CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM059319
Első szerző:Szűcs Lilla (környezetgazdálkodási agrármérnök)
Cím:A PRP-SOL talajkondicionáló szer hatása a talaj hidraulikus tulajdonságaira hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben / Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R., Zsembeli J.
Dátum:2015
Megjegyzések:Vizsgálatunk célja a PRP-SOL talajkondicionáló szer talajtömörödésre, a talaj nedvességtartalmára és a vízvezető-képességre kifejtett hatásának a megállapítása volt hagyományos és redukált talajművelési rendszerekben. A vizsgálatok helyszínét a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézetének H-1 jelű táblája ? ahol 1997 óta folyik talajművelési kísérlet ? és átfolyóvizes liziméterei képezték. A szántóföldi vizsgálatokat nagy agyagtartalmú, réti csernozjom talajon, a liziméteres méréseket pedig réti szolonyec talajon végeztük.A talaj tömörödésének mértékét 3T SYSTEM típusú penetrométerrel, az aktuális nedvességtartalmat pedig a talaj felső 40 cm-es rétegéből 10 cm-enként vett bolygatott talajmintákból gravimetriás módszerrel határoztuk meg. A talaj vízvezető-képességét Mini Disk infiltrométerrel mértük.Megállapítottuk, hogy redukált művelési rendszerben a talaj mechanikai ellenállására és nedvességtartalmára a vizsgált talajkondicionáló szer pozitív hatást gyakorolt, de a hagyományos művelésben ez statisztikailag nem volt igazolható. A talaj vízvezető- és vízáteresztő képességére ugyanakkor egyértelműen kimutatható volt a PRP-SOL hatása mindkét művelési rendszerben. Méréseink szerint a talaj vízáteresztése magasabb értékeket mutatott redukált és hagyományos talajművelési rendszerben is a kezeletlen talajhoz viszonyítva. A művelési rendszereket összehasonlítva megállapítottuk, hogy a redukált művelésű terület vízvezető- és vízáteresztő képessége minden esetben nagyobb volt, mint a hagyományos művelésű területé. Liziméteres körülmények között is igazoltuk, hogy a kontroll talajoszlopok vízvezető és vízáteresztő képessége elmarad a kezelt talajokon tapasztalt vízvezető és vízáteresztő tulajdonságoktól.
ISBN:978 963 9545 46 5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
művelési rendszerek
penetrációs ellenállás
nedvességtartalom
infiltráció
Megjelenés:Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon - elmélet és gyakorlat [elektronikus dokumentum] / szerk. Madarász Balázs. - p. 111-121. -
További szerzők:Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Czimbalmos Róbert (1970-) (agrármérnök-kutató) Zsembeli József (1967-) (agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM059321
Első szerző:Zsembeli József (agrármérnök)
Cím:Nedvességtakarékos talajművelési rendszer fejlesztése Karcagon / Zsembeli J., Szűcs L., Tuba G., Czimbalmos R.
Dátum:2015
Megjegyzések:A talaj az egyik természeti erőforrásunk, a szántóföldi növénytermesztés szempontjából a legfontosabb, így fenntarthatósága kiemelt jelentőségű. Gyakran felmerülő probléma, ami néha egyben ellentmondás is, hogy úgy tartsuk fent a talaj termőképességét (megőrizve a fizikai, kémiai és biológiai állapotát), hogy a gazdálkodók jogosan felmerülő igényét, a mezőgazdaság jövedelmezőségét is biztosítsuk. A Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézetében 1997-ben indult egy talajművelési kísérlet egy új talajművelési rendszer kidolgozása, illetve továbbfejlesztése érdekében. Alapvető cél volt a talajdegradáció mérséklése, megszüntetése, vagy akár a talajtulajdonságok javítása, fenntartása a gazdaságossági és környezet- (talaj-) védelmi szempontok figyelembe vételével. Az egyik lehetséges célravezető megoldásnak a kedvezőtlen agroökológiai feltételekhez alkalmazkodó redukált talajművelési rendszer alkalmazása tűnt.Mint jellemző paramétereket, meghatároztuk a talaj penetrációs ellenállását, CO2-emisszióját szántóföldi, míg a talaj nedvességkészletét és vízmérlegének elemeit (különös tekintettel a párolgásra) liziméteres körülmények között határoztuk meg összehasonlítva a hagyományos és redukált talajművelési rendszereket.Az in-situ szántóföldi méréseink és liziméteres kísérleteink eredményei hozzájárulhatnak a talajnedvesség-megőrző, a gyakorlat számára is gazdaságosan hasznosítható művelési rendszerek fejlesztéséhez.
ISBN:978 963 9545 46 5
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
talajművelés
redukált talajművelés
talaj nedvesség
liziméter
Megjelenés:Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon - elmélet és gyakorlat [elektronikus dokumentum] / szerk. Madarász Balázs. - p. 122-133. -
További szerzők:Szűcs Lilla (1989-) (környezetgazdálkodási agrármérnök) Tuba Géza (1973-) (agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnők) Czimbalmos Róbert (1970-) (agrármérnök-kutató)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1