CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM065962
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Examination of the interval between litters (IBL) of different genotype HLW sows using survival analysis / Baginé Hunyadi Ágnes, Kusza Szilvia, Balogh Péter
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:In this study our aim was to find out if there is a difference between the genotypes determined for the previously identified mutations of seven genes of the Hungarian Large White in terms of the time spent in production. We identified the previously determined alleles of the seven genes (BF, EGF, ESR, FSH?, H2AFZ, LEP, PRLR) related to proliferation that were and performed the survival analysis between breeds indicating the risk of culling and the time spent in production on the given farm. Based on the results of survival analysis by Log-rank test, Breslow (Generalized Wilcoxon) and Tarone-Ware test we concluded that they indicated a significant difference in case of the genes BF (Breslow and Tarone-Ware tests) the EGF (Log-rank and Tarone-Ware tests) and ESR (Log rank test) based on which the curves of the survival of the certain genes varied form one another significantly.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
pig
survival analysis
polymorphism
genes
Megjelenés:Agrártudományi Közlemények = Acta agraria Debreceniensis 70 (2016), p. 13-17. -
További szerzők:Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM063759
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Magyar nagyfehér, duroc és pietrain kocák túlélés elemzése / Baginé Hunyadi Ágnes, Kusza Szilvia, Balogh Péter
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Tanulmányunkban egy nagyüzemi sertéstelepen tartott három fajta, a magyar nagyfehér (n=295), a duroc (n=76) és a pietrain (n=91) kocák túlélés elemzését végeztük el. Figyelembe vettük a kocák életkorát a tenyésztésbe vételkor; a selejtezés kori életkort; a termelésben töltött időt; a búgatások és a fialások számát; a fialási százalékot; a két fialás közötti napok számát, az élve és holtan született malacok számát, átlagait; a felnevelt alomszámot; a felnevelt malacszámot, átlagait, a felnevelt alomtömegeit, átlagait valamint a felnevelési százalékot. Az elemzéshez az SPSS 22.0 statisztikai szoftvert használtuk. Egytényezős variancia-analízist, Kaplan-Meier elemzést és a Cox-féle arányos kockázati modellt alkalmaztuk. A kockázati ráták közötti különbség szignifikanciájának megítélése Wald féle khi-négyzet próbával történt. Eredményeink azt mutatták, hogy a magyar nagyfehér kocák 1056 (+-33,52) napot éltek, a duroc fajtánál 735 (+-73,56) nap, a pietrain esetében 818 (+-71,98) nap volt az átlagos selejtezési életkor.A túlélés elemzés log-rank tesztje szignifikáns különbséget jelzett a három vizsgált fajta között ([khi]2=16,981; P<0,001), ami azt jelenti, hogy az egyes fajták túlélési hányada jelentősen különbözött egymástól. A magyar nagyfehér fajtához viszonyítva a duroc fajta selejtezési kockázata 1,6-szer nagyobbnak (P<0,001) mutatkozott, míg a pietrain kocák 1,36-szor nagyobb eséllyel (P<0,01) esnek ki a tenyésztésből. Eredményeink felhasználhatóak az azonos körülmények között tartott fajták túlélésének összehasonlításra, valamint egy fajta élethosszának összehasonlítására különböző tartási viszonyok között. A módszerrel kiszűrhetőek azok a tényezők, amelyek a túlélést növelik és ezzel a sertés tenyésztés jövedelmezőséget javítják.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sertés
túlélés elemzés
Kaplan-Meier elemzés
Cox-féle arányos kockázati modell
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 69 (2016), p. 31-36. -
További szerzők:Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM058649
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Szaporaságra ható gének (LEP, PRLP, ESR BF, EGF, FSH-[Béta], H2A.Z) polimorfizmus vizsgálatainak rövid áttekintése sertésben / Baginé Hunyadi Ágnes, Balogh Péter, Kusza Szilvia
Dátum:2015
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Világszerte kutatások folynak a sertések szaporaságának javítására a marker alapú szelekció (MAS)felhasználásával. Jelen tanulmány hét gén polimorfizmus vizsgálatának kutatásait dolgozta fel. A kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a leptin gén (LEP), a prolaktin receptor gén (PRLP), az ösztrogén receptor gén (ESR), a properdint kódoló fehérje gén (BF), az epidermális növekedési faktor gén (EGF), a follikulus-stimuláló béta gén (FSH-?) és a H2A hiszton család Z tagja gén (H2A.Z), illetve ezek alléljai pozitív hatással vannak a különböző fajtájú sertések szaporasági mutatóira. Ezen túlmenően a LEP hatással van a testfelépítésre, a hústermelésre és a test zsírosodására is. Egyre nő azon kutatások száma, amelyek génpolimorfizmus vizsgálattal, a sertéstenyésztés gyorsabb genetikai előrehaladását teszik lehetővé.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sertés
genetikai polimorfizmus
markerek segítette szelekció
mutáció
szaporaság
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 65 (2015), p. 5-10. -
További szerzők:Balogh Péter (1970-) (agrármérnök) Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM065679
Első szerző:Benk Ákos
Cím:A magyar nemesített kendermagos tyúk értékmérő tulajdonságainak elemzése / Benk Ákos, Vidács Lajos, Baginé Hunyadi Ágnes, Mucsi Imre
Dátum:2009
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Karunk Tanüzemében 1977 óta foglalkozunk a kendermagos magyar tyúk két változatának, a fedett tollazatú és a kopasznyakú kendermagos magyar tyúk fajtafenntartó nemesítésével. A génmegőrzésen kívül a kendermagos tyúkállomány árutermelési célra történő hasznosítására is törekszünk. Vizsgálataink azt igazolják,hogy az állomány hústermelési célokra történő hasznosítása fajtatisztán nem tudja felvenni a versenyt hazánkban forgalmazott különböző színes tollú, hústípusú hibridekkel. Az eltérő hibrid változatok kakasvonalaival végzett közvetlen haszonelőállító keresztezés eredményeiből kitetszik a a kendermagos magyar tyúk alkalmassága, anyavonalként történő felhasználása, különböző alternatív tartási rendszerekben.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
magyar nemesített kendermagos tyúk
vágópróba
értékmérő tulajdonságok
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. - 37 (2009), p. 17-23. -
További szerzők:Vidács Lajos Baginé Hunyadi Ágnes (1961-) (okleveles agrármérnök) Mucsi Imre
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM065963
Első szerző:Soltész Angéla (gazdasági agrármérnök)
Cím:Survival analysis of sow longevity and lifetime reproductive performance : Review / Soltész Angéla, Baginé Hunyadi Ágnes, Kusza Szilvia, Balogh Péter
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Sow longevity plays an important role in economically efficient piglet production. Improving sow longevity results increase in the productivity and profitability of a sow herd. Longevity is a complex trait with many factors that can contribute to a sow having a long and productive life. Not only the sow's genetics, but also nutrition, environment and the management policies are important. In addition, the removal of non-p roductive sows along with the introduction of replacement gilts is an essential part of maintaining herd productivity at a constantly high level. The objective of this paper was to summarize the current knowledge about the sow longevity and lifetime performance values, as well as, discusses the survival analysis methods for sow longevity traits. This method can estimate the hazard rate indicating proportional risk of sows being culled at any given time, in addition, it is able to investigate the effects of different factors on longevity. Identifying factors that influence the longevity could assist many commercial pig producers in becoming more efficient.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sow
longevity
lifetime performance
survival analysis
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 70 (2016), p. 75-80. -
További szerzők:Baginé Hunyadi Ágnes (1961-) (okleveles agrármérnök) Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1