CCL

Összesen 4 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM111428
Első szerző:Horváth Lajos (filozófus)
Cím:Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája / Horváth Lajos
Dátum:2022
ISSN:0025-0090 1588-1024
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Filozófiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
pszichoanalízis
fenomenológia
Megjelenés:Magyar Filozofiai Szemle. - 66 : 4 (2022), p. 118-139. -
Pályázati támogatás:NKFIH K 138745
Egyéb
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00189/21/2)
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM069041
Első szerző:Horváth Lajos (filozófus)
Cím:Szorongás és énhasadás: A kierkegaard-i bűn és szorongás modern lélektani interpretációi / Horváth Lajos, Balázs Katalin
Dátum:2013
ISSN:0025-0090
Megjegyzések:Tanulmányunkban elsőként Kierkegaard szorongás-fogalmát elemezzük, mely szoros szálakkal fonódik össze a bűn, illetve az eredendő bűn teológiai-dogmatikai nézeteivel. A második célkitűzésként pedig C. Stephen Evans komparatív elemzését interpretáljuk, mely hasonlósági és különbözőségi viszonyokat állapít meg a kierkegaard-i én-fogalom és bizonyos lélektani én-koncepciók között (Evans 2006). Evans a freudi pszichoanalízis mellett a brit tárgykapcsolati iskola eredményeit használja fel, melyek a kisgyermekkorban lezajló énhasadás problémáit elemzik.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Filozófiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
egzisztencializmus
egzisztencialista-pszichiátria
bűn és szorongás
énhasadás
tárgykapcsolat-elmélet
fenomenológia
Megjelenés:Magyar Filozófiai Szemle 57 : 3 (2013), p. 106-126. -
További szerzők:Balázs Katalin (1987-) (irodalmár, magyar-történelem szakos tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM061875
Első szerző:Horváth Lajos (filozófus)
Cím:A fekete nap melankóliája és a Selbst dekonstrukciója - Posztstrukturalizmus és posztjungiánus pszichológia / Horváth Lajos, Szabó Attila
Dátum:2015
ISSN:0025-0090
Megjegyzések:A posztstrukturalizmus és a dekonstrukció mozgalmai visszhangra találtak a posztjungiánus lélektanban, különösképpen James Hillman és napjainkban Stanton Marlan írásaiban. A következő tanulmányban amellett érvelünk, hogy Jung Selbst (mély-én) koncepciójának dekonstrukciójába végül mégis csak visszaszivárognak a metafizika - pontosabban egy természetfilozófiai látásmód - elemei. Hillman és Marlan egyaránt az emberi psziché árnyékos oldalát veszi górcső alá; a halálösztön, a személyiség felbomlása, a depresszió problémáikulcsfontosságúak számukra. Ezek azok az egzisztenciális dilemmák, amelyek a Selbst-koncepció dekonstrukciójának irányába vezették őket. E gondolati út bemutatása után Marlan művészetpszichológiai fejtegetésein keresztül szeretnénkillusztrálni az Egohalál és a melankólia fenoménjeit. Végül pedig összehasonlítjuk a klasszikus Jungi antropológiát Hillman és Marlan filozófiai gondolatokkal átitatott lélek-koncepcióival.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Filozófiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Pszichoanalízis
Jung
Posztmodern
Dekonstrukció
Selbst
poszt-Jungiánus
Megjelenés:Magyar Filozófiai Szemle. - 59 : 3 (2015), p. 103-120. -
További szerzők:Szabó Attila (1981-) (molekuláris biológus, immunológus, filozófus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM050870
Első szerző:Horváth Lajos (filozófus)
Cím:Integratív tudatállapotok fenomenológiája : az észlelés és fantázia határmezsgyéjén / Horváth Lajos, Szabó Attila
Dátum:2012
ISSN:0025-0090
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Filozófiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
fenomenológia
elmefilozófia
pszichoanalízis
Megjelenés:Magyar Filozófiai Szemle 56 (2012), p. 125-150. -
További szerzők:Szabó Attila (1981-) (molekuláris biológus, immunológus, filozófus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1