás
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 2014 : 55 (2014), p. 109-114. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM059321
Első szerző:Zsembeli József (agrármérnök)
Cím:Nedvességtakarékos talajművelési rendszer fejlesztése Karcagon / Zsembeli J., Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R.
Dátum:2015
Megjegyzések:A talaj az egyik természeti erőforrásunk, a szántóföldi növénytermesztés szempontjából a legfontosabb, így fenntarthatósága kiemelt jelentőségű. Gyakran felmerülő probléma, ami néha egyben ellentmondás is, hogy úgy tartsuk fent a talaj termőképességét (megőrizve a fizikai, kémiai és biológiai állapotát), hogy a gazdálkodók jogosan felmerülő igényét, a mezőgazdaság jövedelmezőségét is biztosítsuk. A Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézetében 1997-ben indult egy talajművelési kísérlet egy új talajművelési rendszer kidolgozása, illetve továbbfejlesztése érdekében. Alapvető cél volt a talajdegradáció mérséklése, megszüntetése, vagy akár a talajtulajdonságok javítása, fenntartása a gazdaságossági és környezet- (talaj-) védelmi szempontok figyelembe vételével. Az egyik lehetséges célravezető megoldásnak a kedvezőtlen agroökológiai feltételekhez alkalmazkodó redukált talajművelési rendszer alkalmazása tűnt.Mint jellemző paramétereket, meghatároztuk a talaj penetrációs ellenállását, CO2-emisszióját szántóföldi, míg a talaj nedvességkészletét és vízmérlegének elemeit (különös tekintettel a párolgásra) liziméteres körülmények között határoztuk meg összehasonlítva a hagyományos és redukált talajművelési rendszereket.Az in-situ szántóföldi méréseink és liziméteres kísérleteink eredményei hozzájárulhatnak a talajnedvesség-megőrző, a gyakorlat számára is gazdaságosan hasznosítható művelési rendszerek fejlesztéséhez.
ISBN:978 963 9545 46 5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
talajművelés
redukált talajművelés
talaj nedvesség
liziméter
Megjelenés:Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon - elmélet és gyakorlat [elektronikus dokumentum] / szerk. Madarász Balázs. - p. 122-133. -
További szerzők:Szűcs Lilla (1989-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Czimbalmos Róbert (1970-) (agrármérnök-kutató)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1