CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM090656
Első szerző:Baksa Viktória (biomérnök)
Cím:Examination of longitudinal correlation of multi-walled carbon nanotubes (mwcnts), observation of their geno- and cytotoxic effects during corneal regeneration / Baksa Viktória, Kiss Alexandra, Polyák Lenke, Szigeti-Turáni Melinda, Szemán-Nagy Gábor
Dátum:2020
Megjegyzések:Carbon nanotubes are ultrafine particles in size range of 1-100 nm and organized graphene sheets consisting of one or more layers. Due to their unique structural, physical, and chemical properties, their application in industry is significant. At the same time, they offer promising medical and biological applications, but their safe use in these areas requires reliable toxicological studies. Industrial grade multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) were used in our experiments. Nanoparticles of this type are present in the combustion products of fuels and carbon fiber components used to reinforce some vehicles' plastic elements. Our study aimed to investigate eye injuries caused by car accidents in the presence of carbon nanotubes, using a long-term in vitro regeneration scratch model, where different concentrations (5-100 ?g ml-1), diameter (10-50 nm), and length (0.5 - 30 ?m) MWCNTs were tested for toxic effects. Our research was carried out on human limbal (HuLi) transient amplifying cells. Near-infrared time-lapse video microscopy was used to monitor the effect of nanotubes on the regeneration process. The images thus obtained were quantified by digital image analysis. Examination of chromatin condensation intermediates provides information on genotoxicity. The examination of the chromosome structures is made possible by fluorescence staining using a microscope. Our studies have confirmed that these nanoparticles can enter the wound during exposure to ocular injuries where, depending on the concentration, they can cause poor healing of the cornea. By their physical presence, they can induce cell lawn assembly and partial inhibition of cell proliferation; and extend the time of division compared to control samples. In most cases, MWCNTs prevented the formation of final metaphase chromosomes during nuclear condensation. The prolonged regeneration and slower, scarred healing of the injured cell lawn and the disruption of the chromatin condensation process may be further enhanced by the aggregation phenomenon of carbon nanotube length. In our experience, the length of carbon nanotubes is proportional to the size of their micro-aggregates. However, increased aggregate sizes (300-9000 ?m2) showed less genotoxic and cytotoxic effects than their shorter variants, where aggregates fell in the range of 250-350 ?m2.
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
biotechnológia
Megjelenés:4th National Conference of Young Biotechnologists "FIBOK 2020" online conference : abstract book / Ed. by Tünde Pusztahelyi, Levente Czeglédi, Éva Domokos-Szabolcsy, Tamás Emri. - p. 57.
További szerzők:Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Polyák Lenke (1998-) (Biológus) Turáni Melinda (1985-) (biológus) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM090655
Első szerző:Baksa Viktória (biomérnök)
Cím:TiO2 biokompatibilitás vizsgálata humán sejttenyészetek esetében / Baksa Viktória, Tóth Dominika Adelina, Ujlaki Evelin, Kiss Alexandra, Szigeti-Turáni Melinda, Nagy Gábor
Dátum:2020
Megjegyzések:A titán származékok kémiailag semlegesek és antimikrobiális hatásúak (megakadályozzák a műtéti beavatkozások utáni fertőzéseket), ezért széles körben használt anyagok például a fogászatban, kardiológiában, ortopédiai implantátumként, megtalálhatók kozmetikumokban, festékekben, kenőcsökben, fogkrémekben; valamint a levegő, a talaj és a víz szennyeződéseinek mentesítésénél is alkalmazzák. Kutatásunk során a TiO2 biokompatibilitás vizsgálatát végeztük el, mivel ezen anyag egyre elterjedtebb felhasználata megnöveli az emberi expozíció lehetőségét és egészségügyi problémák vetődhetnek fel, különösen a kiszolgáltatottabb csoportokban, például az idősek és a terhes nők esetében. Megfigyeléseinket eddig kétféle humán sejtvonalon folytattuk le, HuLi (humán limbális) és HaCaT (humán keratinocita) sejteken. A sejttenyészeteket a megfelelő fiziológiás körülmények között felszaporítottuk, majd a standard műanyag tenyésztőflaska felszínén, illetve üveg és TiO2 bevonaton vizsgáltuk növekedésüket, viselkedésüket. Ezen kísérleteinket Time-Lapse Imaging videomikroszkópos rendszerrel követhettük nyomon, melynek segítségével három napon keresztül, percenkénti felbontásban készítettünk felvételeket a tenyészeteinkről. A rendszer további előnyei közé tartozott, hogy a különböző felszínek párhuzamos megfigyelését is lehetővé tette számunkra. A kapott eredményeinket végül képelemző szoftver segítségével értékeltük ki. Mindkét sejttípus esetében elmondható, hogy a legkedvezőbb növekedési körülményeket a műanyag felszín biztosította számukra; ugyanakkor az üveg és TiO2 bevonat esetében csak minimális osztódási időbeli eltérés volt tapasztalható. Továbbá toxikus mellékhatások jeleivel sem találkoztunk egyik sejtvonal esetében sem, bármely tenyésztőfelszínen szaporítottuk is azokat. Ezen kutatásunk tehát arra enged következtetni, hogy a titán-dioxid biokompatibilis anyagként használható a gyógyászatban, ugyanakkor veszélytelen alkalmazásához további vizsgálatokra van még szükség.
