CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM106612
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:Komplex tanulási zavarokkal rendelkező tanulók idegennyelv-oktatása során használható egyszerű játékok / Nemes Magdolna
Dátum:2022
ISSN:2498-5368
Megjegyzések:A diszlexiások nyelvoktatása kihívás a pedagógusok számára, hiszen a multiszenzoros technikához (MSL) tartozó eszközök elkészítése és beszerzése költséges és időigényes. A tanulmányban arra vállal-kozunk, hogy egyszerűen kivitelezhető eszközöket mutassunk be, melyek elsősorban az általános iskola 4-8 osztályában, angolnyelvórákon használhatók. A tanulmány nem tárgyalja az infokommunikációs esz-közök által kínált lehetőségeket, kizárólag a manipulatív feladatokra koncentrál. Az írás nélküli technikák (pl. TPR) után az írásbeliséget igénylő feladatokat is bemutatunk, melyek a helyesírás, szókincsfejlesztés és a beszédkészség területén kínálnak megoldásokat és ötleteket. Ezen kívül szólunk a hallás utáni készség és az íráskészség fejlesztéséről is.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 8 : 3 (2022), p. 121-134. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM106611
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:Tanulásban akadályozott tanulók német nyelvoktatásának helyzete: hazai és nemzetközi kitekintés / Nemes Magdolna, Rózsa Helga
Dátum:2021
ISSN:2498-5368
Megjegyzések:Napjainkban kiemelt figyelmet kap a tanulásban akadályozottak idegennyelv-oktatása. A területre ugyanakkor nagyfokú útkeresés jellemző, a tanulók egyéni sajátosságai miatt még nem alakult egységes módszertan, ezért nagy szerepe van az oktatásban a pedagógusok kreativitásának, akik saját tapaszta-lataikból építkeznek. Ebből kiindulva két egymásra épülő tanulmányban foglalkozunk a tanulásban akadá-lyozott általános iskolai tanulók idegennyelv-oktatásának kérdéseivel. Jelen részben a tanulásban akadá-lyozott tanulók német nyelvoktatásának hazai és nemzetközi helyzetével foglalkozunk, melynek fontos részét képezi azon nemzetközi kitekintés, amely néhány európai ország gyakorlatát (Németország, Ausztria, Svájc, Románia, Lengyelország, Oroszország, Észtország, Olaszország) mutatja be röviden. Emellett betekintést nyújtunk a tanulásban akadályozottak nyelvtanulását befolyásoló jellemzőibe és a nyelvoktatásra vonatkozó hazai szabályozásokba is.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 7 : 4 (2021), p. 55-67. -
További szerzők:Rózsa Helga
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM106065
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:A tanulásban akadályozott tanulók német nyelvoktatásának helyzete Nyíregyházán / Nemes Magdolna, Rózsa Helga
Dátum:2021
ISSN:2498-5368
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
idegennyelv-oktatás
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 7 : 4 (2021), p. 69-81. -
További szerzők:Rózsa Helga
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM106062
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:A komplex tanulási zavarokkal rendelkező tanulók idegen nyelvi oktatásának kérdései / Nemes Magdolna
Dátum:2022
ISSN:2498-5368
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
idegennyelv-oktatás
tanulási zavarok
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 8 : 3 (2022), p. 31-52. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM082010
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:The use of English media in early childhood / Magdolna Nemes
Dátum:2019
ISSN:2498-5368
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
gyermekkor
média
angol nyelvű média
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 5 : 1 (2019), p. 49-57. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM078957
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:A gyógypedagógiai szaknyelvoktatás kihívásai és lehetőségei a Debreceni Egyetemen / Nemes Magdolna
Dátum:2018
ISSN:2498-5368
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 4 : 5 Különszám (2018), p. 24-25. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM078905
Első szerző:Nemes Magdolna (nyelvész)
Cím:A korai nyelvtanítás története Nyíregyházán a rendszerváltástól napjainkig / Nemes Magdolna, Nagy Anikó
Dátum:2018
ISSN:2498-5368
Megjegyzések:Tanulmányunkban a kisgyermekkori nyelvtanulás jelenségével foglalkozunk. A szakirodalom áttekintése során bemutatjuk, milyen szerepe van az életkornak az idegennyelvtanulásban, melyek az alapvető különbségek a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás között. A továbbiakban ismertetjük, milyen intézményes lehetőségek (üzleti vállalkozásként működő nyelviskolák, családi bölcsődék) vannak a kisgyermekkori nyelvtanulásra Nyíregyházán 2017-ben. A kutatásunk kerestük a választ arra is, milyen módszertani szempontból változások figyelhetők meg a rendszerváltás idején zajló és a jelenlegi nyelvi foglalkozások között. Kutatási módszerként az interjút választottuk, mert így képet kaptunk az 1990-es években zajló foglalkozásokról és a kezdeti lépésekről is. 2017 tavaszán nyolc interjút készítettünk, a megkérdezettek között voltak óvodapedagógusok és nyelvtanárok, aki óvodai angol tevékenységeket vezettek. Az adatközlők elmondása alapján megállapíthatjuk, hogy 2017-ben a Nyíregyházán működő 34 óvodából 23-ban van korai angol nyelvi fejlesztés (68%), emellett jelen van az óvodákban a német és a francia nyelv is. Megállapítottuk továbbá, hogy az 1990-es évektől folyamatosan nő azoknak az óvodáknak a száma, ahol heti rendszerességgel szerveznek játékos idegen nyelvű foglalkozásokat. Az interjúalanyok visszaemlékezéseiből az is kiderült, hogy a rendszerváltás idején nehézséget jelentett az idegen nyelvi foglalkozások szervezésénél a személyi feltételek biztosítása. Napjainkban több óvodában van olyan, nyelvtudással rendelkező óvodapedagógus, aki vállalja, hogy az óvodás gyerekek nyelvi fejlesztésében részt vesz. A játékosság, az audiovizuális eszközök és a szemléltetőeszközök a kezdetektől fogva kiemelt fontosságúak az óvodákban, és a pedagógusok igyekeznek minél változatosabb módszerekkel biztosítani a 4-7 korú gyerekek idegen nyelvi fejlesztését.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
korai idegennyelv-tanulás
Nyíregyháza
játékosság
módszertan
Megjelenés:Különleges bánásmód. - 4 : 1 (2018), p. 7-18. -
További szerzők:Nagy Anikó
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1