CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM101726
Első szerző:Balázs Gergely (csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus)
Cím:A noninvazív légzésterápiás stratégia eredményei a DE KK Gyermekgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centrumában / Balázs Gergely, Riszter Magdolna, Juhász Bettina, Balajthy András, Kovács Tamás
Dátum:2019
Megjegyzések:Bevezetés: A vonatkozó klinikai vizsgálatok a koraszülöttek korai stabilizációját illet♯oen a folyamatos pozitív légúti nyomás (CPAP) alkalmazásának fontosságát hangsúlyozzák. Célkitűzés: A korai CPAP-sikertelenség (endotrachealis intubáció szükségessége az els♯o 72 órában) incidenciájának és kimenetelének vizsgálata. Anyag, módszer: Az osztályunkon ápolt, 30. gesztációs hét el♯ott született koraszülöttek adatait tekintettük át. A más intézményb♯ol szállított koraszülöttek kizárásra kerültek. Összehasonlítottuk a korai CPAP segítségével sikeresen és sikertelenül kezelt betegek morbiditási és mortalitási mutatóit, továbbá vizsgáltuk a surfactant kezelés id♯opontjának kimenetelre gyakorolt hatását is. Eredmények: A beválasztási kritériumoknak 268 koraszülött felelt meg. 135 betegnél történt endotrachealis intubáció a szül♯oszobán, 133 esetben kezdtük meg az állapotstabilizálást korai CPAP alkalmazásával. CPAP hiba miatt 40 esetben (31,1%) volt szükség endotrachealis intubációra. A korai CPAP sikertelensége a kontrollcsoporthoz viszonyítva magasabb bronchopulmonális diszplázia incidenciával (korrigált odds ratio: 4,484, 95% konfidencia intervallum: 1,72?11,691), steroid kezelési igénnyel (korrigált OR: 25,875, 95% CI: 5,284?126,702), magasabb intraventriculáris vérzés el♯ofordulással (korrigált OR: 11,688, 95% CI: 3,278?41,682), magasabb kombinált mortalitási és morbiditási mutatóval (korrigált OR: 5,635, 95% CI: 2,033?15,622), illetve hosszabb kórházi ápolási id♯ovel (64,74 nap vs. 103,27 nap, p < 0,001) társult. A 30?120 perces id♯ointervallumon kívüli els♯o surfactant kezelés a CPAP sikertelenség magasabb kockázatával társult (OR: 3,245, 95% CI: 1,304?8,077). Konklúzió: CPAP failure esetén a sikeresen kezelt koraszülöttekhez képest szignifikánsan rosszabb kimenetel várható a major morbiditások és kórházi ápolási id♯o tekintetében egyaránt. Megel♯ozés szempontjából kulcsfontosságú a CPAP failure el♯orejelzése, illetve az azon alapuló non-invazív légzésterápiás stratégia kidolgozása.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Gyermekgyógyászat. - 70 : 3 (2019), p. 134-139. -
További szerzők:Riszter Magdolna (1973-) (csecsemő és gyermekgyógyász, neonatológus) Juhász Bettina Balajthy András (1988-) (általános orvos) Kovács Tamás (1970-) (csecsemő és gyermekgyógyász, neonatológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM101445
Első szerző:Balázs Gergely (csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus)
Cím:Testösszetétel mérése pletizmográfiával / Balázs Gergely, Kovács Dóra, Veres Gábor
Dátum:2019
Megjegyzések:ÖSSZEFOGLALÁS A testösszetétel mérése a medicina számos területén segítheti a klinikust, alkalmazása támpontot adhat többek között a krónikus betegek gondozásában, táplálásában, a szöv♯odmények rizikóbecslésében, illetve a várható kimenetel megjóslásában. A leveg♯okiszorításos pletizmográfia (ADP, air- displacement plethysmography) a testösszetétel vizsgálatának praktikus, megbízható és valid módszere, melynek újszülöttkori-csecsem♯okori változatát (PEA POD) egyre szélesebb körben alkalmazzák mind a klinikai vizsgálatok, mind a hétköznapi betegellátás során. A cikk célja a metodika bemutatása, a módszer el♯onyeinek és hátrányainak, továbbá a potenciális alkalmazási területeinek tárgyalása.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Gyermekgyógyászat. - 70 : 2 (2019), p. 81-84. -