ISBN:978-963-318-856-9
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Biológiai tudományok
Orvostudományok
Megjelenés:XII. Sántha Kálmán Tudományos Kerekasztal : Absztraktkötet 2019/2020 / Szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea. - p. 113. -
További szerzők:Tóth Dominika Adelina Ujlaki Evelin Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Turáni Melinda (1985-) (biológus) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM090654
Első szerző:Baksa Viktória (biomérnök)
Cím:Többfalú karbon nanocsövek (MWCNT) eltérő hosszúságából adódó aggregáció okozta geno- és citotoxikus hatások vizsgálata a cornea regenerációja során / Baksa Viktória, Turáni Melinda, Kiss Alexandra, Tálas László, Kovács Ferenc, Szemán-Nagy Gábor György
Dátum:2020
Megjegyzések:Bevezetés: A szén nanocsövek rendezett, szálas szerkezetű, egy vagy több rétegből álló grafén lapok, melyek 1-100 nm mérettartományba esnek. Az ipari gyártás során megnövekedett a környezetre és az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk. Évente több száz tonna nanoanyag készül világszerte anélkül, hogy tudnánk milyen hatást gyakorolnak a környezetre vagy az egészségünkre, mivel egységes szakirodalmi adatok sem állnak rendelkezésükre ezzel kapcsolatban. Tehát káros tulajdonságaiknak vizsgálata további kutatásokat igényel, hiszen hatásaik nem csak a gyártásban és előkészítésben résztvevők egészségére, hanem a szén nanocsöveket tartalmazó végtermékek fogyasztóira is hatással lehetnek. Célkitűzés: A karbon nanocsövek erősebbé teszik az autókat és repülőgépeket a korábban gyártott járművekhez képest. Autóbaleset következtében magas azon szemsérülések kockázata, melyek során nanorészecskék kerülhetnek a corneába. Kutatásunk célja az ezen alkalmakkor esetlegesen kialakuló szaruhártya károsodás geno- és citotoxikológiai vizsgálata hosszútávú (72 órás) videomikroszkópiás megfigyeléssel és in vitro regenerációs karcmodell felállításának segítségével. Anyag és módszertan: Vizsgálatainkat humán limbális (HuLi) tranziens amplifying sejteken végeztük. Ezeket eltérő koncentrációjú (5 ?g/ cm?, 50 ?g/ cm? ,100 ?g/ cm?), átmérőjű (10-50 nm) és hosszúságú (0,5 - 2 ?m) MWCNT-kel kezeltük. Megfigyeléseinket az eTox munkacsoport által kifejlesztett Long-Term Scan rendszer (LTS) segítségével végeztük. Genotoxikológiai kísérleteinkhez a kromatin kondenzálódási intermedierek analízisét vettük alapul, megfigyeléseinket fluoreszcens mikroszkóp segítségével végeztük. Eredmények: A karbon nanocsövek hatására a sejtek osztódásakor lassuló növekedési dinamika volt megfigyelhető; a kromatinjuk kondenzálódása során gátlódott a végső metafázisos kromoszómák kialakulása. A felsértett sejtpázsitot érintő toxicitás mértékét a szén nanocsövek hosszából adódó aggregálódás jelensége is nagymértékben befolyásolta. Azonban a megnövekedett aggregátum méretek esetében kevésbé tapasztaltunk geno- és citotoxikus hatást, mint a rövidebb változatok esetén. Diszkusszió: A limbális monolayer reepithelizációja során hegesedésre utaló sejttörmelékek és reziduális testek jelenléte volt megfigyelhető a karc szélein. A hegesedés sebessége és mértéke a nanoszén koncentrációjának és aggregációjának mértékével arányosan változott, az MWCNT fizikai jelenléte a sejtpázsit felgyűrődését és részleges proliferációját okozta.