További szerzők:Kovács Dóra (1988-) (Biológus) Veres Gábor (1969-2020) (csecsemő- és gyermekgyógyász, gasztroenterológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM076857
Első szerző:Balázs Gergely (csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus)
Cím:A nagyfrekvenciás oszcillációs lélegeztetés neonatológiai alkalmazása / Balázs Gergely, Kovács Tamás
Dátum:2018
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
nagyfrekvenciás oszcillációs lélegeztetés
HFO
légzési elégtelenség
alveolustoborzás
Megjelenés:Gyermekgyógyászat. - 69 : 4 (2018), p. 245-250. -
További szerzők:Kovács Tamás (1970-) (csecsemő és gyermekgyógyász, neonatológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM078337
Első szerző:Riszter Magdolna (csecsemő és gyermekgyógyász, neonatológus)
Cím:A neminvazív légzéstámogatás hatása a pneumothorax elõfordulására koraszülöttekben / Riszter Magdolna, Balázs Gergely, Miskolczi Nóra, Kovács Tamás
Dátum:2019
Megjegyzések:: A neminvazív légzéstámogatás elterjedése befolyásolja-e a légmell elõfordulását a 29. terhességi hétre világra jött koraszülöttek körében? Betegek és módszerek: 2012-2017 között, a debreceni Gyermekgyógyászati Klinikánkra felvett, 459 koraszülött adatainak retrospektív vizsgálatát végeztük el, 27 esetben alakult ki klinikailag jelentõs pneumothorax. Eredmények: 2015-2017 közötti években több koraszülöttet kezdtünk neminvazív légzéstámogatás mellett stabilizálni, mint 2012-2014 között (63,6% vs. 20,6% p:<0,001) és kevesebb légmell fordult elõ (2,6% vs. 9,2% p=0,0027). A mortalitás, a súlyos agyvérzés és a súlyos retinopathia praematurorum szignifikánsan gyakoribb volt a pneumothoraxos koraszülötteknél. Következtetés: jó spontán légzésû koraszülöttek stabilizálása során neminvazív légzéstámogatás alkalmazásával és korai terápiás surfactans adásával a pneumothorax gyakoriságának csökkenthetõ.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
koraszülött
pneumothorax
neminvazív légzéstámogatás
surfactant
Megjelenés:Gyermekgyógyászat. - 70 : 2 (2019), p. 76-80. -
További szerzők:Balázs Gergely (1985-) (csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus) Miskolczi Nóra Kovács Tamás (1959-) (szülész-nőgyógyász, humángenetikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM101444
Első szerző:Sutka Melinda
Cím:Koraszülöttek otthoni táplálása / Sutka Melinda, Riszter Magdolna, Balázs Gergely, Müller Katalin Eszter, Kovács Tamás
Dátum:2022
Megjegyzések:ÖSSZEFOGLALÁS A koraszülött csecsem♯o gondozása során az egyik legfontosabb feladat az optimális tápláltsági állapot elérése, amely az egyik legjelent♯osebb tényez♯o a hosszú távú ? els♯osorban neurológiai és metabolikus ? kimenetel szempontjából. Az alapellátó gyermekorvos szerepe kiemelten fontos a koraszülöttek utógondozásában, a táplálás optimalizálásában. Feladata a koraszülött csecsem♯o gyarapodásának, fejl♯odésének szoros követése, a súlygyarapodás elmaradásának okainak tisztázása, az eltérések korrigálása, hiányállapotok megel♯ozése a neonatalis intenzív centrummal együttm©uködve. Útmutatónk a nemzetközi ajánlások alapján Debrecenben kialakított gyakorlatot mutatja be. Célja, hogy segítse az alapellátó gyermekorvosok munkáját összefoglalva azon ismereteket, amelyre a házi gyermekorvosi gyakorlatban a koraszülöttek táplálása kapcsán szükség van.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
koraszülött
táplálás
növekedési görbék
anyatej fortifier
malnutríció
Megjelenés:Gyermekgyógyászat. - 72 : 5 (2022), p. 371-377. -
További szerzők:Riszter Magdolna (1973-) (csecsemő és gyermekgyógyász, neonatológus) Balázs Gergely (1985-) (csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus) Müller Katalin Eszter Kovács Tamás (1959-) (szülész-nőgyógyász, humángenetikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1