ISBN:978-963-318-856-9
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Biológiai tudományok
Megjelenés:XII. Sántha Kálmán Tudományos Kerekasztal : Absztraktkötet 2019/2020 / Szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea. - p. 67. -
További szerzők:Turáni Melinda (1985-) (biológus) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Tálas László 1988-) (mikrobiológia) Kovács Ferenc (1998-) (Biológus) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM068312
Első szerző:Szemán-Nagy Gábor (biológia tanár-molekuláris biológus)
Cím:Gadolinium induced effects on mammalian cell motility, adherence and chromatin structure / Gabor Nagy, Viktoria Baksa, Alexandra Kiss, Melinda Turani, Gaspar Banfalvi
Dátum:2017
ISSN:1360-8185 1573-675X
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Apoptosis. - 22 : 2 (2017), p. 188-199. -
További szerzők:Baksa Viktória (1990-) (biomérnök) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Turáni Melinda (1985-) (biológus) Bánfalvi Gáspár (1943-) (sejtbiológus, gyógyszerész)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM086493
Első szerző:Turáni Melinda (biológus)
Cím:Többfalú karbon nanocsövek (mwcnt) hossz-összefüggés vizsgálata, geno-és citotoxikus hatásainak megfigyelése a szaruhártya regenerációja során / Turáni Melinda, Baksa Viktória, Kovács Ferenc, Kiss Alexandra, Szemán-Nagy Gábor
Dátum:2019
Megjegyzések:A szén nanocsövek olyan ultrafinom részecskék, melyek a 1-100 nm mérettartományba esnek, és egy- vagy többrétegű grafén lapokba szerveződnek. Speciális szerkezeti, fizikai és kémiai sajátosságaik miatt főleg az iparban történő alkalmazásuk jelentős. Ugyanakkor ígéretes orvosi és biológiai felhasználási lehetőségeket is rejtenek magukban, ám ezen területeken történő biztonságos alkalmazásukhoz megbízható toxikológiai vizsgálatokra van szükség. Kísérleteink során ipari minőségű, többfalú nanocsöveket használtunk. Ilyen típusú nanorészecskék vannak jelen az üzemanyagok égési termékeiben és egyes járművek műanyag elemeinek megerősítéséhez használt karbonszálas alkatrészekben egyaránt. Kutatásunk célja az autóbalesetek során keletkezett szemsérülések vizsgálata a karbon nanocsövek jelenlétében, hosszútávú in vitro regenerációs karcmodell felhasználásával, ahol a karcba jutott, különböző koncentrációjú (5-100 ?g/ml), átmérőjű (10-50 nm) és hosszúságú (0,5 - 30 ?m) MWCNT-k toxikus hatásait vizsgáltuk. Kutatásainkat humán limbális (HuLi) tranziens amplifying sejteken végeztük. A nanocsövekkel történő kezelést követő regenerációs folyamatok valós idejű nyomon követéséhez hosszútávú, közeli infravörös time-lapse mikroszkópiát; és az ezáltal nyert képi adatok feldolgozására egyedi digitális képanalízist alkalmaztunk. Genotoxikológiai vizsgálatainkhoz pedig a kromatin kondenzálódási intermedierek analízisét vettük alapul, majd a kromoszóma szerkezetek fluoreszcens megfestését és mikroszkópos megfigyelését végeztük el. Vizsgálataink megerősítették, hogy a szemsérüléseknél fennálló expozíció során ezen nanorészecskék bejuthatnak a sebbe, ahol a koncentráció függvényében akár a szaruhártya tökéletlen, hegesedő gyógyulását is okozhatják. A fizikai jelenlétükkel a sejtpázsit felgyűrődését és a sejt proliferáció részleges gátlását indukálhatják; illetve a kontroll mintáknál tapasztaltakhoz képest meghosszabbítják az osztódási időt. Továbbá a magállomány kondenzálódása során a legtöbb esetben az MWCNT-k meggátolták a végső metafázisos kromoszómák kialakulását. A felsértett sejtpázsit időben elnyújtott regenerációját, lassabb, hegesedő gyógyulását és a kromatin kondenzálódás folyamatának zavarát tovább fokozhatja a szén nanocsövek hosszából adódó aggregálódás jelensége is. Tapasztalataink szerint a szén nanocsövek hossza arányos azok mikro-aggregátumainak méretével. Ugyanakkor a megnövekedett aggregátum méretek (300-9000 ?m2) következtében kevésbé mutattak geno- és citotoxikus hatást, mint rövidebb változataik esetében, ahol az aggregátumok 250?350 ?m2-es tartományba estek.
ISBN:978-615-5586-42-2
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Tavaszi Szél Konferencia 2019 : Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia : Absztraktkötet / szerk. Németh Katalin. - p. 201. -
További szerzők:Baksa Viktória (1990-) (biomérnök) Kovács Ferenc (1998-) (Biológus) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1